Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Byerhverv i Ø90 Økonomi og Jura.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Byerhverv i Ø90 Økonomi og Jura."— Præsentationens transcript:

1 Byerhverv i Ø90 Økonomi og Jura

2 Byerhverv i Ø90 Målgruppe Forretningsregnskabet i Ø90 er henvendt mod
virksomheder, som er personligt eget - f.eks.: Håndværkere (murere, tømrer, smede og VVS) Entreprenører (herunder maskinstationer) Småhandlende (købmænd, slagter og grønthandlere) Detailservice (frisører og fysioterapeuter) Vognmænd Økonomi og Jura

3 Byerhverv i Ø90 Hvilke udskrifter kan bestilles: 503 Årsrapport
523 Budgetkontrol forretning (januar 2006) 553 Likviditetsopgørelse forretning (juli 2005) 560/561 Revisionsliste drift 603 Skatteregnskab VS – Forretning 613 Skatteregnskab PS – Forretning 630 VS mellemregning 660/661 Revisionsliste skat Økonomi og Jura

4 Opgørelse / oprettelse af opgave
På billedet Stamdata skal følgende være valgt: Ejendomsoplysninger - Kontoplan 5 Opgavestyring Der udarbejdes forretningsregnskab Momsprincip - kvartal/måned Beskatningsform Fejl i rækkefølge: Stamdata / Opgavestyring Nej til: Der udarbejdes regnskab pr. sted Nej til: Der udarbejdes produktionsgrensopgørelse Økonomi og Jura

5 Årsrapport forretning
Sammendrag 1. Regnskabsbemærkninger 2. Resultatopgørelse 3. Likviditet 4. Balance 5. Egenkapitalforklaring 6. 5 årsoversigt 8. Regnskabsbemærkninger Økonomi og Jura

6 Årsrapport forretning
Specifikation 10. Virksomhedsomsætning 11. Afskrivninger /investeringer 12. Finansiering/anden virksomhedsindkomst 13. Privatøkonomi og privat indtjening 14. Balance 15. Konjunktur- og kursændringer 17. Mellemregning 18. Moms 19. Analyser (ny juli 2005) 80. Ejendomsbemærkning 81. Aktive notater 87. Advarsler 89. Fejl Økonomi og Jura

7 Årsrapport forretning
Opdelt virksomhed/privat Mellemregning virksomhed/privat Bemærkninger (erklæringsafsnit/noter) Tekststyring (ingen summering) Økonomi og Jura

8 Analyser - Nøgletal Formålet med nøgletallene er, at regnskabs–
læseren kan vurderer virksomhedens: Rentabilitet, det vil sige virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital Indtjeningsevne, det vil sige virksomhedens evne til at skabe overskud af omsætningen Soliditet og likviditet, det vil sige virksomhedens evne til at modstå tab, og til at betale forfaldne fordringer Økonomi og Jura

9 Analyser – Nøgletal - Rentabilitet
Overskudsgrad viser, hvor stor en del af virksomhedens aktivitet, målt ved omsætning, som bliver til overskud. Overskudsgrad viser således tilpasningen mellem virksomhedens indtægter og omkostninger. A-910 Overskudsgrad Resultat af primær drift x Nettoomsætning Afkastningsgrad viser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital udtrykt i procent. A-920 Afkastningsgrad Resultat af primær drift x Samlede aktiver (virksomhed) Økonomi og Jura

10 Analyser – Nøgletal - Rentabilitet
Aktivernes omsætningshastighed udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktivitet og de ressourcer, man har måttet indsætte for at skabe aktiviteten. Aktiviteten repræsenteres ved omsætning og ressourcer ved aktiver.  A-925 Aktivernes omsæt.hastighed Nettoomsætning Samlede aktiver (virksomhed) Afkastningsgrad = Overskudsgrad x Aktivernes omsæt.hastighed   Forrentning af egenkapital viser ejernes forrentning af deres investering. A-930 Forrentning af egenkapital Årets resultat x Egenkapitalen ultimo Økonomi og Jura

