Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultatopgørelsen – grundlæggende begreber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultatopgørelsen – grundlæggende begreber"— Præsentationens transcript:

1 Resultatopgørelsen – grundlæggende begreber
Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting) Forstå hvorfor det periodiserede regnskab normalt giver et mere retvisende billede af virksomhedens indtjeningsevne Forstå kriterierne for indregning af hhv. indtægter og udgifter Kendskab til ÅRL regler herom samt den artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse Opsummering af sidste lektion Def. Af et aktiv: En ressource Som er under virksomhedens kontrol Og som er et resultat af en tidligere begivenhed hvorfor økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomhed Def. På Gæld En nuværende forpligtelse for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at resultere i et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer

2 Resultatopgørelsen Definition på resultatopgørelsen - måler virksomhedens resultat for en periode - Nettoresultat = indtægter - omkostninger Definition på indtægter Indtægter er indgående strømme af aktiver eller fald I forpligtelser, som en virksomhed opnår ved levering eller produktion af varer, tjenesteydelser, eller anden aktiviteter, der udgør virksomhedens ordinære eller centrale aktivitet Eksempler på indtægter - kontantsalg - salg på afbetaling Ad indtægter ”indgående strømme af aktiver”. F.eks salg af vare kontant -> aktivet er likvider F.eks salg af vare på kredit -> aktivet er et tilgodehavende

3 Resultatopgørelsen Definition på omkostninger Omkostninger er udgående strømme eller andre forbrug af aktiver eller stigning I forpligtelser forbundet med levering eller produktion af varer, tjensteydelser eller udførelsen af andre aktiviteter Eksempler på omkostninger - lønninger - råvare til produktion - tv-reklame - leje af maskine til produktion

4 Resultatopgørelse Regnskabsperioden
ÅRL § 15: Regnskabet skal omfatte 12 mdr. ÅRL § 15, stk. 2: Første periode eller ved senere omlægning kan perioden være kortere eller længere end 12 mdr. (max 18) Andre perioder - halvårs- og kvartalsregnskaber (børsnoteret selskaber) - regnskab for en bestemt periode/aktivitet

5 Kontantbasis vs. periodiserede regnskab
Resultatopgørelsen Kontantbasis vs. periodiserede regnskab Kontantbasis (Cash flow accounting) Fordele: Nemt at opgøre Tager hensyn til likviditeten Svagheder: Ingen ”matching” mellem indtægter og udgifter Indtægtsførsel for sent (kritiske del af processen er gennemført) Store muligheder for (kortsigtet) manipulation

6 Resultatopgørelsen Periodiserede regnskab (accrual accounting)
Fordele: Større sammenhæng mellem aktiviteten og resultatet Ulemper: Opgørelsen er mere usikker (skøn er involveret) Mulighed for manipulation (valg af indregningstidspunkt)

7 Opgave – Cash vs. Accrual basis
Kontant indskud 1/ Salg, total heraf på kredit Køb af varebil pr. 1/ ½ betales kontant resten forfalder 7/3-02 Bilen kan holde 3 år hvorefter den er værdiløs Husleje for ½ betales 1/7-01 og resten skal betales 1/1-02 Leasing af maskine pr. 1/1-01 for 20 mdr. værdien af maskiner er kr.: Leasingydelsen er pr. md. Ydelsen er bagudbetalt Køb af vare på kredit Primo lager Ultimo lager Hævet af ejeren

8 Besvarelse Transaktion Kasse Debitorer Biler Kreditorer Lager EK
Resultatopg. Indskud 50.000 (50.000) Salg ( ) Køb af varebil ( ) Afskrivning ( ) Leasing ( ) (25.000) Køb af vare ( ) Forbrug af vare ( ) Hævet af ejeren ( ) Husleje Total 75.000 Husk at Resultatopgørelsen udviser et TAB på kr

9 Resultatopgørelsen ÅRL § 13, stk. 1, nr. 6 ”Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling (periodisering).” Dvs. ÅRL anvender det periodiserede regnskab

10 Resultatopgørelsen Hvornår skal indtægter/omkostninger indregnes (timing) Hvor meget skal indtægts-/udgiftsføres (measurement) Betingelse Den kritiske begivenhed for at opnå omsætning skal være indtruffet Betingelse 2 Beløbet, der skal indregnes, er rimeligt sikkert og kan opgøres/måles med en vis sikkerhed (målbar) Vigtigt at begge kriterier er opfyldt! Kriteriet i forhold til “ren” finansiel aktivitet: Markedspris skal være ændret

11 Resultatopgørelsen Kritisk begivenhed en begivenhed, der er afgørende for, hvornår der tilføres værdi til virksomheden Målbar omsætningen skal kunne måles med en vis sikkerhed (dvs. Objektivitet, verificerbar og kvantificerbar) Eksempler Avisabonnement på kr over de næste 3 år Produktion af 1000 biler Produktion af 1000 tønder olie Tilslutning af telefon

12 Resultatopgørelsen, registrering af omkostniger
Matching-princippet Perfekt implementering: Indregne samtlige udgifter der følger produkterne frem til det tidspunkt hvor produkterne sælges og salgsprisen tages til indtægt I praksis anvendes matching på tre forskellige måder set I relation til indregning af omkostninger Direkte eller produkt-matching Indirekte eller periode-matching straksindregning uden matching

13 Sammenhæng mellem resultatopg. og balancen
Aktiver Passiver Egenkapital = + Indskuds- kapital Overført overskud Aktiver Passiver = + + Indskuds- kapital Overført Overskud, primo Aktiver Passiver Nettoresultat for perioden - Udbytte = + + + Indskuds- kapital Overført Overskud, primo Aktiver Passiver Omsæt- ning - Omkost- ninger - Udbytte = + + +


Download ppt "Resultatopgørelsen – grundlæggende begreber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google