Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indtægter (indtjening)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indtægter (indtjening)"— Præsentationens transcript:

1 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – indtægter og indbetalinger
Indtægter (indtjening) Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden sælger (leverer) varer til kunden. Indbetaling (likviditet) Opstår på det tidspunkt, hvor en kunde betaler for leverede varer. Eksempel En forretning sælger i januar 20x6 varer for kr Disse varer er solgt med tre forskellige betalingsbetingelser: pr. kontant Pr. 30 dage Pr. 3 måneder I alt kr Kr Kr Kr Måned Januar Februar Marts April Indtægt Indbetaling kr kr kr kr

2 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – efterspørgsel
Den mængde af en vare, der i løbet af en vis periode kan sælges inden for et bestemt markedsområde. Efterspørgselsdeterminanter De faktorer, der påvirker efterspørgslen efter varen Eksempler på efterspørgselsdeterminanter for DVD-afspillere Prisen på DVD-afspillere Kvaliteten af DVD-afspillere Reklameindsatsen for DVD-afspillere Købernes indkomster Udbudet af film på DVD Udbudet af film på tv og i biografer

3 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – virksomhedens afsætning
Den mængde af varen, som en bestemt virksomhed kan sælge i løbet af en vis periode. Handlingsparametre De faktorer, der påvirker afsætningen af virksomhedens produkter, og som virksomheden selv har indflydelse på. Eksempler på handlingsparametre for DVD-afspiller Prisen på virksomhedens DVD-afspillere Reklameindsatsen for virksomhedens DVD-afspillere Virksomhedens sortiment Afsætningsrække Sammenhæng mellem pris og afsætning. Salgspris pr. stk. Afsætning Kr. Stk. 1.500 1.400 1.300 1.200 2.000 2.500 3.000 3.500

4 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – virksomhedens omsætning
En periodes afsætning virksomhedens salg målt i mængde En periodes omsætning virksomhedens salg målt i kroner En periodes omsætning af en vare beregnes som varens salgspris ganget med afsætningen af varen Salgspris pr. stk. Afsætning Omsætning Kr. Stk. 1.500 1.400 1.300 1.200 2.000 2.500 3.000 3.500

5 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – virksomhedens omkostninger
Forbrug af produktionsmidler Materielle produktionsmidler Arbejdskraft Serviceydelser

6 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – virksomhedens omkostninger
Udgift Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel. Omkostning Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden forbruger et produktionsmiddel. Udbetaling Opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden hæver penge af de likvide midler eller kassekreditten.

7 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – virksomhedens omkostninger
Eksempel En forretning køber varer i februar 20x6 for kr Der er med leverandøren indgået en aftale om 60 dages kredit. Halvdelen af varerne sælges (forbruges) i marts 20x6, medens den anden halvdel sælges i maj 20x6 Februar 20x6 Marts 20x6 April 20x6 Maj 20x6 kr. Udgift Udbetaling Omkostning 20.000 20.000 10.000 10.000

8 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – virksomhedens omkostninger
Eksempel En virksomhed anskaffer i januar 20x5 en maskine, som koster kr Man regner med, at maskinen vil have en levetid på 5 år, hvorefter den forventes at være uden værdi. Der betales kr i forbindelse med leveringen i januar 20x5, og det resterende beløb betales med kr i hvert af de efterfølgende 6 kvartaler 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 kr. Udgift Udbetalinger Omkostninger 70.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

9 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – kapacitetsomkostninger
Lokaler, maskiner og medarbejdere Kapacitetsomkostninger Omkostninger, hvis totalbeløb for en given periode ikke direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. Kontante kapacitetsomkostninger Beregnede kapacitetsomkostninger Eksempel Gager til medarbejdere Husleje Diverse kontante kapacitetsomk. Afskrivninger I alt Afsætning KO KE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 1.000 500 333 250 200

10 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – kapacitetsomkostninger
Springvis varierende omkostninger Eksempel I en virksomhed dækker kapacitetsomkostningerne på kr pr. måned over en kapacitet på stk. En forøgelse af kapaciteten udover stk. pr. måned vil medføre et spring i kapacitetsomkostningerne fra kr til kr Afsætning pr. måned KO KE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 3.001 4.000 5.000 6.000 - 200 100 67 100 75 60 50

11 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – variable omkostninger
Omkostninger, hvis totalbeløb for en given periode direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning. Forløb Proportionalt De variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt i takt med afsætningen. Degressivt De variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mindre end afsætningen. Progressivt De variable omkostninger ændrer sig forholdsmæssigt mere end afsætningen. Afsætning pr. uge VO VE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 6.000 14.000 24.000 6.000 10.000 12.000 6.000 12.000 18.000 - 6,00 5,00 4,00 - 6,00 - 6,00 7,00 8,00

12 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – samlede omkostninger
Summen af kapacitetsomkostninger og variable omkostninger. SO = KO + VO SE = SO : afsætning KE + VE VE = VO : afsætning KE = KO : afsætning Afsætning KO VO SO KE VE SE stk. kr. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 - 200 100 67 50 40 33 - 140 120 100 112 127 - 340 220 167 150 152 160

13 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – omkostningsarter
Vareforbrug/materialeforbrug Handelsvirksomhed – kostpris for solgte varer Produktionsvirksomhed – forbrugte råvarer m.v. Variabel omkostning Lønninger Arbejdsløn Tidløn Akkordløn Sælgerløn Salgsprovision Gage Kapacitetsomkostning Anden løn

14 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger – omkostningsarter
Lokaleomkostninger Husleje, el, vand, varme m.v. Kapacitetsomkostning Salgsfremmende omkostninger Annoncer, tv- og radioreklamer m.v. Andre omkostninger Transport af varer til kunder Fragtfirma – variabel omkostning Egen kørselsafdeling - kapacitetsomkostning Kontorartikler, forsikringer, telefon mv. Afskrivninger Renteomkostninger

15 17. Virksomhedens indtægter og omkostninger - bidragsmetoden
Resultatopgørelse for 20x7 i kr. Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste - Øvrige variable omkostninger Dækningsbidrag - Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag - Afskrivninger Resultat før renter - Renteomkostninger Årets resultat 16.000 9.000 7.000 600 6.400 4.600 1.800 900 100 800


Download ppt "Indtægter (indtjening)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google