Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring og budgettering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring og budgettering"— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring og budgettering
Kapitel 2 Den overordnede økonomiske model

2 Indlæringsmål Regnskabsvæsenets opgaver i styringssammenhæng
Økonomistrukturens betydning for virksomhedens styringsmodel Opbygning af virksomhedens regnskabs-/budgetmodel Resultatopgørelse og balance Likviditetsopgørelser Beholdningsforskydningsmodellen Cash-flowopgørelsen Lønsomhedsbillede – Activity Based Costing

3 Disposition 2.1 Regnskabsvæsenets opgaver 2.2 Resultatopgørelsen
2.3 Balancen 2.4 Sammenhæng resultatopgørelse og balance 2.5 Likviditetsopgørelsen 2.6 Lønsomhed – Activity Based Costing

4 Regnskabets opgaver (ref. Vagn Madsen)
Registrering Beregning af overskud og finansiel situation Fastsættelse af priser (kalkulation) Kontrol (ift. budget) Beslutningsgrundlag for alternative valg Budgetopgaven – fremtidens regnskab

5 Regnskabs-/budgetmodel og økonomistruktur i en produktionsvirksomhed
Kilde: Jens Ocksen Jensen: Økonomistyring og budgettering Systime Academic, side 52

6 Regnskabets elementer
Resultatopgørelse Balanceopgørelse Likviditetsopgørelse Resultat, 2007 Resultat, 2008 Balance ultimo 2006 Balance ultimo 2007 Balance ultimo 2008

7 Resultat-opgørelse Opdelt på vare-grupper

8 Balancen Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle Materielle
Omsætningsaktiver Passiver Fremmedkapital Langfristet Kortfristet Egenkapital

9 Likviditets-beskrivelse
Beholdnings-forskydnings-modellen

10 Likviditetsbeskrivelse
Cash-flow opgørelse

11 p. 67 - Øvelse Ledelsen ønsker et overskud på mindst 50.000 kr
kassekredit-trækket skal ned egenkapitalen skal forrentes med mindst 10% p.a.

12 p. 67 - forudsætninger Salgspris pr. stk 100 Afsætning (stk) 10.000
Materialeomkostninger pr. stk 20 Lønomkostninger pr. stk 20 Kapacitetsomkostninger (kr) Rente, prioritetsgæld 5% Afskrivninger (kr) Investeringer (kr) Kassekreditrente (kr) Kredittid debitorer (dage) 30 Kredittid kreditorer (dage) 60 Afdrag, prioritetsgæld (kr)

13 p. 67 - Driftsbudget Omsætning Materialeomkostning Lønomkostning
Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Overskud før renter Prioritetsrenter Kassekreditrente Resultat

14 p. 67 - Balancebudget Primo Ultimo Aktiver Anlægsaktiver 175.000
Debitorer Aktiver i alt Passiver Egenkapital 75.000 Prioritetsgæld Leverandørkredit 25.000 Kassekredit Passiver i alt

15 p. 67 - Likviditetsbudget Indtjeningsbidrag Debitor primo (+)
Debitor ultimo (-) Kreditor primo (-) Kreditor ultimo (+) Driftens likviditetsvirkning Afdrag Renter Investeringer Total likviditetsvirkning Kassekredit primo Kassekredit ultimo

16 p. 67 Cash-flow budget Salgsindbetalinger Indbetalinger i alt
Udbetalinger Lønudbetalinger Materialeleverancer Kapacitetsomk. udbetalinger Investeringsbetalinger Renter/afdrag Udbetalinger i alt Indbetalinger - udbetalinger Kassekredit primo Kassekredit ultimo

17 Nøgletal – Du Pont pyramiden
Omsætning

18 Nøgletal Rentabilitèt og indtjeningsevne Finansiering og likviditèt
Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning Dækningsgrad Nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin Kapacitetsgrad Price/Earning Finansiering og likviditèt Likviditetsgrad I og II Soliditet og risiko Soliditetsgrad Gældsætningsgrad Aktiernes indre værdi Varelagerets oms.hastighed Debitorernes oms.hastighed Kreditorernes oms.hastighed

19 p. 67 - Nøgletal Afkastningsgrad Overskud før renter / aktivmasse
Overskudsgrad Overskud før renter / omsætning Aktivers omsætningshastighed Omsætning / aktivmasse Egenkapitalforrentning Overskud efter renter / egenkapital Dækningsgrad Dækningsbidrag / omsætning Debitorers omsætningshastighed Omsætning / debitor ultimo Kreditorers omsætningshastighed Materiale-køb / kreditorer ultimo Soliditetsgrad Egenkapital / passivmasse

20 p. 67 Kan nemt laves i Excel Man opfordres til at studere regnearket

21 Opgavetid [ØB], opgaverne 8.1 og 8.2
Men først lidt snak forinden herom

22 Nøgleord Regnskabets opgaver Økonomistruktur
Den totale økonomiske model som måleramme Ex ante (budgettet) / Ex post (regnskabet) opgørelser Budgetrammen som prognoseinstrument Resultatopgørelsens niveauopdeling og omkostningernes variabilitet Kapacitetsomkostningers inddeling Strøm- og beholdningsopgørelser Activity Based Costing


Download ppt "Økonomistyring og budgettering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google