Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Date 03-04-2017 20:31 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Date 03-04-2017 20:31 1."— Præsentationens transcript:

1 date :31 1

2 date :31 2 Den Danske Kvalitetsmodel Region Midt Holstebro, 16.januar Carsten Engel Souschef, IKAS

3 Disposition Baggrunden for Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)
date :31 3 Disposition Baggrunden for Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Hvad er akkreditering, helt overordnet Indholdet af modellen Proces Offentliggørelse

4 Baggrunden for DDKM Mission
date :31 4 Baggrunden for DDKM Mission Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) skal ved at udvikle Den Danske Kvalitetsmodel fremme og understøtte kvalitetsudvikling af offentlige og privat finansierede sundhedsydelser i Danmark samt formidle de gode eksempler på kvalitetsarbejdet i de forskellige sektorer. Arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel er baseret på, at de omfattede institutioner akkrediteres på et internationalt højt niveau.

5 Baggrunden for DDKM Vision
date :31 5 Baggrunden for DDKM Vision Den Danske Kvalitetsmodel skal gøre en nyttig forskel i forhold til de ydelser, borgerne modtager, samt være et aktiv for de sundhedsprofessionelle. IKAS skal være nationalt og internationalt anerkendt for at fremme og sikre kvalitet samt for at styrke sammenhæng og læring på sundhedsområdet. Dette skal ske via relevante og nyttige akkrediteringsstandarder på internationalt niveau i Den Danske Kvalitetsmodel.

6 date :31 6 Baggrunden for DDKM Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. Visionen er, at DDKM skal omfatte alle sundhedsydelser. Foreløbig er der udviklet første version af DDKM til offentlige og private sygehuse, apoteker og til det kommunale sundhedsvæsen. 

7 Baggrunden for DDKM DDKM skal:
date :31 7 Baggrunden for DDKM DDKM skal: forebygge fejl, som koster liv, livskvalitet og ressourcer fremme samarbejde mellem sektorerne skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb skabe løbende kvalitetsudvikling

8 Baggrunden for DDKM DDKM skal:
date :31 8 Baggrunden for DDKM DDKM skal: inddrage og bruge den viden, der er opnået via forskning og erfaring i den daglige praksis dokumentere og synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet sikre ensartet høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer forebygge, at den dybe kvalitetstallerken skal opfindes forfra hver gang gøre sundhedsvæsenet bedre – hele tiden

9 date :31 9 Kvalitetscirklen Formålet med hele akkrediteringsprocessen er at sætte en uendelig cirkel af kvalitetsforbedring i gang.

10 Hvad er akkreditering Akkreditering kan defineres som
date :31 10 Hvad er akkreditering Akkreditering kan defineres som ”kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder” (Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet, 2006)

11 Ingredienserne i akkreditering
date :31 11 Ingredienserne i akkreditering Akkrediteringsstandarder Evalueringsmetode Anerkendt evalueringsorgan

12 Fælles kvalitetsmål – uden at indskrænke det lokale råderum unødigt
date :31 12 Fælles kvalitetsmål – uden at indskrænke det lokale råderum unødigt Peer review – evalueringen er samtidigt lærende Deklaration af kvaliteten – til brugere, ledelser og kolleger

13 Hvad leverer IKAS den 17.august
date :31 13 Hvad leverer IKAS den 17.august Et sæt akkrediteringsstandarder Et IT-system til at understøtte arbejdet med standarderne (TAK) En akkrediteringsrådgiver til hvert sygehus

14 date :31 14

15 date :31 15

16 date :31 16

17 date :31 17

18 date :31 18

19 date :31 19

20 Vurdering af standardopfyldelsen
date :31 20 Vurdering af standardopfyldelsen Selvevaluering Journalaudit Afrapporterede kvantitative indikatorer Ekstern survey

21 Hvornår kommer IKAS igen?
date :31 21 Hvornår kommer IKAS igen? Ekstern survey i perioden 2.halvår 2010 – 1.halvår 2012

22 Elementer i survey Dokumentgennemgang
date :31 22 Elementer i survey Dokumentgennemgang Interviews med ledere, medarbejdere og patienter Observation / demonstration

23 Tilrettelæggelse af survey
date :31 23 Tilrettelæggelse af survey Institutionen gennemgås afdeling for afdeling, og man evaluerer de standarder, som er relevante for afdelingen OG / ELLER Institutionen gennemgås med et ”net” af ”tracere” (system- eller patienttracere)

24 date :31 24 Surveyfund Opfyldelsesgrad for hver indikator med begrundelse, hvor delvist eller ikke opfyldt På grundlag af dette opgøres opfyldelsesgraden for hver standard Som endelig fører til en samlet akkrediteringsstatus (”karakter”)

25 Fra surveyfund til ”karakter”
date :31 25 Fra surveyfund til ”karakter” Surveyrapport med indstilling Kvalitetssikring i IKAS Afgørelse i akkrediteringsnævn

26 date :31 26 Offentliggørelse Akkrediteringsrapporten og akkrediteringsnævnets afgørelse om den tildelte status offentliggøres


Download ppt "Date 03-04-2017 20:31 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google