Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse og Aktievurdering Kapitel 17

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse og Aktievurdering Kapitel 17"— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse og Aktievurdering Kapitel 17
Analyse af overskudskvalitet Kapitel 17 Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

2 Hvad vil du lære fra kapitlet?
Fem spørgsmål der bør stilles omkring kvaliteten af regnskabet Hvorledes man udarbejder en kvalitetsanalyse af regnskabet De mulige måder hvorpå ledelsen kan manipulere regnskabet Hvorledes man kan spore overskudsmanipulation Hvorledes en kvalitetsanalyse af regnskabet er kombineret med en regnskabsanalyse samt en ”rød-flags-analyse” for at undersøge overskudskvaliteten Hvorledes en kvalitetsanalyse er inkorporeret i budgettet Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

3 Fem spørgsmål omkring kvaliteten af regnskabet
Kvaliteten af GAAP: Er GAAP mangelfuld? 2. Kvaliteten af revisionen: Omgår virksomheden GAAP eller foretager den direkte svig? 3. Kvaliteten af anvendelsen af GAAP: Gør virksomheden brug af GAAP til at manipulere overskuddet? 4. Kvaliteten af timingen af transaktioner:Manipulerer virksomheden aktiviteter/transaktioner for at tilpasse regnskabet? - timing af tidspunkt for indregning af indtægter - timing af tidspunkt for indregning af udgifter Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

4 Fem spørgsmål omkring kvaliteten af regnskabet - fortsat
Kvaliteten af oplysninger: Er oplysningerne tilstrækkelige til at analysere virksomheden? - oplysninger, der skelner mellem driftsposter og finansielle poster - Oplysninger, der skelner mellem primære og sekundære poster - Oplysninger omkring anvendt regnskabspraksis Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

5 Fokus på overskudskvaliteten
I værdiansættelses øjemed budgetterer analytikeren fremtidige (residual)overskud med udgangspunkt i det nuværende (residual)overskud. Så det nuværende (residual)overskud er af høj kvalitet, såfremt det er en god indikator for fremtidige overskud. Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

6 Sporing af lav overskudskvalitet: udgangspunkt
I en værdiansættelse ønsker analytikeren at forecaste fremtidige RNOA. Såfremt overskuddet er manipuleret kan nuværende RNOA ikke opretholdes i fremtiden. RNOA0 = OI0 / NOA-1 og manipulation involverer tilpasning af det nuværende overskud, OI0 Men OI = FCF + NOA Hvorfor en ændring i OI0 også må ændre NOA-1 med et tilsvarende beløb. Så fremtidige RNOA t+1 = OI t+1 / NOAt skal reduceres: - Tæller-effekt - Nævner-effekt Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

7 Sporing af overskudskvalitet
Låntagning af fremtidige overskud Stigning i indeværende indtægter Reducering af indeværende omkostninger Begge leder til en stigning i indeværende NOA 2. Opsparing af overskud for fremtiden Reducering indeværende indtægter Stigning i indeværende omkostninger Begge leder til en reducering i indeværende NOA Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

8 Sporing af overskudskvalitet - fortsat
Skeln mellem: Konservativ versus liberal regnskabspraksis Et spørgsmål om valg af regnskabspolitik Aggressiv versus Big Bath Vedrører kort-sigtet anvendelse af metoder, der vil ”vende om”. Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

9 Optakt til kvalitetsanalysen
Forstå virksomheden Forstå den anvendte regnskabspraksis Forstå de områder i virksomheden, hvor regnskabskvaliteten er mest tvivlsom Forstå de situationer inden for hvilke ledelsen er mest fristet til at foretage overskudsmanipulation Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

10 Institutionelle situationer hvor manipulation er mest sandsynlig
Virksomheden er midt i en proces med at få tilført kapital: Pas på børsintroduktioner! Ledelsesskifte: ”Big Bath” Revisorskifte Ledelsesaflønning af overskudsafhængig En svag styringsstruktur Virksomheden er en mulig overtagelseskandidat Specielle begivenheder som: - Forhandlinger med fagforeninger - I Konkurrencerådets søgelys Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

11 Indikatorer i regnskabet hvor manipulation er mest sandsynlig
En ændring i regnskabsmetode En earnings surprise Pludseligt fald i rentabiliteten efter en periode med god rentabilitet Konstant eller faldende salg Overskud vokser mere end salget Beskeden eller ingen stigning i profitmargin (kan være faldet uden manipulation) Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

12 Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.
Indikatorer i regnskabet hvor manipulation er mest sandsynlig - fortsat Beskedne overskud (kan være tab uden manipulation) Tilpasninger i årets sidste kvartalsregnskab Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

13 Værktøjer til at spore manipuleret salg
Nettoomsætning = Indbetalinger fra salg + D tilgodehavender fra salg Nettoomsætning / Indbetalinger fra salg Nettoomsætning / tilgodehavender fra salg, netto Forventet tab på debitorer / aktuelt tab på debitorer Reservation til imødegåelse at tab på debitorer / tilgodehavende fra salg, brutto Forventet tab på debitorer / Nettoomsætning Hensatte garantiomkostninger / Tilgodehavender fra salg, brutto Garantiomkostninger / Nettoomsætning Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

14 Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

15 Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

16 Diagnostics til at spore manipuleret omkostninger
Undersøg balance poster direkte – specielt: Aktiver hvis bogførte værdi er over deres markedsværdi: disse står muligvis foran nedskrivninger Aktiver hvis bogførte og afskrivningsrater er underlagt skøn: Immaterielle anlægsaktiver, goodwill, udskudte skatteaktiver mv. Skønnede forpligtelser: pensionsforpligtelser, garantiforpligtelser, udskudte skattepassiver, udskudte indtægter, hensatte restruktureringsomkostninger mv. Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

17 Diagnostics til at spore manipuleret omkostninger - fortsat
Undersøg balance poster direkte – specielt: Off-sheet balance poster: Garantier, tilbagekøbsforpligtelser, eventualforpligtelser Miljømæssige forpligtelser (oprydning) Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

18 Brug af pengestrømsopgørelsen til at spore overnormale periodiseringer
Er periodiseringerne berettigede udfra periodens salg? Sammenlign ændringer i varedebitorer med ændringer i salget Sammenlign ændringer i forudbetalinger og garantiforpligtelser med ændringer i salget Anvend beløbet for afskrivninger og amortiseringer til beregning af ”tilpasset EBITDA” Sammenlign ændringer i forudbetalte omkostninger med ændringer i salget Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

19 Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.
Brug af pengestrømsopgørelsen til at spore overnormale periodiseringer - fortsat Sammenlign ændringer i udskudte omkostninger med ændringer i salget Undersøg noten for udskudt skat Spor bevægelser på kontoen for hensatte omkostninger til restrukturering Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.

20 Problemer med kvaliteten af oplysninger
Konsolideret regnskaber gør det ofte svært at afdække rentabiliteten Forretningsområder og geografisk segmentrapportering er ofte ikke særligt detaljeret Overskud i ikke-konsoliderede virksomheder er vanskelige at analysere Oplysninger der muliggør en afstemning af FCF fra pengestrømsopgørelsen til det beregnede FCF (OI - NOA) fra resultatopgørelsen og balancen Detaljer vedr. funktionsomkostninger er ofte meget sparsomme Copyright: Lektor Ole Sørensen, Ph.D.


Download ppt "Regnskabsanalyse og Aktievurdering Kapitel 17"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google