Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens ide og mål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens ide og mål"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens ide og mål
17. Budgettering Økonomistyring Virksomhedens ide og mål Budget- tering Budget- kontrol Registre- ring Regn- skab

2 17. Budgettering Budgettets formål Budgetbegrebet Budgettets formål
Et budget er en beskrivelse af forventningerne til en fremtidig periodes økonomi (indtjening og likviditet). Budgettets formål En samlet vurdering af indtjening og likviditet for den kommende periode Tvinger medarbejderne til at finde alternative løsninger Sikrer en koordinering af virksomhedens aktiviteter Middel til at delegerer beslutningsretten Kontrolgrundlag. Budgettets bestanddele Resultatbudget Likviditetsbudget Balancebudget

3 17. Budgettering Budgetproceduren DEN PASSIVE BUDGETFASE Regnskab og
statistik for det forløbne år Ændringer i eksterne forudsætninger Ændringer i interne forudsætninger Samfundsøkonomi Lovgivning Kundegrundlag Konkurrencesituation Leverandører m.m. Allerede trufne beslutninger om aktivitet, kapacitet mv. Foreløbigt resultatbudget for det kommende år

4 Vurdering af resultat-
17. Budgettering Budgetproceduren DEN AKTIVE BUDGETFASE Ideformulering og økonomisk konse- kvensbeskrivelse Forslag til resultatbudget Forslag til likviditetsbudget Vurdering af resultat- og likviditetsbudget Budgetteret balance Vedtaget totalbudget

5 17. Budgettering Aktivitetsbudgettering Aktivitetsbudgettering
Direkte aktivitetsbudgettering Begrænset antal produkter i sortimentet Der budgetteres for hvert produkt: Salgspris Afsætning VE Evt. markedsføringsindsats Indirekte aktivitetsbudgettering Stort antal produkter i sortimentet Der budgetteres for varegrupper eller for virksomheden i alt Gennemsnitlig ændring i salgspriser Gennemsnitlig ændring i afsætning Gennemsnitlig ændring i VE

6 Aktivitetsbudget for 20x4
17. Budgettering Direkte aktivitetsbudgettering - eksempel Aktivitetsbudget for 20x4 Salgspris Salgsfremmende omk. Afsætning Kr Kr 8.000 stk. Kostpris Salgsprovision VE kr. 74 kr. 6 Kr. 80 Nettoomsætning -Variable omkostninger Dækningsbidrag -Salgsfremmende omk. Markedsføringsbidrag 8.000 stk. a kr. 150 kr 8.000 stk. a kr. 80 kr kr kr kr

7 Aktivitetsbudget for 20x5 i 1.000 kr.
17. Budgettering Indirekte aktivitetsbudgettering - eksempel Budgetforudsætninger Salgspriserne forventes i gennemsnit at stige med 4% Kostpriserne forventes i gennemsnit at stige med 8% Afsætningen forventes i gennemsnit at stige med 5% Regnskab 20x3 1.000 kr. Ændring Ændring i pris i mængde Budget 20x4 Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste x 1,04 x 1,05 x 1,08 x 1,05 Aktivitetsbudget for 20x5 i kr. Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste 1.638 1.134 504

8 17. Budgettering Budgettets bestanddele Resultatbudget
Budgetudarbejdelse Budgettets bestanddele Resultatbudget Viser de forventede indtægter, omkostninger og resultat for en periode Likviditetsbudget Viser de forventede ind- og udbetalinger samt den samlede likviditetsvirkning for en periode Balancebudget Afstemning

9 Resultatbudget for 20x8 i 1.000 kr.
17. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel resultatbudget handelsvirksomhed Resultatbudget for 20x8 i kr. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. I alt Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste - Salgsprovision Dækningsbidrag - Salgsfremmende omkostninger Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivning på inventar Resultat før renter Renteomkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat 4.838 3.437 1.401 242 1.159 162 997 630 367 115 252 50 202 19.352 13.748 5.604 968 4.636 648 3.988 2.520 1.468 460 1.008 200 808 226 582

10 Likviditetsbudget for 20x8 i 1.000 kr.
17. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel likviditetsbudget handelsvirksomhed Likviditetsbudget for 20x8 i kr. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. Indbetalinger: Varesalg pr. kontant Varesalg pr. 3 måneder I alt Udbetalinger: Varekøb pr. 3 måneder Salgsprovision Salgsfremmende omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger Køb af biler og inventar Renteomkostninger Afdrag på langfristet lån Skat af årets resultat Udbytte til aktionærer Samlet likviditetsvirkning Likviditetsreserve primo Likviditetsreserve ultimo 2.419 2.000 4.419 2.675 242 162 630 500 50 25 113 4.397 +22 +200 +222 4.838 100 200 4.846 -8 +214 3.437 150 5.805 +142 +356 4.659 +179 +535

11 Budgetteret balance pr. 31. december 20x8 i 1.000 kr.
17. Budgettering Budgetudarbejdelse – eksempel budgetteret balance handelsvirksomhed Budgetteret balance pr. 31. december 20x8 i kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Biler og inventar Akk. afskrivninger OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager Varedebitorer Likvide beholdninger Aktiver i alt 4.750 2.060 2.690 3.550 2.419 50 6.019 8.709 PASSIVER EGENKAPITAL Selskabskapital Reserver GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristet lån Kassekredit Varekreditorer Passiver i alt 1.000 2.857 3.857 400 1.015 3.437 4.852


Download ppt "Virksomhedens ide og mål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google