Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus"— Præsentationens transcript:

1 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne indlagte patienter på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

2 En didaktisk model inspireret af Hiim og Hippe
Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

3 Læringsforudsætninger
Sygeplejestudiet Unge med en gennemsnitsalder på 24,3 år ved studiets start Gymnasial baggrund med et relativt pænt karakter gennemsnit (2009: 7,8) Ofte berejste Få har eller har haft studierelaterede job Social og sundhedsstudiet Modne med en gennemsnitsalder på ca. 35 år ved uddannelsens begyndelse Kort skoleuddannelse Mange har eller har haft uddannelsesrelaterede job Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

4 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Rammefaktorer Sygeplejestudiet Gode studierammer Veludstyret færdigheds-laboratorium Bekendtgørelse og nationale studieordning Social- og sundheds uddannelsen Gode uddannelsesrammer Demonstrationsstue Bekendtgørelse og uddannelsesordning Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

5 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Mål Social- og sundheds uddannelsen Når undervisningen afsluttes skal eleven; Kunne dokumentere på scoreskemaet og have viden om beslutningsalgoritmen Have viden om de hyppigste symptomer på kritisk sygdom udfra ABCDE –principperne Kunne vurdere og analysere på afvigende værdier og symptomer Kunne handle på afvigelser i patientens tilstand forhold til eget kompetenceniveau Sygeplejestudiet, modul 10 At den studerende kan gennemføre en sygeplejefaglig analyse og fagligt argumentere for sygepleje-interventioner på baggrund af en udleveret case med fokus på: Et scenarie med en patient i en akut og kritisk sygdomssituation og dennes pårørende eller Et scenarie med en døende patient og dennes pårørende Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

6 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Indhold Sygeplejestudiet M1: tema om feber M2: tema om kredsløb og respiration M3: tema om udskillelse og væskeindtagelse M4: den indlagte patient M10: den kritisk syge patient M 11: Kompleks klinisk virksomhed M12: Selvstændig professionsudøvelse Social- og sundheds uddannelsen I undervisning i kredsløben inddrages projektet i tilknytning til A/F undervisningen ISBAR kobles ind i undervisning om kommunikation, hvor der lægges vægt på refleksionen over ændringer Desuden arbejdes der i sygeplejetimerne om det analytiske over at se og observere patienterne og små ændringer i deres tilstand Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

7 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Læreprocessen Sygeplejestudiet Tidlig opsporing af kritisk sygdom kobles ind i undervisningen dels i A/F, dels i sygeplejefaget. I begge fag kobles emnet til et eller flere temaer som er indlejret i det enkelte modul Bygget op omkring klasseundervisning i ABCDE-principperne. Undervisning er primært lærerstyret, men i dialog med eleverne. Den tilrettelægges med henblik på en assimilativ og konvergent erkendelse hos eleverne - jf. læringsmål som forudsættes nået inden ”den kritisk syge dag”. Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

8 Evaluering/vurdering
Social- og sundheds uddannelsen Oplever emnet og tilrettelæggelsen som MEGET vedkommende og har været meget engageret i den De har hurtigt oplevet en succes med at kunne udfylde skemaet korrekt og er meget hurtige til at forstå opbygningen. ABCDE-principperne forekommer dem også logisk både i rækkefølgen og den teoretiske uddybning De arbejder entusiastisk med casene og har oplevet sig meget udfordret både på det faglige og det personlige plan. Sygeplejestudiet Er endnu ikke så langt at projektet kan evalueres Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

9 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Spørgsmål? Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

10 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Tak for i dag Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus

11 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus
Litteratur BEK nr. 29 af 24/01/2008 BEK nr af 13/12/2007 Brookfield, S: Becomming a critically reflective teacher. Jossey-Bass; 1995 Hiim H. Hippe E. Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. 1. udgave. København: Gyldendal; 1997 Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus


Download ppt "Pia Koustrup, adjunkt. Sygeplejerskeuddannelsen i Århus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google