Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

4 centrale konti NB: Virksomheden fortsætter (going concern)   Resultatopgørelse Balance =Driftsregnskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "4 centrale konti NB: Virksomheden fortsætter (going concern)   Resultatopgørelse Balance =Driftsregnskab."— Præsentationens transcript:

1

2

3 4 centrale konti NB: Virksomheden fortsætter (going concern) Resultatopgørelse Balance =Driftsregnskab = Status Udgifter Indtægter Aktiver Passiver

4 to t1 Tid Resultatopgørelse for perioden Balance på t0 Balance på t1

5 A. Start af en virksomhed. Åbningsbalance
Aktiver Passiver Kasse Egenkapital 1000 I alt I alt

6 b. Optagelse af banklån 400 Aktiver Passiver Kasse Egenkapital 1000 Banklån I alt I alt

7 c. Køb af varer på kredit 500 Aktiver Passiver Kasse Varelager 500 Egenkapital 1000 Banklån Varelever I alt I alt

8 d. Køb af bygning 1200. Realkredit 800, kontant 400
Aktiver Passiver Egenkapital 1000 Realkredit Banklån Varelever Kasse Varelager 500 Bygning I alt I alt

9 e. Lagerbeholdning sælges på kredit for 600
Aktiver Passiver Egenkapital 1100 Realkredit Banklån Varelever Kasse Varelager Bygning Debitorer I alt I alt

10 e. Lagerbeholdning sælges på kredit for 600
Aktiver Passiver Egenkapital 1100 Realkredit Banklån Varelever Kasse Varelager Bygning Debitorer I alt I alt Vi kan altså føre alt over status, men hvor mange transaktioner er der i Netto igennem er år? Det er for upraktisk.

11 Aktivernes (eller passivernes) udvikling igennem tiden
Kommentar: Upraktisk – tænk på stor virksomhed Tid t0

12 Resultatopgørelsen Udgifter Debet Indtægter Kredit Varekøb Fortjeneste Varesalg I alt I alt I stedet for at bogføre det hele over status, bogfører vi det over resultatopgørelsen. Vi debiterer en fortjeneste på resultatopgørelsen og krediterer den samme fortjeneste på balancen

13 e. Lagerbeholdning sælges på kredit for 600
Aktiver Debet Passiver Kredit Egenkapital 1100 Realkredit Banklån Varelever Kasse Varelager Bygning Debitorer I alt I alt

14 Aktiver Passiver Kasse 1000 Egenkapital primo Bygning 1200 Lån
I stedet for en løbende ajourføring af balancen tager vi udgangspunkt i balancen på et bestemt tidspunkt og overfører periodens fortjeneste Aktiver Passiver Kasse 1000 Egenkapital primo Bygning 1200 Lån Debitorer 600 Kreditorer 500 Overført fortjeneste 100 I alt 2800

15 Problem: Hvorfor står udgifter i debet og indtægter i kredit?
Resultatopgørelse Balance Udgifter Indtægter Aktiver Passiver   (Varekøb 100) (Kasse ) Varekøb Varesalg Fortjeneste Stigning i egenkapital

16 Aktiver Passiver Kasse 1000 Egenkapital ultimo = 1000 +100 1150
Men ved årets udgang kan også bygningens værdi have ændret sig, f.eks. til 1250 Aktiver Passiver Kasse 1000 Egenkapital ultimo = 1150 Bygning 1250 Lån 1200 Debitorer 600 Kreditorer 500 I alt 2850 Ved årets udgang er det meget besværligt at se, om ændringen i egenkapital kommer som følge af ændret værdiansættelse eller løbende drift.

17 De to grundlæggende sammenhænge:
Egenkapital = sum af passiver - gæld Sum af aktiver = sum af passiver Egenkapitalen bliver en residual, som først kan beregnes, når alle andre poster er opgjort. Den normale opstilling af balancen (på kontoform) NB på et bestemt tidspunkt

18 Aktiver Passiver Anlægsaktiver Immaterielle Materielle Finansielle Omsætningsaktiver Lagerbeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide behold- ninger I alt Egenkapital Aktiekapital Overført overskud Langfristet fremmedkapital Prioritetslån Banklån Kortfristet fremmedkapital Varekreditorer Skyldige afgifter

19 Den normale opstilling af resultatopgørelsen.
NB for en periode. Nettoomsætning - Vareforbrug Bruttofortjeneste - øvrige omkostninger Indtjeningsbidrag - afskrivninger Resultat for renter og skat - Nettorenter - Skat Årets resultat

20 Virksomhed A Omsætning opdelt: Danmark 500 Norden EU USA Rest I alt Virksomhed B Omsætning Produkt A 300 Produkt B 200 Produkt C 400 I alt Vi kan ikke bruge den samme opdeling på begge virksomheder Begrebet en kontoplan Begrebet en regnskabsinstruks –konteringsvejledning


Download ppt "4 centrale konti NB: Virksomheden fortsætter (going concern)   Resultatopgørelse Balance =Driftsregnskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google