Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status IT. Vognparken Computerlokaler: 39A: 24 computere fra 2010 61: 21 computere fra 2005 og 6 computere fra 2007 Biblioteket: 2 computere fra 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status IT. Vognparken Computerlokaler: 39A: 24 computere fra 2010 61: 21 computere fra 2005 og 6 computere fra 2007 Biblioteket: 2 computere fra 2005."— Præsentationens transcript:

1 Status IT

2 Vognparken Computerlokaler: 39A: 24 computere fra 2010 61: 21 computere fra 2005 og 6 computere fra 2007 Biblioteket: 2 computere fra 2005 og 6 computere fra 2008

3 Rullemarie og hendes venner På 6 vogne findes tilsammen 50 computere fra 2006 16 computere fra 2007 13 computere fra 2008 13 computere fra 2009 14 computere fra 2011

4 Smartboards og projektorer • Smartboards findes i 8 klasser samt på Biblioteket. • Projektor findes i 8 klasser samt i computerlokale 61

5 Arbejdspladser Klassecomputere alle klasser fra 2010 Lærerarbejdsrum 3 computere fra 2009 5 computere fra 2006 Lærerværelset 2 computere fra 2006

6 IT strategi VDI bliver en realitet i 2013. · Udskiftninger og vedligehold Inddragelse af elever · Inddragelse af forældre

7 It-strategi for Skole- og Dagtilbudsområdet Ringsted Kommune Oktober 2012-marts 2013 Målet med it-strategien er, at den skal danne grundlag for at: •Øge børn og elevers læring og udvikling og dermed udvikle mere kompetente børn og unge •Skabe bedre rammer for inklusion •Skabe bedre rammer for differentieret undervisning og for differentierede aktiviteter •Skabe øget lyst til læring •Skabe bedre muligheder for at børnene kan profitere af hinandens kompetencer (-f.eks udnytte elev-elev læring) •Sikre at alle ledere og medarbejdere har viden om og kompetence til at udnytte teknologien i alle forhold •Sikre at alle medarbejdere får en klar viden om hvilke krav og forventninger der stilles til dem i forhold til it

8 It-strategi for Skole- og Dagtilbudsområdet Ringsted Kommune I forbindelse med it-strategien stilles skarpt på 7 temaer: •Infrastruktur og it-udstyr •Digitale læremidler •Digitale læreformer •Digital kommunikation og videndeling •Ledelse og styring •Kompetenceudvikling •Kultur

9 Udarbejdelse af It-strategien Oktober-NovemberDen kommunale It-netværksgruppe mødes og udarbejder forslag til vision og retningslinjer for arbejdet med de 7 temaer, samt finpudser køreplan for hvordan alle interessenter inddrages December 2012 -Januar 2013 Elever, medarbejdere, forældre, ledelse, Børne- og Undervisningsudvalget, fagpersoner og ressourcepersoner fra Skolenernes UdviklingsNetværk (SUN) drøfter og kvalificerer oplægget fra den kommunale It-netværksgruppe Januar-Februar 2013 Oplæg til it-strategien færdiggøres af it- netværksgruppen, og det endelige oplæg sendes til gennemlæsning/drøftelse hos interessenterne Marts 2013Endelig vedtagelse af it-strategien


Download ppt "Status IT. Vognparken Computerlokaler: 39A: 24 computere fra 2010 61: 21 computere fra 2005 og 6 computere fra 2007 Biblioteket: 2 computere fra 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google