Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Formål At skabe større sammenhæng mellem uddannelsestid og elevtid At øge lærertilstedeværelsen sammen med eleverne At.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Formål At skabe større sammenhæng mellem uddannelsestid og elevtid At øge lærertilstedeværelsen sammen med eleverne At."— Præsentationens transcript:

1 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Formål At skabe større sammenhæng mellem uddannelsestid og elevtid At øge lærertilstedeværelsen sammen med eleverne At øge elevernes skriftlige kompetencer At effektivisere/målrette den ofte ”spildte tid” som ulæste rettelser i elevernes opgaver er et billede på.

2 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Historik over kvalitetsudvikling på TEC-HTX Sommeren 2010: TEC-HTX udmelder principiel tilstedeværelse og indfører en samtidig undervisningsfri blok i skemaet for alle klasser til lærernes fællesforberedelse. TEC-HTX indfører differentieret forberedelse. Sommeren 2011: TEC-HTX omlægger forberedelsen til en timeressource baseret på en reducering af den generelle forberedelse på 22%. Lærernes individuelle/faktiske forberedelse kan bibeholdes/øges gennem samarbejde om undervisningen og fælles forberedelse (ved effektivisering indenfor givne rammer). Frigivne ressourcer anvendes til udvikling af undervisningsformer og indkøb af udstyr, der reducerer den tid læreren personligt skal anvende til forberedelse.

3 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Sommeren 2012: TEC-HTX indfører en teambaseret organisation. Lærerne indgår i faste team om studieretninger, hvor indenfor hovedparten af deres undervisning er placeret. Teamene tildeles større frihed til undervisningens tilrettelæggelse og større ansvar for dens gennemførelse. TEC-HTX indgår i alle 3 rammeforsøg. Implementeringen af rammeforsøgene sker i samspil med de enkelte team. Efterår 2012/sommeren 2013: TEC-HTX forbereder teamrammer og forhandler med TR om indførelse af teamaftaler indeholdende en samlet ramme til teamene for undervisning, forberedelse, studietid, generel kompetenceudvikling, udvikling af undervisningen m.v. Teamrammer/teamaftale vil nærmere præcisere lærernes nærvær med eleverne, fællesforberedelse og tilstedeværelse på skolen.

4 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Forsøget Alle nye 1.g klasser (17) indgår i forsøget Forsøget organiseres gennem etablerede studieretningsteam, som hver måned på et teammøde med ledelsesrepræsentation drøfter forløbet med henblik på korrektioner og den videre planlægning. Beskrivelse af indfasningen: Indfasningen sker ud fra en progression i forhold til elevernes udvikling fra folkeskoleelever til gymnasieelever for at afslutte som studerende. Grundforløbet. Studietiden indfases gradvist i takt med at lærerne får omlagt dele af rettearbejdet til vejledningsarbejde, hvor lærerne er i kontakt med eleverne. Hvert team udarbejder en plan for indfasningen.

5 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid 1. år i studieretningen. Studietid indgår min. for 60% af elevtiden (for mulige eksamensfag på 1. år dog kun 40%). Hvert studieretningsteam udarbejder en plan for anvendelsen hhv. på tilstedeværelse i klasser/hold, til individuel vejledning (herunder virtuelle former). 2. år. Studietid indgår min. for 50% af elevtiden. Hvert studieretningsteam udarbejder en plan for anvendelsen til hhv. tilstedeværelse i klasser/hold, samt til individuel vejledning og virtuelt. 3. år. Studietid indgår for ca. 40% af elevtiden. Hvert studieretningsteam udarbejder en plan for anvendelsen til hhv. tilstedeværelse i klasser/hold, og til individuel vejledning og virtuelt.

6 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Udfordringer Eleverne er i forvejen meget på skolen – (100+ undervisningstimer ift StX), lektiecafeer, fag-klubber etc. Vil det gøre uddannelsen mere/mindre attraktiv at øge elevtilstedeværet yderligere? Lærerne kommer til at være (endnu) mere på gymnasiet - det bliver sværere for de få ”privatpraktiserende” lærere, som måske stadig er derude 7 år efter reformen.

7 Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Udfordringer If it works, why fix it? Det kan være svært at implementere forandringer målrettet kvalitetsudvikling, når de senere års tiltag har haft en meget tydelig effekt på kvaliteten med dalende frafald og øget fagligt udbytte. Karaktergennemsnit på vort ”vestegnsgymnasium” i Ballerup som eksempel: 2010-7,0. 2011-7,4. 2012-7,9


Download ppt "Rammeforsøg på TEC-HTX Studietid Formål At skabe større sammenhæng mellem uddannelsestid og elevtid At øge lærertilstedeværelsen sammen med eleverne At."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google