Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsamling på gruppearbejde på SIP2. Tema SIP 3: ”At skolerne udvikler deres undervisningspraksis, undervisningsorganisering og årsplanlægning med henblik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsamling på gruppearbejde på SIP2. Tema SIP 3: ”At skolerne udvikler deres undervisningspraksis, undervisningsorganisering og årsplanlægning med henblik."— Præsentationens transcript:

1 Opsamling på gruppearbejde på SIP2

2 Tema SIP 3: ”At skolerne udvikler deres undervisningspraksis, undervisningsorganisering og årsplanlægning med henblik på højt læringsudbytte og effektiv ressourceanvendelse.”

3 Strukturerer for omlagt elevtid Fælles planlægning – forbedre forløb og skaber Næste gang – dialogen skal være central Skoleoplæg – (klasserumsledelse) i relation tilbagedifferentiering, samspil mellem, niveaudeling, overgange – læringsidentitet Evnen til læring – multitaskning – ikke noget nyt. Lærere og elevroller, relationskompetence, klasse Klasserumskultur – klasserumsledelse konkrete anvisninger – Styre efter faglige mål – det dialogiske klasserum

4 Fælles skoleudfordring -> Differentieret elevgrundlag, der gør det vanskeligt at udfordre alle elever (Ulriksen) Overvejelse: Enkelt indsatser eller sammenhængende strategier (full-scale) rettet mod de samme udfordringer (Hammer) -> behovet for forandringsteori (Hjemov)

5 Mål, midler og tegn Mål – vi skal motivere den enkelte elev, så alle bliver så dygtige som muligt Middel – Klare mål for faglige forløb og tydelige anvisninger på elevens potentialer for faglig progression –> oplevelsen af mestring (Hutters/Ulriksen) Tegn – eleverne udvikler et fagligt sprog for at udtrykke egne styrker og udfordringer i arbejdet med faget og bliver i stand til at opstille egne mål for undervisningen

6 Tilrettelæggelse af undervisningen Faglighed Vejledning Undervisningsdifferentiering Arbejdsformer Udvikling af elev- og lærersamarbejde

7 Faglighed: operationelle mål i fagene progression for tilegnelsen af faglige mål Systematisk evaluering af elevernes faglige progression

8 Vejledning: Systematisk og fremadrettet feedback på elevens progression – formativ feedback Inddragelse af elevernes egne mål for undervisningen (Leth Andersen) -> konkretisering: omlægning af … elevtid

9 Undervisningsdifferentiering: Overvejelse: Elevdifferentiering – holddeling efter niveau Undervisningsdifferentiering – forskellige mål, men inden for klassefællesskabet (Ulriksen)

10 Arbejdsformer Systematisk variation i arbejdsformer - mellem klasseundervisning og arbejde i mindre grupper med forskellige mål Faget i anvendelse: Kreative og innovative arbejdsformer (Hutters/Lauta)

11 Inddragelsen af eleverne i tilrette- læggelsen (Hutters/Ulriksen) Egne mål for undervisningen – eleverne inddrages i planlægning og læringsstrategier Sætte fokus på individuelle udfordringer

12 Samarbejde mellem lærere Systematisk videndeling – fælles planlægning af forløb Samarbejde om fælles faglige mål

13 Kvalitetssikring og opfølgning: Systematisk opsamling på mål og effekten af de anvendte midler Ledelsens rolle: - hvor forankres ansvaret for opfølgning på indsatser, mål og midler - faglig og pædagogisk sparring - konsekvenser for den pædagogiske planlægning

14 Kompetenceudvikling: Klasseledelse – mål og rammer for undervisningen Udvikling af metoder til evaluering af elevens faglige udvikling


Download ppt "Opsamling på gruppearbejde på SIP2. Tema SIP 3: ”At skolerne udvikler deres undervisningspraksis, undervisningsorganisering og årsplanlægning med henblik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google