Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfaglig regional workshop Tidlig opsporing af kritisk sygdom

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfaglig regional workshop Tidlig opsporing af kritisk sygdom"— Præsentationens transcript:

1 Tværfaglig regional workshop Tidlig opsporing af kritisk sygdom
Udvikling og implementering af behovsgradueret observation og monitorering af indlagte patienter

2 Virksomhedsgrundlaget Vision for Århus Sygehus
Den største viden – den bedste behandling Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

3 Fordelingen af faktuel risikoscore i perioden
opgjort pr Faktuel Risikoscore 2004 Antal (%) 2005 2006 2007 2008 Score 1 607 (91) 774 (91) 903 (90) 836 (87.5) 629 (86) Score 2 36 (6) 51 (6) 86 (8) 98 (10) 86 (12) Score 3 23 (3) 29 (3) 16 (2) 23 (2.5) 12 (2) Total 666 854 1005 957 727 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

4 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun
Kerneårsagsanalyser Bygger på konkrete utilsigtede hændelser Er forankret i klinikken På langs ad de involverede patientforløb På tværs af faggrupper og specialer Munder ud i en handlingsplan med opfølgning Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

5 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun
Udvikling og implementering af behovsgradueret observation og monitorering af indlagte patienter Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

6 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun
Formål At medvirke til, at patienter indlagt på Århus Sygehus observeres korrekt, så der hurtigt kan interveneres ved forværring af deres tilstand Herunder At styrke det kliniske faglige niveau i de kliniske afdelinger Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

7 Den kritisk syge patient
Et kompetenceudviklingsprojekt Et kvalitetsudviklingsprojekt Et uddannelsesprojekt Lever op til standard (Observation og opfølgning på kritiske observationsfund (IKAS) Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

8 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun
DDKM – standard nr Observation og opfølgning på kritiske observationsfund Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for observation og opfølgning på observationsfund, som minimum beskriver: Hvem der har ansvaret for overvågning/monitorering Hvilke parametre der skal observeres og dokumenteres Hvad er definitionerne på kritisk forværring af en patients tilstand Hvem der tilkaldes for at sikre en hurtig og kompetent vurdering af patienten ved kritisk forværring, fx mobilt akutteam eller opsøgende psykoseteam Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

9 Den største viden – den bedste behandling
Projektets værdi for patienterne at få korrekt behandling og pleje med færre utilsigtede hændelser for medarbejderne at opnå sikkerhed i behandling og pleje med færre utilsigtede hændelser, faglig viden, faglig udvikling og faglig stolthed for organisationen at skabe klar retning i en effektiv organisation for forskning at skabe ny viden for omverdenen at bruge og dele De 5 temaområder Også med til at profilere Århus Sygehus som Universitetshospital Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

10 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun
Videre perspektiver Principper der indarbejdes i grunduddannelser SOSU- og sygeplejerske uddannelser akutkursus for basislæger uddannelse af akutlæger og akutsygeplejersker En dynamisk proces baseret på viden evaluering af funktionalitet i den kliniske hverdag forfølgelse af kvalitetsstandarder mobilisering af data til brug for forskning Implementering i alle patientafsnit inden 2010 Denne slides til slut på dagen Chefsygeplejerske Kirsten Bruun

11 Chefsygeplejerske Kirsten Bruun
Videre perspektiver Århus Sygehus ønsker: at indgå i et samarbejde med hospitalerne i RM om implementering af den kliniske retningslinje Chefsygeplejerske Kirsten Bruun


Download ppt "Tværfaglig regional workshop Tidlig opsporing af kritisk sygdom"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google