Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsvurdering og - analyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsvurdering og - analyse"— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsvurdering og - analyse
Lektion 9

2 Læringsmål Lektion 8 Regnskabsvurdering og - analyse
Du skal kunne forklare en klassekammerat hvad dækningsbidrag, indtjeningsbidrag (EBITDA), resultat før renter (EBIT), resultat før skat (EBT) betyder Du skal kunne forklare hvilke informationer man kan finde i et konkret årsregnskab, eksemplificeret ved KMD, RTX, cBrain mm. Du skal kunne forklare en virksomheds regnskab og udvikling ud fra de vigtigste nøgletal dvs. afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. I første omgang kun således, at du kan tale med en klassekammerat om udviklingen.

3 Opstilling efter bidragsprincippet
Omsætning - Variable omkostninger = Dækningsbidrag - Kontante kapacitetsomkostninger = Indtjeningsbidrag - Afskrivninger = Resultat før renter - Renteomkostninger = Resultat af ordinær drift (Resultat før skat)

4 Opstilling efter bidragsprincippet
Omsætning - Vareforbrug =Bruttofortjeneste - Øvrige variable omkostninger = Dækningsbidrag - Kontante kapacitetsomkostninger = Indtjeningsbidrag - Afskrivninger = Resultat før renter - Renteomkostninger = Resultat af ordinær drift (Resultat før skat)

5 Funktionsopdelt resultatopgørelse

6 Balance pr i kr. Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Biler 2.400 Aktiekapital 5.000 Inventar 4.000 Reserver 7.100 Bygninger 8.000 Langfristet gæld Andre anlægsaktiver 1.000 Lån i ejendom 3.800 Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Varelager 13.710 400 Varedebitorer 1.640 Kassekredit (max. 2000) Likvide beholdninger 800 Momsgæld 2.700 Aktiver i alt 31.550 Varekreditorer 10.300 Andre kreditorer 450 Skyldig selskabsskat 300 Skyldig udbytte 500 Passiver i alt

7 Dupont-pyramiden

8 RENTABILITET Ved en virksomheds rentabilitet forstås virk-somhedens evne til at forrente den investerede kapital Afkastningsgrad = Overskud før renter * Totale aktiver Overskudsgrad = Overskud før renter * Omsætning Aktivernes oms.hastighed = Omsætning Totale aktiver Egenkapitalens forrentning = Resultat før skat * Egenkapital

9 RTX hovedtal

10 cBrain hovedtal fra årsregnskaber

11 Nøgletal for cBrain

12 Indtjeningsevne Ved indtjeningsevnen forstås virksomhedens evne til at skabe indtjening på baggrund af omsætningen. Dækningsgraden = Dækningsbidrag * Omsætning Indekstal = Observationsårets tal basisårets tal* 100 Nulpunktsomsætning = Kapacitetsomkostninger * Dækningsgrad Sikkerhedsmargin = (Omsætning - Nulpunktsomsætning) * Omsætning

13 Maersk koncernen halvårstal

14 Microsoft regnskabstal

15 Kapitaltilpasning Evnen til at skabe aktivitet på baggrund af den anvendte kapital Varelagers oms.hastighed = Vareforbrug (VPO) Varelager ultimo Debitors oms.hastighed = Omsætning inkl. moms Debitorer ultimo Kreditors oms.hastighed = Varekøb inkl. moms Varekreditorer ultimo Varekøb = Vareforbrug (materialeforbrug) + ultimo lager - primo lager Kreditdage, Skylddage og lagerdage udregnes som: 360/omsætningshastigheden

16 Analyse af likviditet Ved en virksomheds likviditet forstås virksomhedens evne til at honorere kravene til udbetaling, efterhånden som de forfalder Likviditetsgrad = Mest likvide aktiver* 100 Kortfristet gæld

17 Analyse af soliditet Ved en virksomheds soliditet forstås dens evne til at bære tab Soliditetsgrad = Egenkapital * 100 Aktiver

18 Budgettering Et budget er en beskrivelse af de ventede økonomiske konsekvenser af samtlige de for en fremtidig periodes planlagte handlinger

19 Budgettets indhold Virksomhedens budgettering består af:
Resultatbudget - aktivitetsbudget - kapacitetsbudget Likviditetsbudget Balancebudget

20 Budgettets indhold Virksomhedens budgettering består af:
Resultatbudget - aktivitetsbudget - kapacitetsbudget Likviditetsbudget Balancebudget

21 Eksempel på et aktivitetsbudget
Omsætning stk. a kr. 150 = kr Variable omk stk. a kr = kr Dækningsbidrag…………………………..= kr Salgsfremmende omk…………………= kr Markedsføringsbidrag = kr

22 Kapacitetsbudgettering
Omfatter budgettering af kapacitetsomkostninger, som er de omkostninger, man pådrager sig ved at opretholde en given kapacitet (lokaler, maskiner, funktionærer m.m.). De kontante kapacitetsomkostninger der disponeres af de enkelte afdelinger f.eks. gager, bilers driftsomkostninger bør budgetteres på de enkelte afdelinger, hvilket muliggør en ansvarsplacering ved evt. budgetoverskridelse.

23 Eksempel på et resultatbudget
Vare 1 Vare I alt Nettoomsætning Vareforbrug = Bruttofortjeneste Salgsprovision = Dækningsbidrag Salgsfremmende omk = Markedsføringsbidrag Kontante kapacitetsomk = Indtjeningsbidrag Afskrivninger = Resultat før renter Renteomkostninger = Resultat før skat Skat af årets resultat = Årets resultat


Download ppt "Regnskabsvurdering og - analyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google