Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et teamprojekt Uddannelsesteam C

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et teamprojekt Uddannelsesteam C"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af anvendelsen af den digitale portfolio på modul 7 i Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle
Et teamprojekt Uddannelsesteam C Henny Gade, Grethe Sørensen, Anni Johansen, Susan Lejsgaard, Anne Mette Felsted Rasmussen og Susanne Mariussen

2 Baggrund for projektet
Team C har bl.a. ansvar for planlægning og afvikling af modul 7 Modul 7´s overordnede fokus er på interaktioner og relationer Følgende fag indgår på modul 7: Sygeplejeteori Obstetrisk - pædiatrisk sygepleje Psykiatrisk sygepleje Psykologi Pædagogik Kommunikation Farmakologi

3 Baggrund for projektet
Modul 7 er planlagt og gennemføres ud fra PBL, hvor de studerende arbejder med tre forskellige cases (casebeskrivelse, film, autentisk fortælling). Casearbejdet foregår i grupper med vejledning På Fronter er der oprettet 1 mappe til hver gruppe – denne mappe er underdelt i to mapper studerende-lærermappe og studerende – studerendemappe. Studerende – lærermappen (her lægger lærer materialer til de studerende og de studerende kan henvende sig til læreren med spørgsmål m.m.) Studerende – studerende (her lægger grupperne deres casearbejde ind – fungerer som videnstank for alle studerende)

4 Teamets erfaringer Vores erfaringer fra to hold er, at de studerende generelt er flittige til at lægge materialer i studerende – studerende mappen. Det svinger dog noget fra gruppe til gruppe. Materialerne der lægges ind er næsten udelukkende referater af tekster – ofte anvendes teorierne ikke refleksivt i.f.t. casene – og de studerende er meget usynlige. De studerende henvender sig ikke i studerende – lærermappen (de studerende har ikke behov, da de følges tæt i forløbet med vejledning, udtrykker de)

5 Teamets erfaringer Teamet har på baggrund af vore erfaringer ofte diskuteret, hvordan vi kan få de studerende til at anvende Fronterrummet mere refleksivt – en udvikling af den digitale portfolio vil fremme de studerendes læring. De studerende har givet udtryk for, at Fronterrummet på modul 7 er det mest overskuelige, de har stiftet bekendstskab med under sygeplejestudiet. Strukturen i Fronterrummet er derfor god og værd at bevare.

6 Selvevaluering 5 studerende fra hold 2008D har afviklet selvevaluering
Tovholder har afviklet selvevaluering Evalueringerne synes at bekræfte nogle af de indledende betragtninger

7 Formål med projektet At videreudvikle anvendelsen af portfolio på modul 7, således at portfolio kan medvirke til at fremme den studerendes læring.

8 Mål med projektet At undersøge portfoliotankens muligheder og begrænsninger ved hjælp af litteraturstudier At diskutere portfoliens styrker og svagheder på teammøder (dette sker på baggrund af få udvalgte referencer og vore erfaringer) At udarbejde evt. forbedringer eller forenklinger i den anvendte portfolio på modul 7 At afprøve og evaluere evt. ændringer i portfolio på modul 7 på to hold

9 Plan for projektet Der afvikles selvevaluering med 5 studerende på hold 2008D januar 2010 Der afvikles selvevaluering af lærer (tovholder) januar 2010 Disse selvevalueringer danner sammen med teamets erfaringer baggrund for projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen udarbejdes i februar 2010 og diskuteres på teammøde i marts 2010 Litteratursøgning og udvælgelse af få tekster forår 2010 Diskussion af tekster på teammøder sommer 2010 – efterår Teamet udarbejder ændringsforslag. Ændringsforslag implementeres og afprøves på to hold på modul 7 – forår og efterår 2011 Dialogbaseret evaluering med de to hold 2012 Efterfølgende foretager teamet professionel evaluering i 2012

10 Resultater Tja……..dem har vi ikke så mange af endnu, men vi er da i gang – vi skal til at udvælge referencer og diskutere disse. Vi har fundet ud af, at strukturen i Fronterrummet på modul 7 er god og overskuelig. Strukturen kan måske være/blive en skabelon for hele Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle.


Download ppt "Et teamprojekt Uddannelsesteam C"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google