Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan kan resultaterne fra Sundhedsprofil 2010 bruges i den regionale folkesundhedsstrategi? Bente Lauridsen Regionsrådets 1. næstformand og medlem af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan kan resultaterne fra Sundhedsprofil 2010 bruges i den regionale folkesundhedsstrategi? Bente Lauridsen Regionsrådets 1. næstformand og medlem af."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan kan resultaterne fra Sundhedsprofil 2010 bruges i den regionale folkesundhedsstrategi?
Bente Lauridsen Regionsrådets 1. næstformand og medlem af sundhedskoordinationsudvalget

2 Har Region Nordjylland en folkesundhedsstrategi?
JA det har vi – en strategi som blev vedtaget i 2009 Regionens strategi omhandler folkesundhed på 5 arenaer: Samarbejde med kommunerne Almen praksis Sygehusene Regionens egne arbejdspladser Regional udvikling

3 3. Samarbejde med kommunerne – er aftalt i de lovpligtige sundhedsaftaler.
Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har aftalt: Børn og unge sundhed skal have særlig fokus Den sociale ulighed i sundhed skal i fokus, og der skal udvikles differentierede tilbud At indsatsen for kronisk syge er højt prioriteret At sikre det sammenhængende patientforløb At forebyggelse er en integreret del af behandlingen uanset hvilket sygehus man behandles på, hvilken læge man har og hvilken kommune man bor i. Sundhedsprofilen skal bruges til at identificere målgrupper der har brug for tværsektorielle indsatser.

4 2. Almen praksis 86 % af borgerne har været i kontakt med egen læge inden for det seneste år. 31 % af borgerne har haft kontakt med egen læge mere end 5 gange det seneste år. De praktiserende læger har dermed en unik kontakt til befolkningen og indgang til at snakke forebyggelse. Sundhedsprofilen viser, at lægens råd betyder noget. Regionen vil gerne samarbejde med lægerne om: mere fokus på social ulighed i sundhed at styrke indsatsen for patienter med kronisk sygdom en målrettet forebyggelsesindsats at sikre sammenhæng i patientforløbet

5 1. Sygehusene 10 % af nordjyderne over 16 år er årligt indlagt
46 % af nordjyderne har været i ambulant behandling inden for det sidste år. Også sygehusene har en stor berøringsflade med borgerne, så sygehusene skal sørge for rammer der indbyder til sund livsstil Sundhedsprofilen kan bruges til at målrette særlige indsatser som: Mere fokus på social ulighed i sundhed Mere fokus på etnicitet Iværksætte særlige patientforløb til målgrupper med særlige behov

6 3. Regional udvikling Vækstforum Nordjylland udvikler strategier, planer og tager initiativer, der skal være med til at sikre, at Nordjylland er et godt sted at arbejde, bo, leve og opleve. I Nordjylland skal vi have mere uddannelse til flere, det vil på sigt sikre vækst og udvikling i hele regionen. I Nordjylland er der næsten 85 % af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse. Målet er at komme højere op, således at 95% af en ungdomsårgang skal have en konkret ungdomsuddannelse og 50% en videregående uddannelse. Sundhedsprofilen har understreget vigtigheden af at vi når det mål.

7 Regionens egne arbejdspladser
medarbejdere – herunder en stor gruppe kortuddannede, der som profilen viser, er i en særlig risikogruppe. Sundhedsprofilen viser at fysisk og psykisk arbejdsmiljø er vigtig for medarbejdernes sundhed. Herunder bl.a. : indflydelse på arbejdstilrettelæggelse ledelsesmæssig opbakning anerkendelse og tillid Vi kan bruge sundhedsprofilen til at vise, arbejdsmiljøets betydning for sundheden.

8 Opsummering på hvad sundhedsprofilen kan bruges til
Monitorering af sundhedstilstanden over tid Sundhedsplanlægning Sundhedspolitikker Sundhedsprioritering Synliggørelse af udsatte befolkningsgrupper, som vi politisk skal gøre mere for Dialog med befolkningen om sundhedsdilemmaer At vi ikke kun fokuserer på det enkelte individ – men også på struktur, vilkår og rammer.

9 Vi skal huske på at: Sundhed ikke blot er fravær af sygdom, men også fysisk, psykisk og socialt velvære. Sundhed handler om mere end at holde sig sund og rask - det er også at have ressourcer til at leve det liv, man har lyst til.


Download ppt "Hvordan kan resultaterne fra Sundhedsprofil 2010 bruges i den regionale folkesundhedsstrategi? Bente Lauridsen Regionsrådets 1. næstformand og medlem af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google