Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almen praksis rolle i det nære sundhedsvæsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almen praksis rolle i det nære sundhedsvæsen"— Præsentationens transcript:

1 Almen praksis rolle i det nære sundhedsvæsen
Oplæg på Praksisdag i Region Midt d. 30/ Pia Kürstein Kjellberg Analyse- og forskningschef Pia Kürstein Kjellberg,

2 Udviklingen på sygehuse Udviklingen i kommunerne
Slagplan Udviklingen på sygehuse Udviklingen i kommunerne Udviklingen i almen praksis // Diskussion af udfordringer samt løsningsmuligheder Pia Kürstein Kjellberg,

3 Baggrund: den demografiske udvikling
Kilde: Danmarks Statistik Pia Kürstein Kjellberg,

4 Tesen om sund aldring Kilde: Hansen & Pedersen,
Det Økonomiske Råd 2010. Pia Kürstein Kjellberg,

5 Udviklingen på sygehuse
Vi behandler flere og flere Ny teknologi, nye holdninger På 10 år: 8% meraktivitet Vi udskriver hurtigere og hurtigere Forskningen har vist, at sengeleje både er dyrt og dårligt På 10 år: 60% mere ambulant aktivitet På 10 år: 24% kortere indlæggelser I fremtiden: smertebehandling som revolution? Vi centraliserer sygehusbehandlingen… Specialeplanen/ De fælles akutmodtagelser Pia Kürstein Kjellberg,

6 Konsekvenser for primærsektoren
Flere og tungere patienter Stigende behov for behandling, pleje og genoptræning udenfor sygehus Pia Kürstein Kjellberg,

7 Vinge 2011: Nye opgaver i primærsektoren
112 Tønder 6 juni 2011 Vinge 2011: Nye opgaver i primærsektoren Koordinerende og logistiske opgaver i forbindelse med: sociale og vejledende opgaver Fru. Hansens almen tilstand / funktionsniveau Indlagt elektivt (før) Indlagt (før) Indlagt akut (før) Amb. udredning / behandling Indlagt (nu) Indlagt (nu) (2) Post-opgaver (1) Præ-opgaver (3) Opgaver under forløbet (2) Post-opgaver

8 Udviklingen i kommunerne - et valg mellem to alternativer
A: Mere af det samme ”det bliver dyrt” B: Øget fokus på forebyggelse og rehabilitering ”men hvordan?” Pia Kürstein Kjellberg,

9 Forebyggelse af indlæggelser - hvad ved vi?
KRAM er i bedste fald meget langsigtet  Opfølgende hjemmebesøg virker! Simpel intervention Lavthængende frugter God (kasse-)økonomi!! NB ikke en pille man kan sluge! Opsporing og udredning af akut sygdom halter! 5-33% af alle indlæggelser kan forebygges Journalgennemgang: observationerne foretages + der gives mere hjælp – men samarbejdet fra hjemmeplejen til hjemmesygeplejen og almen praksis fungerer ikke … Kilde: Vinge et al 2013 Pia Kürstein Kjellberg,

10 Rehabilitering på ældreområdet - hvad ved vi?
95 forskellige modeller for hverdagsrehabilitering i 92 kommuner (Socialstyrelsen 2013) Vanskeligt at etablere et tværfagligt samarbejde om rehabilitering af den enkelte borger, der går på tværs af hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og rehabiliteringsenheden (Kjellberg, Kjellberg & Ibsen 2011) Dokumenteret effekt af tværfagligt samarbejde om rehabilitering til nye borgere, der henvender sig med anmodning om hjælp og støtte efter Serviceloven (Kjellberg & Ibsen 2011, 2012) Omkostningsneutralitet ved individuelle handleplaner + forløbsansvarlige fagpersoner til alle borgere i hjemmeplejen (Kjellberg, Kjellberg & Ibsen 2013) Det betaler sig – men er svært – at samarbejde tværfagligt Kilde: Pia Kürstein Kjellberg,

11 Udviklingen i almen praksis
RAP (2007) og praksiskommissionen (2008) Almen lægen som hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen Udfordringer vedr. kapacitet, kvalitet og samarbejde OK 2011, 2013 Kommunalt Lægelige Udvalg, Praksisplanudvalg og praksisplaner som supplement til Sundhedsaftaler og Kommunale Kontaktråd (KKR) Pia Kürstein Kjellberg,

12 Udfordringer vedr. almen praksis
Adgang – for patienter, sosu-personale og hjemmesygepleje Udgang – fra almen praksis til patienter i egen bolig, plejebolig samt akut/rehabiliteringsplads Hamsterhjulet – som lægen er fanget i, og som hverken giver plads til tovholderfunktionere eller udvikling // Variationen mellem praksis i tilbud og kvalitet Ansvaret for at opretholde en ensartet høj kvalitet i behandlingen Pia Kürstein Kjellberg,

13 De mulige løsninger Danmark: kvalitetsmodeller, praksisplanudvalg og praksisplaner – virker det, og er det nok? England: mega-praksis på markedsvilkår samt kvalitetshonorering – går vi i samme retning i DK? Holland: (diabetes-)konsortier som betingelse for kontraktindgåelse – det ligner DK, men har økonomien/det faglige ansvar til forskel. Hvad vil almen praksis? Pia Kürstein Kjellberg,

14 Almen praksis i det nære sundhedsvæsen
Pia Kürstein Kjellberg,


Download ppt "Almen praksis rolle i det nære sundhedsvæsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google