Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

16. Regnskabsanalyse Regnskabsanalysens formål og indhold Formål

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "16. Regnskabsanalyse Regnskabsanalysens formål og indhold Formål"— Præsentationens transcript:

1 16. Regnskabsanalyse Regnskabsanalysens formål og indhold Formål
Intern regnskabsanalyse Ekstern regnskabsanalyse Tidssammenligning Virksomhedssammenligning. Indhold Det økonomiske niveau Den økonomiske udviklingsretning Den økononomiske udviklingshastighed De økonomiske sammenhænge. Gennemførelse Indsamling af materiale Beregning af nøgletal Vurdering af nøgletal. Afkastningsgrad Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C År 20x6 20x7 20x8 20x9

2 16. Regnskabsanalyse Analyse af rentabilitet – evne til at forrente den investerede kapital Afkastningsgrad Afkastningsgrad = Forrentning af den investerede kapital (rentabilitet) Overskudsgrad Overskudsgrad = Andel af omsætningen, der bliver til indtjening (indtjeningsevne) Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed = Hvor stor aktivitet der er opnået på den investerede kapital (kapitaltilpasningsevne) Sammenhæng Afkastningsgrad = overskudsgrad x aktivernes omsætningshastighed Resultat før renter x 100 Aktiver Resultat før renter x 100 Omsætning Nettoomsætning Aktiver

3 Aktivernes omsætningshastighed
16. Regnskabsanalyse Analyse af rentabilitet Belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital (rentabilitet). Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed X Belyser virksomhedens evne til at indtjene overskud (indtjeningsevne). Belyser virksomhedens evne til at tilpasse den investerede kapital til aktiviteten (kapitaltilpasningsevne).

4 Resultat efter renter x 100
16. Regnskabsanalyse Analyse af rentabilitet Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning = Forrentningen af den kapital ejerne har investeret i virksomheden Gældsrente Gældsrente = Den rente virksomheden i gennemsnit betaler af sine forpligtelser Sammenhæng Afkastningsgraden > gældsrenten Fortjeneste på gæld  Egenkapitalens forretning > afkastningsgraden Afkastningsgraden < gældsrenten Tab på gæld  Egenkapitalens forrentning < afkastningsgraden Resultat efter renter x 100 Egenkapital Renteomkostninger x 100 Gældsforpligtelser

5 Kapitaltilpasningsevne
16. Regnskabsanalyse Du-Pont pyramiden Rentabilitet Afkastnings- grad Overskuds- grad Aktivernes omsætnings- hastighed X Resultat før renter Netto- omsætning Netto- omsætning Aktiver : : Dæknings- bidrag Kapacitets- omkostninger Anlægs- aktiver Omsætnings- aktiver - + Netto- omsætning Variable omkostninger Varebehold- ninger Tilgode- havender Likvide beholdninger - + + Indtjeningsevne Kapitaltilpasningsevne

6 16. Regnskabsanalyse Analyse af indtjeningsevne – evne til at indtjene overskud Overskudsgrad Overskudsgrad = Andel af omsætning, der bliver til indtjening (indtjeningsevne) Eksempel resultatopgørelse Årsag til ændring i overskudsgrad Ændring i forhold mellem omsætning og variable omkostninger Ændring i forhold mellem omsætning og kapacitetsomkostninger Resultat før renter x 100 Omsætning Nettoomsætning - Variable omkostninger Dækningsbidrag - Kapacitetsomkostninger Resultat før renter 100% 60% 40% 30% 10%

7 16. Regnskabsanalyse Analyse af indtjeningsevne Dækningsgrad
Forholdet mellem omsætning og variable omkostninger Bruttoavanceprocent Bruttoavanceprocent = Forholdet mellem omsætning og vareforbrug Indeks for omsætning og kapacitetsomkostninger Indekstal = Forholdet mellem omsætning og kapacitetsomkostninger Omsætning stiger mere/falder mindre end KO – påvirker OG positivt Omsætning stiger mindre/falder mere end KO – påvirker OG negativt Dækningsbidrag x 100 Omsætning Bruttofortjeneste x 100 Omsætning Årets tal x 100 Basisårets tal

8 16. Regnskabsanalyse Dækningsbidragsanalyse og budgetvurdering
Dækningsgrad Dækningsgrad = Forholdet mellem omsætning og variable omkostninger Årsager til ændring i dækningsgraden Ændring i salgspriser Ændring i VE f.eks. ændring i kostpriser og svind Ændring i salgssammensætningen (produktmiks) Budgetvurdering Nøgletal for den forventede indtjening beregnes Sammenholdes med realiserede nøgletal Dækningsbidrag x 100 Omsætning

9 16. Regnskabsanalyse Analyse af kapitaltilpasningsevnen – evne til at skabe aktivitet Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed = Hvor stor aktivitet der er opnået på den investerede kapital (kapitaltilpasningsevne) Anlægsaktivernes omsætningshastighed Anlægsaktivernes omsætningshastighed = Evne til at skabe omsætning på grundlag af anlægsaktiverne Nettoomsætning Aktiver Nettoomsætning Anlægsaktiver

10 16. Regnskabsanalyse Analyse af kapitaltilpasningsevnen – evne til at skabe aktivitet Varelagerets omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed = Hvor mange gange varelageret omsættes i løbet af et år Varedebitorernes omsætningshastighed Varedebitorernes omsætningshastighed = Hvor mange gange tilgodehavender hos kunderne omsættes i løbet af et år Varekreditorernes omsætningshastighed Varekreditorernes omsætningshastighed = Hvor mange gange gælden til leverandørerne omsættes i løbet af et år Vareforbrug Varelager Variable produktionsomk. eller Samlet varelager Omsætning Varedebitorer Varekøb Varekreditorer

11 16. Regnskabsanalyse The Balanced Scorecard Idé, mål og strategier
Det økonomiske perspektiv - rentabilitet - indtjeningsevne - kapitaltilpasning - cash-flow. Kundeperspektivet - kundesegmenter - markedssegmenter. Interne forretningsprocesser - driftsprocesser - innovationsprocesser. Idé, mål og strategier Lærings- og vækstperspektivet - medarbejderudvikling - udvikling af informations- systemer - organisationsudvikling.


Download ppt "16. Regnskabsanalyse Regnskabsanalysens formål og indhold Formål"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google