Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forslag til Strategi for sygeplejens bidrag til udvikling og forskning ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt År 2004-2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forslag til Strategi for sygeplejens bidrag til udvikling og forskning ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt År 2004-2007."— Præsentationens transcript:

1 Forslag til Strategi for sygeplejens bidrag til udvikling og forskning ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt År 2004-2007

2 Udarbejdet af Martha Lund overspl Vejle sgh Ann Dahy overspl Vejle sgh Dorte Rørmann udviklingsspl Horsens sgh Marianne Jensen overspl Horsens sgh Alice Kjeldsen afds spl Fred/Kolding sgh Jette Ammentorp ph.d stud Fred/Kolding sgh

3 Vision På sygehusene i Vejle Amt ydes Danmarks bedste sygepleje.

4 Mission Alle patienter og pårørende, der kommer i kontakt med Vejle Amts Sygehusvæsen, oplever at modtage sygepleje på et højt professionelt niveau.

5 Strategi Den enkelte sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og sygehjælper i Vejle Amt er i stand til, inden for eget virke og i samarbejde med patienten, at identificere, planlægge og yde den sygepleje, der bedst muligt bidrager til varetagelse af patientens behov.

6 Strategi •Sygeplejen udføres evidensbaseret •Sygeplejen udføres i tæt samarbejde med andre faggrupper

7 Strategi •Sygeplejersken tager initiativ til og bidrager til kvalitetsudvikling, klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning •Sygeplejersken har kendskab til den overordnede organisering af forskning og kvalitetsudvikling i Vejle Amt

8 Mål •Spl’s, SSA’s og sygehj’s viden om og udøvelse af sygepleje er i overensstemmelse, med de krav der stilles på den enkelte afdeling •Sygeplejersken har kompetencer indenfor metoder til kvalitetsudvikling og forskning

9 Handleplaner •Fokus på de mellemmenneskelige relationer •Fokus på den kliniske sygepleje •Afprøvning af evalueringsmetoder •Netværksdannelse og virtuelt forum

10 Fokus på de mellemmenneskelige relationer

11 Anbefalinger vedrørende kommunikation (Eksempler) Anbefaling 1: Inddragelse af patientens værdier, holdninger og tankegang Det anbefales at: Afdelingen udvikler og fremmer en kultur, hvor sundhedspersonalet har færdigheder og vilje til at sætte sig ind i patientens værdier, følelser, holdninger og tankegang Indikatorområder : • Patientens oplevelse af sundhedspersonalets støtte og empati • Patientens oplevelse af sundhedspersonalets forståelse for patientens værdier og holdninger Målinger: Løbende evalueringer v.h.a. spørge-skemaer

12 Anbefalinger vedrørende kommunikation (Eksempler) Anbefaling 4: Patientens opfattelse af information Det anbefales at: Sundhedspersonalet tilpasser formidlingen til den enkelte patient Sundhedspersonalet sikrer, at patienten har forstået den givne information …. Indikatorområder : Patientens evaluering af sundhedspersonalets informationsformidling Patientens evaluering af den givne information Compliance/adherence Målinger: Løbende evalueringer v.h.a. spørge-skemaer

13 Fokus på de mellemmenneskelige relationer Med udgangspunkt i de 20 anbefalinger skal hver afd: •Hvert år identificere minimum 5 anbefalinger som indsatsområder •Formulere egne krav til opfyldelse af disse anbefalinger

14 Fokus på de mellemmenneskelige relationer •Udarbejde handleplan for implementering af disse •Overveje incitamenter til at opfylde kravene

15 Fokus på den kliniske sygepleje Med udgangspunkt i to patientbehov eller patientforløb skal hver afdeling hvert år formulere: •Krav til hvad den enkelte sygeplejerske skal vide, og hvilken sygepleje hun skal kunne udføre og dokumentere •Udarbejde handleplan for implementering

16 Fokus på den kliniske sygepleje •Evaluere sygeplejerskens viden og kunnen ved eksempelvis multiple choice •Evaluere den kliniske sygepleje ved f.eks audit og observation i klinikken •Evaluere den patientoplevede kvalitet ved f.eks spørgeskemaundersøgelse, fingertouch-målinger og udskrivelsessamtaler

17 Afprøvning af evalueringsmetoder Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af personer med ekspertise i evaluering, som udarbejder : •Forslag til validerede evalueringsredskaber m.h.p. vurdering af personalets viden og færdigheder •Afprøver disse i et eller flere pilotprojekter

18 Netværksdannelse og virtuelt forum Der oprettes en amtslig forening for forskningsinteresserede sygeplejersker : •Skabe fokus på udvikling og forskning •Støtte formelle og uformelle netværk •Intensivere vidensdeling

19 Netværksdannelse og virtuelt forum •Skabe et forum hvor sygeplejersker kan søge kontakter, vejledning og rådgivning til udviklings-og forskningsaktiviteter •Udvikle et virtuelt forum for disse aktiviteter

20 Implementering af strategien Strategigruppen forsætter som styregruppe Styregruppen sikre: •Kontinuitet og evaluering bl.a ved opfølgning på de to årlige temadage •Synlighed ved eks. præsentation af strategien for afdelingsledelser, sygehusledelser, sundhedsudvalg og samarbejdspartnere

21 Implementering af strategien •Styregruppen tager initiativ til : - oprettelse af arbejdsgr. til afprøvning af evalueringsmetoder - oprettelse af forum for forskningsinteresserede spl.

22 Implementering af strategien •Ansvaret for implementeringen er en ledelsesopgave •Sygehusledelserne skal sikre gennemførbarhed

23 Forslag til Strategi for sygeplejens bidrag til udvikling og forskning ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt År 2004-2007


Download ppt "Forslag til Strategi for sygeplejens bidrag til udvikling og forskning ved de somatiske sygehuse i Vejle Amt År 2004-2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google