Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

12.6 Kommentarer til årsregnskabet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "12.6 Kommentarer til årsregnskabet"— Præsentationens transcript:

1 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt. Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen: Fashion Shoe har solgt varer for kr i år 1. Kostprisen for de solgte varer har været kr , og virksomheden har dermed haft en bruttofortjeneste på kr Bruttoavancen kan beregnes til kr x 100 / kr = 31,7 %. Andre eksterne omkostninger udgjorde kr , mens personale- omkostningerne har udgjort kr Dermed har virksomheden opnået et indtjeningsbidrag på kr

3 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt. Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen: Fashion Shoe har solgt varer for kr i år 1. Kostprisen for de solgte varer har været kr , og virksomheden har dermed haft en bruttofortjeneste på kr Bruttoavancen kan beregnes til kr x 100 / kr = 31,7 %. Andre eksterne omkostninger udgjorde kr , mens personale- omkostningerne har udgjort kr Dermed har virksomheden opnået et indtjeningsbidrag på kr

4 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt. Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen: Der er afskrevet i alt kr på biler og inventar, hvorefter resultatet før renter kan opgøres til kr Efter tillæg af renteindtægter på kr og fradrag af renteomkostninger på kr bliver årets resultat kr Om et overskud på kr for det første år er tilfredsstillende, bør holdes sammen med det opstillede budget og målsætningen for dette år. Nystartede virksomheder forventer normalt ikke et stort overskud i de første par leveår.

5 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt. Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen: Der er afskrevet i alt kr på biler og inventar, hvorefter resultatet før renter kan opgøres til kr Efter tillæg af renteindtægter på kr og fradrag af renteomkostninger på kr bliver årets resultat kr Om et overskud på kr for det første år er tilfredsstillende, bør holdes sammen med det opstillede budget og målsætningen for dette år. Nystartede virksomheder forventer normalt ikke et stort overskud i de første par leveår.

6 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Rikke har følgende kommetarer til balancen: Af balancen fremgår det, at Fashion Shoe pr. 31. december år 1 har aktiver for i alt kr Aktiverne er fordelt på kr i anlægsaktiver og kr i omsætningsaktiver. Aktiverne er finansieret med gæld på kr og egenkapital på kr Egenkapitalen er i år 1 steget med kr , nemlig fra kr ved årets begyndelse til kr ved årets slutning. Det skyldes, at årets resultat på kr har oversteget årets privatforbrug på kr med netop kr

7 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Rikke har følgende kommetarer til balancen: Af balancen fremgår det, at Fashion Shoe pr. 31. december år 1 har aktiver for i alt kr Aktiverne er fordelt på kr i anlægsaktiver og kr i omsætningsaktiver. Aktiverne er finansieret med gæld på kr og egenkapital på kr Egenkapitalen er i år 1 steget med kr , nemlig fra kr ved årets begyndelse til kr ved årets slutning. Det skyldes, at årets resultat på kr har oversteget årets privatforbrug på kr med netop kr

8 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært: Med udgangspunkt i virksomhedens årsregnskab at kommentere henholdsvis: Resultatopgørelsen og Balancen Videoer: GrünBAG: Årsregnskabet 5 Revisorvideoer, bl.a.: Formålet med et årsregnskab Er regnskabet offentligt tilgængeligt? Repetitionsopgave: Kap. 12

9 12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært: Med udgangspunkt i virksomhedens årsregnskab at kommentere henholdsvis: Resultatopgørelsen og Balancen Videoer: GrünBAG: Årsregnskabet 5 Revisorvideoer, bl.a.: Formålet med et årsregnskab Er regnskabet offentligt tilgængeligt? Repetitionsopgave: Kap. 12

10 Resultatopgørelse for år 1 (i 1.000 kr.)
Fashion Shoes resultatopgørelse år 1 Resultatopgørelse for år 1 (i kr.) Note Nettoomsætning 5.492 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 1 – Andre eksterne omkostninger 492 – Personaleomkostninger 846 Indtjeningsbidrag 402 2 – Afskrivninger 60 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 – Renteomkostninger 25 Årets resultat 327

11 Noter til resultatopgørelsen
Note 1 – Andre eksterne omkostninger Beløb Salgsfremmende omkostninger 123 Lokaleomkostninger 225 Kassedifference 2 Bilers driftsomkostninger 38 Øvrige omkostninger 104 I alt 492 Note 2 – Afskrivninger Beløb Afskrivning på biler 20 Afskrivning på inventar 40 I alt 60

12 Resultatopgørelse for år 1 (i 1.000 kr.)
Fashion Shoes resultatopgørelse år 1 Resultatopgørelse for år 1 (i kr.) Note Nettoomsætning 5.492 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 1 – Andre eksterne omkostninger 492 – Personaleomkostninger 846 Indtjeningsbidrag 402 2 – Afskrivninger 60 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 – Renteomkostninger 25 Årets resultat 327

13 Noter til resultatopgørelsen
Note 1 – Andre eksterne omkostninger Beløb Salgsfremmende omkostninger 123 Lokaleomkostninger 225 Kassedifference 2 Bilers driftsomkostninger 38 Øvrige omkostninger 104 I alt 492 Note 2 – Afskrivninger Beløb Afskrivning på biler 20 Afskrivning på inventar 40 I alt 60

14 Fashion Shoes balance pr. 31.12 år 1
Balance pr år 1 (i kr.) Note AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL 3 Biler 115 Saldo pr. 1. januar 375 4 Inventar 185 - Årets privatforbrug 310 300 65 + Årets resultat 327 392 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 716 Varekreditorer 623 Varedebitorer 55 Momsgæld 123 Kasse 3 Andre kreditorer 67 Bankindestående 140 914 822 Aktiver i alt 1.214 Passiver i alt 1.214

15 Noter til balancen Note 3 – Bilers bogførte værdi Beløb
Bilers anskaffelsesværdi (kostpris) 135 – akkumulerede afskrivninger på biler 20 Bilers bogførte værdi pr år 1 115 Note 4 – Inventarets bogførte værdi Beløb Inventarets anskaffelsesværdi (kostpris) 225 – akkumulerede afskrivninger på inventar 40 Inventarets bogførte værdi pr år 1 185


Download ppt "12.6 Kommentarer til årsregnskabet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google