Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nøgletal Metodemæssig fokus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nøgletal Metodemæssig fokus."— Præsentationens transcript:

1 Nøgletal Metodemæssig fokus

2 Hvorfor nøgletal Ståsted for virksomhedens fremtidige udvikling Niveau
Udviklingsretning Benchmarking Nøgletal er forholdstal, der udtrykker væsentlige samspil i virksomhedens økonomi.

3 Nøgletalsanalyse Rigtigt tilrettelagt giver en nøgletalsanalyse en systematisk metode til at lokalisere årsagerne til virksomhedens økonomiske udvikling (Zakken Worre i Bent Schack’s udlægning)

4 Perioderegnskabet Resultatopgørelse Balance Likviditetsbeskrivelse
Dækningsbidragsmodellen Balance Likviditetsbeskrivelse Noter

5 Du-Pont-pyramiden

6 Nøgletalsanalysen Rentabilitet og indtjeningsevne
Finansiering og likviditet Soliditet og risiko

7 Rentabilitet og indtjeningsevne
Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning

8 Afkastningsgrad Afkastningsgrad (AG) = Resultat før renter * 100%
Aktiver

9 Overskudsgrad Overskudsgrad (OG) = Resultat før renter * 100%
Omsætning

10 Aktivernes omsætningshastighed

11 Specificieret OBS – Husk moms! Varelagrenes omsætningshastighed =
Vareforbrug Varelagre Lagerdage = 360 Varelagrenes omsætningshastighed Debitorernes omsætningshastighed = Omsætning Debitorer Kreditdage = 360 Debitorernes omsætningshastighed OBS – Husk moms!

12 Egenkapitalens forrentning
Egenkapitalens forrentning (EKF) = Resultat efter renter * 100% Egenkapital

13 Indtjeningsevne Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Dækningsgrad
Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Indextal

14 Overskudsgrad Overskudsgrad (OG) = Resultat før renter * 100%
Omsætning

15 Bruttoavance Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste * 100% Omsætning

16 Dækningsgrad Dækningsgrad (DG) = Dækningsbidrag * 100% Omsætning

17 Kapacitetsomkostninger inkl. salgsfr. omk. * 100%
Nulpunktsomsætning Nulpunktsomsætning (NPO) = Kapacitetsomkostninger inkl. salgsfr. omk. * 100% Dækningsgrad

18 (Omsætning – Nulpunktsomsætning) * 100%
Sikkerhedsmargin Sikkerhedsmargin = (Omsætning – Nulpunktsomsætning) * 100% Omsætning

19 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsgrad Kapacitetsgrad = Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger

20 Indextal Indextal = Årets tal* 100 Basisårets tal

21 Indextal til analyse Omsætning Dækningsbidrag
Kapacitetsomkostninger i alt Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Renter, netto Årets resultat Og andre poster, der bør fremhæves efter eget skøn

22 Finansiering og likviditet
Likviditetsbeskrivelse / Likviditetsbudget

23 Likviditetsgrader Likviditetsgrad I (acid test) = Mest likvide aktiver
Kortfristet fremmedkapital Likviditetsgrad II (current ratio) = Omsætningsaktiver Kortfristet fremmedkapital

24 Soliditet og risiko Soliditetsgrad
Egenkapital i % af risikobehæftede aktiver Aktiernes indre værdi

25 Soliditetsgrad Soliditetsgrad = Egenkapital*100% Aktiver

26 Gældsætningsgrad Gældsætningsgrad = Egenkapital*100% Fremmedkapital
Eller Gældsætningsgrad = Egenkapital Aktiver

27 Egenkapital i % af risikobehæftede aktiver
Egenkapital i % af risikobeh. aktiver = Egenkapital*100% Lagre og debitorer

28 Egenkapital*Nom. værdi pr. aktie
Aktiernes indre værdi Aktiernes indre værdi = Egenkapital*Nom. værdi pr. aktie Aktiekapital

29 Fremskrivninger Passiv fremskrivning Aktiv udnyttelse af GAP-analyse
Regressionsanalyse Aktiv udnyttelse af GAP-analyse Kontinuitetsbrud Outliere i sidste år?

30 Metodeanvendelse Analysemetode Anvendelse Deskriptiv? / Normativ?
Kvantitive analyser på tal Kvalitative opfølgninger Anvendelse Forståelse Forklaring (fremskrivning i budget) Deskriptiv? / Normativ? Stokastisk? / Deterministisk?

31 Ex ante / Ex post Ex ante Ex post Udgangspunkt i balancen
Forventningsværdier Ex post Udgangspunkt i resultatopgørelsen Bogførte / dokumenterbare værdier

32 Årsregnskabet Årsregnskabsloven Regnskabspraksis / god regnskabsskik
Periodeafgrænsninger Skat Leasing Afskrivninger, op- og nedskrivninger

33 Revision Going concern Kontinuitet Forsigtighed Bruttoværdiansættelse
Korrespondens (sammenhæng med tidl. år) VETO (værdiansættelse, ejerskab, tilstedeværelse og optagelse)

34 Styrkeprofil Omgivelser og indre forhold SWOT ligner en del


Download ppt "Nøgletal Metodemæssig fokus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google