Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Danske Kvalitetsmodel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Danske Kvalitetsmodel"— Præsentationens transcript:

1 Den Danske Kvalitetsmodel
Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

2 Kan frit bruges til undervisning Opdateret 24. februar 2014
Præsentation: Generel information om Den Danske Kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet, DDKM. Udarbejdet af IKAS. Kan frit bruges til undervisning Opdateret 24. februar 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

3 DDKM - en unik model Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående system, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. DDKM skal medvirke til, at borgerne kan opleve samme høje niveau, uanset om de er på sygehuset, hos egen læge, på apoteket, hos tandlægen eller har besøg af hjemmesygeplejen. DDKM skal også sikre, at alle disse instanser arbejder sammen, så borgerne kan opleve sundhedsvæsenet som et system, der sikrer et sammenhængende forløb. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

4 Formål med DDKM Høj patientsikkerhed
Sammenhængende patientforløb på tværs af både institutioner, sektorer og geografi Løbende læring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, så man både lærer af de fejl, der sker, og af de gode resultater der opnås Løbende inddragelse af ny viden i daglig praksis Kvaliteten i sundhedsvæsenet skal være mere gennemskuelig for borgerne Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

5 Hvem deltager i DDKM Målet er, at DDKM på sigt skal omfatte alle danske sundhedsydelser. På den måde kan modellen virke på tværs af sektorerne og være med til at sikre de bedst mulige patientforløb. Alle offentlige sygehuse samt de private sygehuse og klinikker, der udfører ydelser for offentlige midler, er allerede del af DDKM. Det samme er det præhospitale område, dvs. vagtcentraler og ambulancetjenester. Flertallet af alle danske apoteker er ligeledes del af DDKM, og det samme gælder et antal danske kommuner. Også praktiserende læger, praktiserende speciallæger, autoriserede fodterapeuter samt kiropraktorerne er på vej ind i DDKM. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

6 Institut for Kvalitet og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

7 Hvem skaber DDKM Det er IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, der udvikler, planlægger og står for driften af DDKM. Men IKAS inddrager medarbejdere fra sundhedsvæsenet i det konkrete udviklingsarbejde. DDKM er hermed ikke en skrivebordsmodel, men har direkte afsæt i den praktiske virkelighed. IKAS er ledet af en bestyrelse, der består af Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL. Danmarks Apotekerforening og Dansk Erhverv er tilforordnede medlemmer af bestyrelsen. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

8 DDKM bygger på akkreditering
Akkreditering kan defineres som: ”kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder” (Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet, 2006) DDKM består af akkrediteringsstandarder, der indeholder helt konkrete kvalitetskrav til institutionens retningslinjer, organisation, procedurer og så videre. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

9 Samler og kombinerer Akkrediteringsstandarderne i DDKM samler og kombinerer de data, der allerede i dag indsamles i det danske sundhedsvæsen. Det gælder blandt andet de nationale kvalitetsdatabaser, utilsigtede hændelser og de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser. DDKM skal være på internationalt niveau. Derfor bliver akkrediteringsstandarderne vurderet af International Society for Quality in Healthcare (ISQua). Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

10 Kvalitet – også på tværs
En del af akkrediterings- standarderne i DDKM har fokus på overgangene mellem de forskellige sektorer. Dermed vil DDKM ikke bare skabe høj kvalitet inden for sektorerne – men vil også sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

11 Survey Når DDKM er indført, skal der være ekstern survey.
Det betyder, at institutionen får besøg af et surveyorteam, som består af fagpersoner, som er uddannede til at varetage denne opgave. Surveyorne iagttager procedurer og interviewer personale og patienter/kunder. Surveyorteamet skriver herefter en rapport, som sendes til institutionen, der har mulighed for at rette faktuelle fejl og komme med indsigelser. Den endelige beslutning om tildeling af akkrediteringsstatus træffes af Akkrediteringsnævnet, som er en uafhængig instans. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

12 Akkrediteringsstatus
Akkrediteringsnævnet kan tildele tre slags akkrediteringsstatus: 1. Institutionen bliver akkrediteret. 2. Institutionen bliver akkrediteret med bemærkninger, som kræver opfølgning, dvs. forhold, der skal bringes i orden. Opfølgningen kan enten bestå af, at institutionen indsender dokumentation for, at forbedringen er sket, eller at surveyorteamet tager på et ekstra besøg. 3. Institutionen bliver ikke akkrediteret. Når en institution er akkrediteret, gælder det tre år, hvorefter processen skal gentages. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017

13 Læs meget mere Læs meget mere om DDKM og akkrediteringsprocessen på Her kan du også finde akkrediteringsstandarder for de enkelte sektorer, og du kan finde de afgørelser om akkrediteringsstatus, som akkrediteringsnævnet har truffet. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2. april 2017


Download ppt "Den Danske Kvalitetsmodel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google