Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse Idé og grundlag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse Idé og grundlag."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse Idé og grundlag

2 litteratur Schack: regnskabsanalyse

3 Basalt holdepunkt Budget og regnskab er i høj grad sammenhængende
Udgangspunkt for fremtid er altid fortid Analysedimensioner Niveau, der i høj grad kan påvirkes af opgørelsesmetoder Retning, der kun er afhængigt af uændret metodik

4 Perioderegnskabet som grundlag
Likviditetsskabelse, cash flow accounting Svaghed – der foregår ingen matching Svaghed – i høj grad påvirket af politikker Styrke – godt supplement til resultat – ofte lead indikator Forstyrrende elementer i resultatopgørelse Køb og salg af aktiviteter eller virksomheder Ordinære kontra ekstraordinære elementer Trend: store krav for at være ekstraordinære (S. s 21) Måske ikke hensigtsmæssig trend

5 Perioderegnskabets elementer
Primære og sekundære Finansielle elementer Salgsfremmende omkostninger Variable omkostninger/kapacitetsomk. Kapacitesomk kan analyseres internt næppe eksternt Variabilitet, reversibilitet og målelighed udelukkende internt segmentering

6 Rentabilitet (se eks s 50-56 i Schack)
Afkastningsgrad overskud før finans i forhold til samlede aktiver Beregning på ordínær drift eller primær drift Finansbetalinger kan være problem, jfr betalingsrabatter Finansbetalinger kan blive væsentligt forretningsområde Egenkapitalens forrentning overskud efter finans i forhold til egenkapital Gearing er væsentlig i vurdering

7 Afkastningsgradens komponenter
Overskudsgrad: resultatet før finansielle poster (overskuddet) i forhold til omsætningen Formuens omsætningshastighed: Omsætningen i forhold til de samlede aktiver Afkastningsgraden kan altså bedres ved Indtægts-omkostningstilpasning/driftspleje Formuetilpasning/statuspleje

8 Du Pont pyramiden (Schack s 37)
Overskud Dækningsbidrag (andel af Oms er dækningsgrad) (andel af Kapomk er kapacitetsgrad) Omsætning Variable omkostninger Kapacitetsomkostninger Aktiver Omsætningsaktiver Likvider Debitorer varelagre anlægsaktiver

9 Regnskabsforklaring Hvis en virksomhed ikke er i stand til at forklare (nedbryde) udvikling på de primære nøgletal er den i vanskeligheder Produkternes livscyklus kan være væsentlig faktor (side 39)

10 Formuens omsætningshastighed formler
Varedebitorers omsætningshastighed omsætning (på kredit) i forhold til varedebitorer Færdigvarelagerets omsætningshastighed variable p.o./variable omk/omsætning i forhold til FV Omsætningshastighed varer i arbejde variable p.o./variable omk i forhold til igangværende arbejde materialelagerets omsætningshastighed produktionen materialeforbrug./variable omk/omsætning i forhold til materialelager Varelagres omsætningshastighed (producent) variable p.o/omsætning i forhold til varelageret Varelagres omsætningshastighed (handelsvirksomhed) vareforbrug/omsætning i forhold til varelageret

11 Formuens omsætningshastighed kommentarer
Det tilstræbes at gøre tæller og nævner ensbenævnte Vurder betydning af salg/salg på kredit Hvad er betydningen af moms Hvorfor variable omkostninger? diskuter Betydning af opgørelsestidspunkt Betydning af valgte udsving Analyse af varekreditorers omsætningshastighed kan supplere i likviditetsanalyser

12 Taleksempel Nøgletal beregnet side 55
Husk der er indhentet supplerende oplysninger i forhold til drift side 50 og status side for at opstille side 54 Konklusion kraftig forværring s 57 Men se forklaring givet til pengeinstitut s59 Hvad kunne eksternt årsagsforklares?

13 Supplerende metoder Indeksering se s 62
Common size (andel af 100) se s 63 Læs beretning, der nu også for de største virksomheder er blevet stærkere

14 Afkastningsgrad (ROI) kontra forrentning
Problemstillingen er, at der normalt afskrives lineært Og en investeringsanalyse vil vise forrentningen ved annuitetsafskrivning Lineær afskrivning giver en stigende forrentning over anvendelsesperioden

15 markedsvurderinger Pengestrøm Status kurs/indre værdi
Drift : price/earning


Download ppt "Regnskabsanalyse Idé og grundlag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google