Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!"— Præsentationens transcript:

1 v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!
Introduktion af nyansatte på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!

2 Røntgenafdelingens opbygning
5 afdelinger fordelt på 5 matrikler, Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Fælles afdelingsledelse (se org. plan.) Den organisatoriske opbygning på de enkelte afdelinger. Fordeling af afdelingens specialer - herunder apparaturpark.

3 Regionens opbygning De politiske mål og beslutninger
Den overordnede mission og vision Medarbejderindflydelse – hvordan? LMU (Lokal MED Udvalg) Introduktion v. arbejdsmiljørepræsentanten v. patientsikkerhedsrepræsentanten

4 Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.
At have en afdeling med høj faglig ekspertise og dertil et kompetent veluddannet personale. At brugere og henvisende instanser har faglig tillid til os i forhold til hele patientforløbet, fra modtagelse af henvisning til den endelige diagnosticering. At man som ansat i Røntgenafdelingen, tager ansvar for undersøgelse/beskrivelse og svar ud fra de retningslinjer, som er beskrevet i Kvalitetshåndbogen. At vi har målbare parametre på nøgleområder jfr. BUA- aftalen og Kvalitetshåndbogen. En afdeling hvor man som medarbejder er stolt af at være ansat. Man føler, at man bliver set og hørt. Man føler, at man gør en forskel. En faglig og social arbejdsplads, hvor vi værdsætter hinanden. Mulighed for udvikling. Udnytter de ressourcer vi har, bedst muligt. Godt tværfagligt fællesskab. Personalet er selv ansvarlige for høj faglig ekspertise. Opbakning fra ledelsen. Højt informationsniveau fra ledelsen. Godt kommunikationsmiljø.

5 Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.
En afdeling hvor uddannelse af såvel studerende, som de ansatte, prioriteres efter behov. Vi er kvalificeret til opgaven og vores kolleger ligeså. Grundig oplæring. Man vægter om man vil være generel eller specialist. Anvender sit fag på en professionel måde. Søsætte projekter, der højner kvaliteten. Ledelsen tage ansvar, hvis ikke den ansatte udøver høj faglig ekspertise.

6 Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.
En afdeling hvor patienter og samarbejdspartnere møder et velfungerende, åbent og venligt miljø, og hvor den oplevede patientkvalitet er høj. God telefonkultur God tone Gode fysiske rammer Rummelighed Godt arbejdsklima Fælles målsætning - patient - diagnostik og udannelse.

7 Vision for Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest.
En afdeling, hvor de 3 d’er: dygtighed, dialog og dristighed er nøgleord i hverdagen. En afdeling, hvor der er en moderne apparaturpark. En afdeling, hvor effektive patientforløb og optimal ressourceudnyttelse er målet.

8 Mål Korrekt udfyldte henvisninger.
At patienter, som har en fast tid, højest må vente i 15 min. på afdelingen. Indlagte patienter sikres undersøgelse indenfor 1 – 2 dage. Svar på undersøgelse for akutte og indlagte patienter inden for få timer. Svar til praktiserende læger indenfor 2 – 4 dage. Personaletilfredshedsundersøgelser hvert 2. år. Temadag for personalet 1 gang årligt.

9 Mål Fortsættelse af det indledte arbejde med patientforløb, også i forhold til Region Midtjylland. God rekruttering. Styrke fagligheden i det faglige råd. Gøre brug af rettighederne i LMU og HMU. Nyhedsbreve hver 2-3. måned. Bedre koordinering af lægeplaner i overensstemmelse med den daglige drift.

10 Mål Styrke samarbejdet med de praktiserende læger via praksiskonsulenten. Sikre et højt informationsniveau på tværs af faggrupperne. Fortsat uddelegering af ansvar under hensyntagen til hele afdelingens situation.

11 Mål Klare meldinger fra ledelsen.
Tværfaglige ledermøder 4 gange årligt og monofaglige møder i lige måneder. Fungerende apparaturpark. Benchmarking. Passende grad af arbejdspladsrotation.

12 Samarbejde på tværs af matriklerne.

13 Personalesammensætning (se bilag)
Udvalg såvel internt som eksternt. Røntgenafdelingens vision og mission. Røntgenafdelingens mål for håndtering af henvisninger. Røntgenafdelingens samarbejdspartnere både i og udenfor hospitalet. Information om e-dok herunder også kort præsentation af strategikortet.

14 Røntgenafdelingen som uddannelsessted.
Projekter i Røntgenafdelingen. Muligheder for kurser/supplerende uddannelser. Møder/referater

15 Røntgenafdelingens åbningstider på de forskellige matrikler.
Hvordan kommer patienten i kontakt med Røntgenafdelingen hele døgnet?

16 Organisationsplan efter linje-stabsprincippet Hospitalsenheden Vest
Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest

17


Download ppt "v/ afdelingsledelsen VELKOMMEN!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google