Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur Oplæg ved Torben Buse, Vicedirektør, Socialstyrelsen 8. Maj 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur Oplæg ved Torben Buse, Vicedirektør, Socialstyrelsen 8. Maj 2014."— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur Oplæg ved Torben Buse, Vicedirektør, Socialstyrelsen 8. Maj 2014

2 Baggrunden for den nationale koordinationsstruktur Lovgivning
Dagens program Baggrunden for den nationale koordinationsstruktur Lovgivning De forskellige elementer af koordinationsstrukturen - Monitorering og vidensindsamling på området - Opbygning af en dialogstruktur - Central udmelding og forløbsbeskrivelse - Specialundervisningsområdet

3 Baggrunden - Evaluering af kommunalreformen
Et nyt kommunalt danmarkskort Kommuner koordinerer via KKR og rammeaftaler Kommuner udvikler tilbud til egne borgere Inklusion er på dagsordenen Den teknologiske udvikling giver nye muligheder og hjælpemidler Der er faldende efterspørgsel på de specialiserede tilbud, dvs. på tilbud til små og komplekse målgrupper Højt specialiserede tilbud er lukket ned

4 Lovgivning og politisk proces
L 165: Forslag til lov om den nationale koordinationsstruktur Rimeligt stor enighed på tværs af alle partierne Erkender behovet for at forhindre afspecialisering Ønske om at styrke koordinationen på tværs af kommuner og regioner Styrket faglig planlægning på statsligt niveau Lovforslaget er fremsat – træder i kræft fra juli 2014

5 Formål med lovgivningen
Styrket kvalitet og samarbejde på det mest specialiserede socialområde og mest specialiserede specialundervisningsområde Sikre det fornødne udbud af tilbud til de mest specialiserede målgrupper Sikre at tilbuddene udvikler sig dynamisk i takt med at behovene ændrer sig Større sikkerhed for regionale tilbuds fremtidige placering og dermed bedre grundlag for fremtidig planlægning En samlet koordination af specialrådgivning og vidensudvikling på det mest specialiserede specialundervisningsområde

6 Tidsplan Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2014 De første centrale udmeldinger foretages 1. november 2014 Koordinationsstrukturen skal udvikles løbende og være fuldt implementeret den 1. juli 2015

7 Den nationale koordinationsstruktur - De konkrete arbejdsopgaver
Indsamle viden om målgrupper, indsatser og tilbud Samarbejde/dialog med kommuner og andre interessenter Samle special-rådgivningen på specialundervisningsområdet Centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser Slutprodukter

8 Den nationale koordinationsstrukturs arbejdsområde
Socialstyrelsen vil løbende fastlægge målgrupper ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt: Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden og/eller Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden

9 Opbygning af en dialogstruktur
Der opbygges en struktur for samarbejdet med de forskellige interessenter: Kommuner og regioner KKR og rammeaftalesekretariater Det faglige råd Bruger- og interesseorganisationer

10 Hvad indeholder en central udmelding?
Den centrale udmelding er et dokument, der kort og præcist beskriver: Hvorfor der laves en udmelding? Hvilken målgruppe/indsats udmeldingen omhandler? Hvilken problemstilling der ønskes afrapportering på? Hvordan afrapporteringen behandles? Reference til det data- og vidensgrundlag, som udmeldingen bygger på.

11 Processen omkring en central udmelding
Løbende overvågning Ingen Central udmelding Central Udmelding (Kritisk udvikling) Godkendt tilbagemelding – tæt dialog om implementering Ikke godkendt tilbagemelding Fornyet behandling i kommunen/regionen Godkendt fornyet behandling i kommunen/regionen Evt. driftspålæg, - tæt dialog med kommunen/regionen

12 Førstkommende centrale udmeldinger
1. nov Borgere med kompleks erhvervet hjerneskade 1. nov Mest specialiserede specialundervisningsområde 2015 Borgere med svær spiseforstyrrelse

13 Forløbsbeskrivelser - hvad er det?
Forløbsbeskrivelser: formidler aktuelt bedste viden om tilbud og indsatser for en specifik målgruppe. Baserer sig på sikker viden om effektive indsatser Indeholder anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelse af indsatser over for specifikke målgrupper – uden at være handlingsanvisende som sundhedsområdets forløbsprogrammer Ikke medfører udgiftspres eller ændring af det kommunale serviceniveau

14 Samling af specialrådgivning
VISO i Socialstyrelsen overtager ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Sikre en samlet koordination af specialrådgivning og vidensudvikling på området Mere gennemskuelig organisering – udgangspunkt for en mere vidensbaseret indsats Ydelserne tilvejebringes gennem et leverandørnetværk, så der fortsat er tilknytning til praksis. Borgere, pårørende, fagprofessionelle skal som hidtil henvende sig direkte til det enkelte tilbud.

15 Tak for jeres tid Spørgsmål?


Download ppt "Evaluering af kommunalreformen og den nye nationale koordinationsstruktur Oplæg ved Torben Buse, Vicedirektør, Socialstyrelsen 8. Maj 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google