Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra retningslinje til klinik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra retningslinje til klinik"— Præsentationens transcript:

1 Fra retningslinje til klinik
Implementering ..eller

2 Hvordan får vi læger og plejepersonale til at anvende og samarbejde om observationssystemet?

3 Arbejdsgruppen ”uddannelsesforløb for nøglepersoner”
Uddannelsesansvarlige sygeplejerske Karin Larsen Medicinsk afdeling Udviklingssygeplejerske Annette Zøylner Kirurgisk afdeling Traumekoordinator Annette Jakobsen Anæstesiologisk afdeling Overlæge Jens Møller Medicinsk afdeling Overlæge Ole Mølgaard Anæstesiologisk afdeling Professor, overlæge, dr. med Peder Charles Center for Medicinske Uddannelse Århus Universitet Uddannelseskonsulent Rikke Mousten HR-Udvikling

4 Formål og mål med oplægget ca 20-25 minutter
Præsentation af den pædagogiske ramme og organisering af opgaven Præsentation af mål, indhold og metode i ”uddannelsesforløb for nøglepersoner” Formålet med oplægget: at give deltagerne et indblik i de valg arbejdsgruppen har truffet og et indblik i de erfaringer arbejdsgruppen har høstet indtil nu….

5 Gruppens tidligere erfaringer med implementering
”Læger og plejepersonale har forskellige læringstraditioner” ”Afdelingerne er forskellige og har organiseret sig forskelligt” ”Mesterlæren …at få det nye i hænderne … er godt!” ”Gamle vaner og arbejdsgange er stærke kræfter og kan give modstand mod det nye .... og skal derfor have ”plads” i undervisningsprogrammet” ”Ansvaret må vi ikke placeres på nogle få” ”Arbejdsgruppen kan ikke give svaret på forhånd ….svarene må skabes lokalt ….af dem der skal anvende systemet”

6 Forandringsprocesser i en organisation. Leavitts diamant
Nyt obsskema BT. App. SAT målere Afd.spec. Label på skema Nye arbejdsgange? Værdimåling NV/DV Bagvagt hvor? Hvem bestiller skemaer? Hvor ligger skemaer? Ny obs. rutine. Ny komm.form Modellen viser sammenhængen mellem alle elementer. Ændrer man ét element påvirker det de andre elementer uddannelse Alle læger/alt plejepersonale. Viden/vilje

7 Implementeringstrategien
Afdelingsledelserne udpeger nøglepersoner en sygeplejerske fra hvert afsnit en læge fra hver afdeling Uddannelsesforløb for nøglepersoner på tre dage 2 dage på færdighedslaboratorium 1 dag til erfaringsudveksling efter 3-4 mdn. Undervisning og supervision af personalet varetages af nøglepersoner ude i afdelingerne i samarbejde med den lokale ledelse Evaluering og kvalitetskontrol…med et lærende fokus

8 Læringsmål for Niveau 1 nøglepersoner:
At nøglepersoner får forståelse for betydningen af vitalparametre At nøglepersoner kan anvende det valgte observations- og scoringssystem samt den tilhørende beslutningsalgoritme At nøglepersoner kan motivere egen faggruppe til at anvende det valgte observations- og scoringssystem samt den tilhørende beslutningsalgoritme inden for en måned efter at have deltaget i undervisningen.

9 Læringsmål for Niveau 2 plejepersonale og læger
At plejepersonalet og læger kan anvende observationssystemet At plejepersonalet kan iværksætte øget observationshyppighed for at afsløre om de målte værdier er udtryk for tilfældig variation At plejepersonale og læger kan kommunikere og samarbejde om brugen af observationssystemet. Herunder signere for alle observationer

10 ”Uddannelsesforløb for nøglepersoner”
Dag 1 – Tværfaglig færdighedstræning introduktion til det nye observationsskema korte lektioner i ABC, ISBAR mv. tværfaglig teamtræning Dag 2 – Tværfaglig færdighedstræning observationsskema og beslutningsalgoritme ISBAR implementeringsstrategi Dag 3 – Tværfaglige opsamling efter et halvt år erfaringsudveksling, fastholdelse, forberede audit

11 Dag 1 indhold og metode Undervisning varetages af eksperter (frikøbt)
Oplæg .. med mulighed for drøftelser Simulatorøvelser … tværfagligt Udlevering af mapper med Baggrundsmateriale Klinisk retningslinje Isbaren Deltagernes ”kastes ud” i at bruge observationssystemet og isbaren under pres……mærker på egen krop hvad det vil sige at bruge systemet….

12 Identifikation Situation Baggrund Analyse Råd
Dit navn, din funktion og afdeling Patientens navn, CPR og afdeling Situation Jeg ringer fordi…(beskriv) Jeg har målt følgende værdier: BT, puls, Resp.frekvens, SAT, Tp. Jeg har observeret væsentlige ænderinger i følgende værdier… Baggrund Indlæggelsesdiagnose og dato Kort referat af sygehistorie indtil nu.. Analyse jeg mener at problemet er…(beskriv) Jeg kender ikke problemet, men pt. har fået det værre. Patienten er ustabil – vi må gøre noget. Jeg er bekymret… Råd Skal vi ikke….? Hvad synes du jeg skal gøre …? Hvad mener du jeg skal observere og hvor ofte..? Hvilke undersøgelser vil du foreslå..? Hvornår skal vi tales ved..?

13 Hvorfor Isbaren…… Teamdannelse Samarbejde mellem faggrupper
70% af alvorlige utilsigtede hændelser skyldes helt eller delvist svigt i kommunikation Kritiske situationer Teamdannelse Samarbejde mellem faggrupper Mundtlig ordination af medicin Overflytning af patienter Telefonsamtaler Kilde: Dansk Selskab for patientsikkerhed

14 Erfaringer med struktureret kommunikation
Erfaringer fra luftfarten, akutmodtagelser i USA og analyser af utilsigtede hændelser Anvend struktureret kommunikation ved Kompleksitet Uerfarenhed Travlhed/panik Skab ro og sig kun det nødvendige Følg standarder og skab forudsigelighed

15 Dag 2 indhold og metode Uddybning af indholdet fra dag 1
Øve brug af skemaet med cases fra egen afdeling Oplæg om implementering Hvad skal implementeres Hvor langt rækker dit ansvar Hvem er sparringspartner Hvad kan influere på en implementeringsproces Fokus på at være nøgleperson At undervise og orientere At efterspørge At være ressourceperson At spotte og etablere alliancer

16 Dag 3. indhold og metode Holdet samles igen Erfaringer Uddybninger
Problematikker Justeringer auditering

17 Litteraturliste Projektbeskrivelse (2008): Tidlig opsporing af kritisk sygdom –udvikling og implementering af behovsgradueret observation og monitorering af vokse indlagte patienter på Århus Sygehus (as-intra/kvalitetafdelingen) Klinisk retningslinje (2009): Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit. Udarbejdet på Århus Sygehus Just (2005): Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber. Ph.d.-afhandling. Institut for Læring, Aalborg Universitet Fuhrmann et al (2009): Observation af kritisk syge patienter. Ugeskrift for Læger 17/17 Dansk Selskab for Patientsikkerhed: Sikker mundtlig kommunikation.


Download ppt "Fra retningslinje til klinik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google