11 Analyser – Nøgletal - Indtjeningsevne
Bruttomargin / bruttoavance viser hvor stor en del af omsætningen der er tilbage, når de variable omkostninger er dækket. A-940 Bruttomargin Bruttoresultat x Nettoomsætning Kapacitetsgrad viser hvor mange gange bruttoresultatet dækker kapacitetsomkostningerne A-945 Kapacitetsgrad Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger Økonomi og Jura

12 Analyser – Nøgletal - Indtjeningsevne
Nulpunktsomsætning viser den omsætning der skal til, for at bruttoresultatet netop dækker kapacitetsomkostningerne. Nulpunktsomsætningen kaldes også "break-even" omsætning A-950 Nulpunktsomsætning Kapacitetsomkostninger x Bruttomargin Sikkerhedsmargin er et supplement til Nulpunktsomsætningen. Sikkerhedsmarginen viser, hvor stor en procentdel af omsætningen virksomheden kan tåle at miste, uden at komme under nulpunktsomsætningen. A-951 Sikkerhedsmargin (Nettoomsætning – Nulpunktsoms.) x Nettoomsætning Økonomi og Jura

13 Analyser – Nøgletal – Soliditet/likviditet
Soliditetsgrad viser egenkapitalens andel af de samlede aktiver, og viser dermed dens evne til at bære tab. Soliditetsgraden er oprettet for virksomheden, og for den samlede økonomi. A-990 Soliditetsgrad virksomhed Egenkapital ultimo, virks x Samlede aktiver, virksomhed A-991 Soliditetsgrad i alt Egenkapital ultimo x Samlede aktiver Likviditetsgraden viser sandsynligheden for, at virksomheden til en hver tid er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder. Likviditetsgraden er oprettet for virksomheden, og for den samlede økonomi. A-995 Likviditetsgrad virks Omsæt.saktiver ultimo, virks. x Kortfristet gæld ultimo, virksomhed A-995 Likviditetsgrad Omsæt.saktiver ultimo. x Kortfristet gæld ultimo Økonomi og Jura

14 Likviditetsopgørelse
Udskriften indeholder følgende afsnit: Sammendrag 1. Erklæringer 2. Likviditetsopgørelse (opdelt virksomhed/privat, tekst styring) 3. Likviditet Specifikation 10. Virksomhedsomsætning 12. Finansiering og anden virksomhed 13. Privatøkonomi 14. Ændring finansaktiver og gæld 15. Investeringer 16. Mellemregning 21. Omsætningsposteringer Økonomi og Jura

15 Budgetkontrol Udskriften kommer til at indeholder følgende afsnit:
Sammendrag Erklæringer Likviditetsopgørelse (ingen opdeling virksomhed/privat) Likviditet Specifikation 10. Virksomhedsomsætning 12. Finansiering og anden virksomhed 13. Privatøkonomi 14. Ændring finansaktiver og gæld 15. Investeringer 16. Mellemregning 21. Omsætningsposteringer Økonomi og Jura

16 Opfølgning Disponering af årets resultat (afsnit 2 kan tilvælges)
Følgende er igangsat juli 2005 Likviditetsopgørelse Årsrapport forretning Disponering af årets resultat (afsnit 2 kan tilvælges) Økonomiske nøgletal (kan tilvælges) Følgende opgaver arbejdes der videre med i 2005 Budgetkontrol (januar 2006) Branchekoder: Overvejs indført jan 2005 Samspil med andre systemer (PC-konvertering) Faktureringsprogram (herunder debitor-/kreditor styring) Økonomi og Jura

17 Opfølgning – Andre ønsker
Drifts-/skatteregnskab Sted- og produktionsgrensopdeling I/S til Byerhverv Sammenligningstal Statusseddel til Byerhverv Økonomi og Jura

18 Opfølgning – Spørgsmål
Har I andre ønsker Er der noget giver jer problemer Aflusningskoder kontoplan 5 ?? Andet Økonomi og Jura

19 Opfølgning – Andre ønsker
Drifts-/skatteregnskab I/S til Byerhverv Sted- og produktionsgrensopdeling Sammenligningstal Statusseddel til Byerhverv Økonomi og Jura


Download ppt "Byerhverv i Ø90 Økonomi og Jura."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google