Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af resultater fra elev-trivselsundersøgelsen i Team X 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af resultater fra elev-trivselsundersøgelsen i Team X 2"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af resultater fra elev-trivselsundersøgelsen i Team X 2
Præsentation af resultater fra elev-trivselsundersøgelsen i Team X 2. december 2009

2 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

3 Kommentarer fra elever
Jeg syntes det er en rigtig god skole med styr på tingene, jeg syntes man glæder sig til at komme om morgenen og går glad hjem hver dag. Lærerne er søde og hjælpsomme og der er god mulighed for hjælp, hvis man har brug for det. Jeg syntes egentlig at skolen har "forbedret" sig siden første år .. og det er fedt Det gode ved skolen er at de forventer noget, og det motivere én mere. Udover det er lærerne gode, og de kan fange éns opmærksomhed. Det er et godt miljø, Lærerne er meget gode både i det faglige og sociale med klassen. Vi får ofte mange udfordringer i timerne, og det er er rigtig godt at vi også får så mange opgaver i timerne, så det ikke bare er tavleundervisning hver dag. Lærerne er dygtige og ved meget inden for deres område. Fagene/undervisningsmetoden er spændende og anderledes end hvad man tidligere har været vant til. Der lægges stor vægt på hver enkelt elev og dygtiggørelse af eleverne.  Jeg synes det er godt at skolen prøver at holde nogle fester.. Niels Brock – før, nu og i fremtiden

4 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

5 Niels Brock – før, nu og i fremtiden
Strategisk niveau Operativt niveau Taktisk niveau Brugerniveau Efterår 4 Sommer 5 16 1 2 3 6 15 7 14 8 9 10 12 13 Vinter Forår 11 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

6 Niels Brock – før, nu og i fremtiden
8. Informationsmøde for lærerne Ultimo november Hg-ledelsen 9. Kontaktlærerne fremlægger resultaterne i klasserne og modtager tilbagemeldinger fra elever senest den 12. december Kontaktlærerne på HG 10. Udarbejdelse af handlingsplaner på teamniveau, som koordineres med og godkendes af uddannelseslederne. 22. Januar (kompetencedag 6/1) Teams på HG 11. Tilbagemelding af teamets udarbejdede handlingsplaner til klasserne. januar / primo februar 12. Uddannelseslederne har ansvaret for at følge op på handlingsplanerne for de forskellige teams. Fra uge 3 Uddannelsescheferne på hg 13. Handlingsplaner på teamniveau implementeres i forhold til eleverne/klasserne. Fra primo februar Teams på hg 14. Handlingsplaner på teamniveau integreres i strategiarbejdet med tilhørende handleplaner i På vej Ca. fra uge 10 Ledelsen på EUD 15. Ledelsens strategiske handlingsplaner trykkes i På vej August Ledelse og informationsafdeling 16. Handleplaner fra På vej implementeres på operativt niveau. Fra August Uddannelseschefer/lærere Niels Brock – før, nu og i fremtiden

7 Handleplanen i forlængelse af sidste skoleårs undersøgelse
Niels Brock – før, nu og i fremtiden

8 Niels Brock – før, nu og i fremtiden
Indsats Indhold Ansvarlige Succeskriterium Fælles planlæg-ning Deadlines overholdes (aftaler på teammøde). Case og temaarbejde: involverede lærere konfererer og samarbejder om indhold og strukturering af forløb. Alle holder sig a jour med årsplaner. Alle  ”Jeg lærer nok på min uddannelse” 66 %  ”Lærerne er godt forberedte” 77 % Faglig nytænkning Idégenerering (messer, modeshow, landeportræt, elevcafe etc.) for skoleåret sættes i gang januar. Plan skal være færdig maj ‘09. Ansvar fordeles uge 13 ved FLH ”Vi arbejder med praktiske eksempler fra erhvervslivet” 78 % ”Lærerne giver os ansvar” 81% ”Skolen stiller krav, så jeg hele tiden bliver udfordret” 75 % ”Jeg lærer nok på min uddannelse” 66 % Stabilitet Lærere kommer til tiden. Lærere griber ind i konflikter (individuelle samtaler, skriftlige advarsler, konsekvens) ”Lærerne kommer til tiden” 100 % Lærerne griber ind, hvis vi har konflikter 80 % Niels Brock – før, nu og i fremtiden

9 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

10 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

11 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

12 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

13 Niels Brock – før, nu og i fremtiden

14 Andre vigtige data fra efterår ’09 (flere diagrammer…)
Niels Brock – før, nu og i fremtiden

15 Gode råd fra elever Niels Brock – før, nu og i fremtiden
Lærerne burde være 'hårdere' i undervisningen, overfor elever der laver uro. Og ikke er forberedt til timerne. Det sinker andres elevers arbejde i timerne. Mere info om praktik. Kantinen skal ikke være så dyr. Flere fester :D Lærene skal være bedre til at hjælpe og ikke tale ned til en, når man ikke forstår der er det ikke for at irrerter dem.. man forstår det bare ikke.  Finde ud af hvordan hver enkelte elev lærer bedst. lytte mere til eleverne. ha en fornemmelse af hvad der foregår. give eleverne valget på deres kontaktlærer. Vi kunne få mere gruppe arbejde ind, end lærere der snakker hele tiden. Flere udfordringer. Sværere opgaver Flere lektier/ afleveringsopgaver Niels Brock – før, nu og i fremtiden

16 Oplæg til udarbejdelse af ny handleplan
Niels Brock – før, nu og i fremtiden

17 Målene i handlingsplanerne skal være SMARTE
Specifikke. I skal tale om det samme. I skal være meget konkrete og præcise. Målbare. I skal vide, hvornår målene er nået. I kan måle på indsatserne og holde resultaterne op mod målene. Attraktive. Målene skal være vigtige, relevante og fornuftige. De skal helst kunne accepteres af alle. Realistiske. I skal tro på at målene kan nås. Vær gerne ambitiøse, men tro på, at I kan nå dem. Tidsbestemte. Hvor lang tid vil I arbejde hen mod de enkelte mål? Evaluerbare. Hvornår og hvordan vil I evaluere og justere målene? Niels Brock – før, nu og i fremtiden

18 Skabelon for handlingsplan
Indsatsområde Indhold (Beskrivelese af hvad, der skal gøres hvornår) Ansvarlige Succeskriterium (skal for de enkelte teams fra Niels Brock være målbart i forhold til næste års elevtrivselsundersøgelse) Andre succeskriterier Indsatsområde for Klasse X Indsatsområde for Klasse Y Etc. Indsatsområde A på teamniveau Indsatsområde B på teamniveau Indsatsområde C på teamniveau Niels Brock – før, nu og i fremtiden


Download ppt "Præsentation af resultater fra elev-trivselsundersøgelsen i Team X 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google