Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra idé til virkelighed - en metode til udvikling af nationale, tværfaglige, evidensbaserede kliniske retningslinjer Ann-Birgit Guldager Nonboe klinisk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra idé til virkelighed - en metode til udvikling af nationale, tværfaglige, evidensbaserede kliniske retningslinjer Ann-Birgit Guldager Nonboe klinisk."— Præsentationens transcript:

1 Fra idé til virkelighed - en metode til udvikling af nationale, tværfaglige, evidensbaserede kliniske retningslinjer Ann-Birgit Guldager Nonboe klinisk sygeplejespecialist og projektleder, CCRN, SD, MLP Neonatalklinikken, Rigshospitalet Landssymposium 6-8. september 2012

2 Baggrund I 2005 / 2007 startede et udviklingsarbejde med udarbejdelse af nationale, tværfaglige, evidensbaserede kliniske retningslinjer for udvalgte neurokirurgiske sygdomme

3 Formål Koordinere og optimere de bedste pleje- og behandlingsmæssige principper for udvalgte neurokirurgiske sygdomme Ensrette pleje- og behandling efter de bedste principper og i overensstemmelse med internationale guidelines Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling ved kontinuerlig opdatering

4 1 sygeplejerske og 1 neurokirurg fra hhv.
DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab FSNS Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker STYREGRUPPE DNA Danske Neurokirurgiske Afdelingsledelser Glostrup Tværfaglig Arb.gruppe RH Tværfaglig Arb.gruppe OUH Tværfaglig Arb.gruppe Århus Tværfaglig Arb.gruppe Ålborg Tværfaglig Arb.gruppe EKSPERTGRUPPE 1 sygeplejerske og 1 neurokirurg fra hhv. Glostrup – RH – OUH – Århus – Ålborg Andre relevante faggrupper inddrages efter behov

5 Styregruppe – proces 1. del
Udarbejde manual og skabelon til kliniske retningslinier Koordinere og lede kvalitetsudviklings-arbejdet Bindeled mellem de faglige organisationer og afdelingsledelserne

6 Manual Metode – SIGN The Scottish Vurdering af referencer og evidens
Intercollegiate Guidelines Network Vurdering af referencer og evidens Skabelon til kliniske retningslinier incl. sygeplejdiagnoser Referencelister

7 Ekspertgruppe - proces
Udpeget af ledelsen i hvert Neurocenter 2 internatdage (introduktion, brainstorm, fordeling af opgaver, systematisk referencesøgning med diskussion i små grupper, indskrivning i skabelon, plan for den næste periode) Følgende 6-7 uger arbejdes videre i egen afdeling med guidelines 2 internatdage (diskussion af de beskrevne guidelines og referencer, professionel enighed og færdiggørelse af guidelines)

8 Neurokirurgisk Center
1. Visitation 1.1 Præhospital visitation 1.2 Primær hospital (primær test, observation og initial akut behandling) 1.3 Kontakt til Neurokirurgisk Center 1.4 Information til patient og pårørende 1.5 Transport til Neurokirurgisk Center RH 2. Modtagelse i Neurokirurgisk Center 2.1 Akut klinisk test, observation og behandling 2.2 Akut neurointensiv observation, pleje og behandling og neurointensiv monitoring 2.3 Akut tests 2.4 Information til patient og pårørende Glostrup 3. Pleje og behandling 4. Komplikationer 3.1 Supplerende tests (re-angiografi) 3.2 Operation / coil – behandling af aneurisme (indikation,selektion) 3.3 Postoperativ / coil observation og pleje 4.1 Cerebrale vasospasmer 4.2 Hydrocephalus som komplikation til subarachnoidal haemorrhage 4.3 Ventriculitis. Odense Ålborg 5. Tidlig rehabilitering 5.1Tidlig rehabilitering på hospitalet Århus 6. Efterbehandling 6.1 Udskrivning, efterbehandling og kontrol Århus

9 National tværfaglig retningslinje for:
Titel: ex. Subarachnoidal haemorrhage fra aneurisme 1. ex. Visitation Subjekt: Ex. del 1.1 Præhospital behandling Udarbejdet af: Dato: Godkendt af: Dato for revision: Plan for audit: Baggrund Kort beskrivelse af formål og problem og om muligt relateret til kendt evidens Ordforklaring Beskrive ordforklaringer Anbefalinger Anbefalingerne beskrives kort og præcist Referencer skrives efter hver anbefaling med henvisning til referenceliste ex. (1) Evidensvurdering skrives efter hver anbefaling ex. 2b,B Indikatorer Beskrive konkrete mål for kvaliteten Referencer Beskrive referencer Søgestrategi Nøgleord, søgeperiode og dato for søgning

10 Sygeplejediagnoser – Carpenito og Gordon – NANDA 1990
Problem Årsag til problemet Symptomer Handling

11 Styregruppe – proces 2 2 medlemmer gennemgik retningslinjen
Viden, beskrivelse, referencer, validitet, teknisk redigering Diskussion af guidelines i styregruppen Godkendelse i de faglige selskaber og ledelserne i Neurocentrene Implementering i egne afdelinger

12 Implementering – succes eller fiasko?
Relevant og ønsket i afdelingerne Sygeplejersker og læger i ekspertgrupperne er fra klinisk praksis Positivt samarbejde internt i afdelingerne og mellem Neurocentrene Studiebesøg Krav om øgede kompetencer

13 Betydning Faglighed er øget Mono- og tværfagligt samarbejde er øget
Udfordrende Krævende Morsomt og hyggeligt Kliniske sygeplejersker og læger laver et fælles udviklingsarbejde Enestående mulighed for øgede kompetencer

14 Status og vision 5 kliniske retningslinjer er godkendt og implementeret 1 er under udarbejdelse Evaluering af de kliniske retningslinjer ved AGREE-instrumentet Sammenligning af kvaliteten Databearbejdning med måling af indikatorer Samarbejde med Center for Kliniske retningslinjer - National Clearinghouse for sygeplejersker i Århus

15 Nationale, evidensbaserede, tværfaglige kliniske retningslinjer – findes på www.dnks.dk
Subarachnoidal-blødning på aneurismebasis Normaltryks-hydrocephalus Degenerativ cervicale lidelser Degenerative lumbale lidelser Hovedtraumer


Download ppt "Fra idé til virkelighed - en metode til udvikling af nationale, tværfaglige, evidensbaserede kliniske retningslinjer Ann-Birgit Guldager Nonboe klinisk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google