Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aalborg Handelsgymnasium på vej imod Det Digitale Handelsgymnasium.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aalborg Handelsgymnasium på vej imod Det Digitale Handelsgymnasium."— Præsentationens transcript:

1 Aalborg Handelsgymnasium på vej imod Det Digitale Handelsgymnasium

2 Den digitale skole – en business case for fremtiden (2. rapport fra Det Digitale Råd, maj 2010) •Alle elever, lærere, forældre og andre interessenter vil have adgang til internettet altid, alle vegne. Det vil give mulighed for e-læring, videokonferencer og selvlæring med en langt større uafhængighed af skemaer og skolens fysiske rammer end vi kender det idag.

3 Den digitale skole – en business case for fremtiden (2. rapport fra Det Digitale Råd, maj 2010) •Inden for en kort årrække vil undervisningsmaterialer i langt overvejende grad være digitale, hvad enten det drejer sig om tekst, videoklip eller lydoptagelser. Børn vil allerede om få år se på bøger med samme øjne, som mange i dag ser på fortidens lakplader og rejsegrammofoner.

4 Den digitale skole – en business case for fremtiden (2. rapport fra Det Digitale Råd, maj 2010) •Intelligente værktøjer og multimediale interaktive undervisningsforløb vil blive en integreret del af langt de fleste fag i folkeskolen. De fleste elever færdes allerede i dag hjemmevant i denne form for virtuelle miljøer, der er kendt fra computerspil og sociale netværk som Facebook. Det vil betyde markante ændringer i den måde, vi i dag tænker læring på.

5 Den digitale skole – en business case for fremtiden (2. rapport fra Det Digitale Råd, maj 2010) •Mange nye kommunikationsteknologier og brugergrænseflader er ved at være modne til bred kommerciel brug. Det gælder eksempelvis syntetisk tale, automatiseret oversættelse af talesprog til skreven tekst, berøringsfølsomme skærme og stemmestyrede computere. Disse teknologier kan allerede i dag gøre en markant forskel for børn med læse- og skrivevanskeligheder – og på sigt vil udviklingen kunne ændre vores syn på hvilke færdigheder og kompetencer, fremtidens elever skal lære i folkeskolen.

6 Danske Erhvervsskoler - Lederne •I 2015 vil eleverne på de erhvervsrettede uddannelser opleve at digitale undervisningsmidler er en ligeså naturlig del af undervisningen som lærebøger, manualer og 3D – tegneprogrammer er det i dag. De digitale undervisningsmidler imødekommer elevernes forskellige faglige forudsætninger og undervisningen er innovativ og tæt koblet på udviklingen i erhvervslivet både nationalt og globalt. Eleverne bruger it- værktøjer, når de skal have faglig sparring fra deres lærere, mester eller kammerater. Den digitale erhvervsskole er drevet af innovative ledere og lærere, der er motiveret for at prøve kræfter med nye undervisningsformer.

7 Relationer i gymnasiet i forhold til en strategi for anvendelse af it i undervisningen It i undervisningen It systemer Argumentation for it Brugen af LMS Organisering af undervisningen

8 It systemer i Handelsgymnasiet •Easy – A •NavisionStat •Outlook •Share Point •LMS –share •www.ah.dkwww.ah.dk •Elevplan

9 Organiseringen af undervisningen 2011 • En klasse en lærer en lektion et fag et lærebogssystem • Undervisning med læreren som leder • Autonomi 20?? • Flere lærere flere hold • Individuelle eller gruppeforløb • Både virtuelt og traditionelt

10 Argumentation for It i undervisningen •Læringen stiger? •Læringen bliver mere målrettet/differentieret •Læringen kan foregå uden samtidig tilstedeværelse af elever og lærer (virtuel undervisning) •Elevfravær (sygdom) kræver ikke ekstra af læreren?? •Genbrug gøres nemmere •Et digitaliseret forløb kan udvikles til brug i mange ”klasser” •Det kan hjælpe især drengene

11 Understøttende systemer for it anvendelse i undervisningen LMSIT kurserIAW IT - ordninger Support teknisk og pædagogisk

12 Anvendelse af LMS SKALKAN Lektier (LMS) (Lektiepolitik oplæg fra eleverne) fagplan (Share Point og/eller LMS) – en fremadrettet plan som eleverne kan orientere sig i Opgaveinstrukser til skriftlige afleveringer (LMS) Karakter for skriftlige/mundtlige opgaver i faget (LMS) Undervisningsmaterialer i det omfang det er muligt (LMS) Fagets mål (LMS) Undervisningsbeskrivelser (Share Point) Lærerfravær pga. sygdom eller andet (LMS - SMS) Studieretningsbeskrivelser (Share Point) Studieplanen (Share Point & ah.dk) Modtage elektroniske afleveringer (LMS)

13 Anvendelse af it i undervisningen Kan • 25% af undervisningen er virtuelt baseret • Anvende digitale undervisningsmaterialer i alle lektioner Skal • Der er digitale undervisningsmateriale til alle lektionerne på LMS i 20XX


Download ppt "Aalborg Handelsgymnasium på vej imod Det Digitale Handelsgymnasium."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google