Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rammeforsøg C: Studiefællesskaber Opstartskonference 30. august 2012 Tradium Handelsgymnasiet (hhx): ”Studiefællesskaber efter varierende elevbehov” 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rammeforsøg C: Studiefællesskaber Opstartskonference 30. august 2012 Tradium Handelsgymnasiet (hhx): ”Studiefællesskaber efter varierende elevbehov” 1."— Præsentationens transcript:

1 Rammeforsøg C: Studiefællesskaber Opstartskonference 30. august 2012 Tradium Handelsgymnasiet (hhx): ”Studiefællesskaber efter varierende elevbehov” 1. Intentioner 2. Idéer til udfoldelse i praksis 3. Great expectations 4. Udfordringer i forsøget Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: Anette Berg Pedersen : Underviser, faggruppeleder, skemalægger, abp@tradium.dkabp@tradium.dk Dorte W. Mulvad: Uddannelseschef, dwm@tradium.dkdwm@tradium.dk

2 Titel: Studiefællesskaber efter varierende elevbehov Formål: ”forsøg med arbejdsformer og tilrettelæggelse af undervisning, der i højere grad er målrettet den enkelte elevs læring og udbytte af uddannelsen” Indhold: - studiefællesskaber i de enkelte fag, på tværs af klasser og årgange Evaluering: Elev- og lærerevaluering af forsøgets effekt Fokusgruppeinterviews med alle 2.g-klasser, faggrupper og lærerteams Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: C:Studiefællesskaber - Intentioner Studiefællesskaber efter varierende elevbehov

3 Fag og forløb: Enkeltfagligt:Matematik, engelsk, fransk, spansk, tysk, afsætning Flerfagligt:studieområdet, studieretningsprojektet Deltagere:  13 gymnasieklasser  undervisere/faggrupper: matematik, sprogfag, afsætning  studieretningernes lærerteams, uddannelseschef Udgangspunkt: Udbygge hidtidige erfaringer/eksperimenter med studiefællesskaber Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: C:Studiefællesskaber - Intentioner Studiefællesskaber efter varierende elevbehov

4  Matematik – niveaudeling i introduktionsforløbet  Study Halls & lektiecaféer:  tilmelding til kurser efter behov - på tværs af klasser/årgange  oversættelsesteknik, sej matematik, basiskundskaber i fagene  Studieområdet 1.g: SO1: Vejledning i flerfaglige fællesskaber Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: C:Studiefællesskaber - Idéer til praksis Studiefællesskaber efter varierende elevbehov

5 Matematik: erfaringer fra studiefællesskaber 2005-2011: 1. Screening i klassen 2. Holdinddeling efter niveau talkursus 12 lektioner Faglige gevinster: Hastighed og sværhedsgrad tilpasses elevernes niveau ALLE flytter sig fagligt og får godt afsæt til matematik i gymnasiet Svage elever: overkommeligt, føler sig ikke alene, tror på de kan, giver ikke så let op Stærke elever: kan udfordres, taler ikke hen over kammeraterne Social gevinst! Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: C:Studiefællesskaber - Idéer til praksis Studiefællesskaber efter varierende elevbehov

6 Matematik: Overføre erfaringen til større forløb – sidste del af 1.g:  Mat C – Målrettet eksamensarbejde  Mat B – Hæve niveauet fra C Sprogfag og afsætning:  Holdinddelinger på tværs i forløb – niveau og faglige interessefællesskaber Study Halls & lektiecaféer:  tilbud målrettet elevforudsætninger – og interesser  studiefællesskaber i kombination med rammeforsøget om studietid Studieområder og studieretningsprojektet: SO1, Erhvervscase, DIO, SRP: flerfaglige niveau- og interessefællesskaber  Undervisning, metoder & vejledning – Husk elevbaggrund! Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: C:Studiefællesskaber - Mål i forsøget Studiefællesskaber efter varierende elevbehov

7 Hvad skaber den gode undervisning? Målrettet, klar og velstruktureret undervisning Klasseledelse som sikrer, at tiden bliver brugt hensigtsmæssigt Passende høje forventninger til eleverne Gode relationer, god atmosfære Evaluering af elevers læring, feedback Vægt på forståelse og problemløsning Jf. Professor Per Fibæk Laursen Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet C:Studiefællesskaber: Great expectations! Studiefællesskaber efter varierende elevbehov Fokus: It – Gymnasiefremmede – Fremmedsprog – Skriftlighed - Talent Pulje af tid afsat til elever med: 1.særlige behov 2. særlige talenter 3.behov for øget eksamenstræning Talent eller potentiale? De talentfulde: de dygtigste ca.10-15 % De højtbegavede: ca. 1-2 % http:// www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Temaer/Talent.aspx

8 Tak for indkomne forslag til emner – som vi tager op sammen med aktuelt nyt: C:Studiefællesskaber - Udfordringer? Studiefællesskaber efter varierende elevbehov Pædagogik: Holdninger til niveaudeling? Rosenthal-effekt vs. tro på udviklingspotentiale? Modsætninger – nye trends?: Cooperative Learning, læringsstile, mm…. Differentieringsmuligheder på klasseniveau? Kan vi ramme elevens NUZO i fællesskaber? Rammer & teknik: Skematekniske udfordringer Holdinddelinger Bemandinger Rammeforsøg = max. 20% af undervisningstid i faget


Download ppt "Rammeforsøg C: Studiefællesskaber Opstartskonference 30. august 2012 Tradium Handelsgymnasiet (hhx): ”Studiefællesskaber efter varierende elevbehov” 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google