Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

’Afklaring om valg af erhvervsuddannelse via frivillig brobygning’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "’Afklaring om valg af erhvervsuddannelse via frivillig brobygning’"— Præsentationens transcript:

1 ’Afklaring om valg af erhvervsuddannelse via frivillig brobygning’
Unge på Tværs UU Aarhus-Samsø ’Afklaring om valg af erhvervsuddannelse via frivillig brobygning’

2 Kommunalt fastholdelsesberedskab
15+ samarbejdet i Aarhus Forebyggelse Overgang Fastholdelse Lokale årgangsmøder Overgangsstøttende indsatser Kommunalt fastholdelsesberedskab Undervisningspligtige Uddannelsespligtige 9 . klasse - Uddannelse - Forberedende/afklarende forløb Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 9 . klasse

3 Fastholdelsesindsats i Aarhus
EUD Uddannelsesinstitutioner Gymnasiale Uddannelsesinstitutioner Afklarende- og opkvalificerende forløb Bekymringsmærke Bekymringsmærke UU kontaktvejleder UU vejleder Bydækkende kommunalt fastholdelsesberedskab Koordinerende indsatsgruppe UU kontaktvejledere Familiekontorer (Socialforvaltningen) 3 Soc. koordinatorer Bydækkende FU projektleder Afklarende og opkvalificerende forløb, produktionsskoler, Jobcenter, m.m. Syd Nord Vest FU 1 FU 2 FU 3 FU 4 FU 5 FU 6 Ungdomscenteret, Hotspot, m.m. FU 7 FU 8 FU 9

4 Opbygning af projektet
Frivillige brobygningsforløb ’Parat til EUD’ Aarhus Tech: Mad til mennesker Aarhus Tech: Bygge og anlæg Aarhus Tech: Mekaniker (Bil, fly, etc.) ’Plan B brobygning’ Aarhus Købmandsskole - HG

5 Organisering af projektet
Drift Projektledelse Projektejerskab Ledelse i UU Aarhus-Samsø Projekt-koordinator Kontakt-vejleder Campus Nord Kontakt-vejleder Campus Midt Kontakt-vejleder Campus Syd Kontakt-vejleder HG

6 Hvem deltager: Hvilke institutioner Målgrupper
UU Aarhus-Samsø Aarhus Tech Aarhus Købmandsskole Målgrupper Brobygningsforløbene på Aarhus Tech målrettes unge i 9. og 10. klasse, der søger erhvervsuddannelse, og hvor der er i tvivl om deres parathed Brobygningsforløbene på HG målrettes såkaldte Plan B elever i 10. klasse. Dvs. unge, der er vurderet ikke-parate til en gymnasial uddannelse, og som ikke er modtagelige for vejledning til en erhvervsuddannelse samt uafklarede med, hvorvidt de ønsker HG Faglige aktører involveret Kontaktvejledere fra UU Aarhus-Samsø Studievejledere på Aarhus Tech og Aarhus Købmandsskole

7 Kort om nuværende praksis med overgange og evt. typisk problemstilling
Uddannelsesplanen bruges til at sikre den bedst mulige overgang. Kontaktvejlederordningen vil på sigt kvalificere overgangen, da UU hurtigere i samarbejde med uddannelsesinstitutionen kan udarbejde en fastholdelsesstrategi for frafaldstruede unge Tilsigtede produkter / metoder: Hvad vil I producere? Systematisering af brobygningsforløb på erhvervsuddannelser som del af det tværgående 15+ samarbejde i Aarhus Hvilke arbejdsmetoder og vejledningsmetoder vil I bruge? Individuel vejledning Gruppevejledning

8 Tilsigtede effekter: Hvad vil I opnå?
At der årligt afvikles i alt fire frivillige brobygningsforløb: tre på Aarhus Tech og et på Aarhus Købmandsskole - HG At projektet bidrager til, at antallet af unge, der efter 9./10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse øges fra de nuværende 7,82 % (3,92 % i 9. klasse og 15,93 % i 10. klasse) i 2013 At projektet bidrager til, at antallet af unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate pr. 15. marts i 10. klasse på de aarhusianske folke- og efterskoler mindskes fra de nuværende 283 i 2013 (svarende til ca. 31 % af eleverne i 10. klasse) At projektet bidrager til, at antallet af afbrud fra erhvervsuddannelser i Aarhus mindskes fra de nuværende ca i 2012 At erhvervsuddannelserne oplever et øget fokus på de faglige, sociale og personlige krav, der stilles til elever på en erhvervsuddannelse på dialogmøderne med grundskolerne (Magistraten for Børn & Unge) og UU

9 Hvordan vil I forankre resultaterne efter projektet i daglig drift?
Projektet indgår som en del af et kommunalt fastholdelsesberedskab, der er under udvikling i Aarhus Kommune. Det kommunale fastholdelsesberedskab er målrettet 15 – 17-årige, der er i risiko for ikke at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og er bygget op om indsatser på følgende tre områder: Forberedelse til ungdomsuddannelse Overgang til ungdomsuddannelse Fastholdelse i ungdomsuddannelse Det kommunale fastholdelsesberedskab omfatter såvel det tværmagistratslige samarbejde internt i kommunen som kommunens samarbejde med øvrige aktører på området, herunder ungdomsuddannelserne

10 Tids-/Procesplan Fase 1 - Efteråret 2013: Forberedelse og opstart
Uge 36 – 43 Opstart og etablering af kontaktvejlederfunktion Opstart og etablering af kommunalt fastholdelsesberedskab Uge 44 – 48 Kommunalt fastholdelsesberedskab og kontaktvejledere i fuld drift Løbende udpegning, vejledning og opfølgning på unge på brobygning Fase 2 – Efteråret 2013/foråret 2014: Metodeudvikling Uge 49 – 3 Udvikling af brobygningskonceptet Planlægning af brobygningsforløb på Aarhus Tech Planlægning af brobygningsforløb på Aarhus Købmandsskole - HG Fase 3 - Foråret 2014: Implementering Uge 4 – 5 Brobygningsforløb på Aarhus Tech: ’Parat til EUD’ Uge 6 Evaluering af brobygningsforløb på Aarhus Tech Uge 17 Brobygningsforløb på Aarhus Købmandsskole - HG Uge 18 Evaluering af brobygningsforløb på Aarhus Købmandsskole – HG Uge Midtvejsevaluering Fase 4 - Efterår 2014: Vidensopsamling, dokumentation og formidling af projektresultater Uge Udfærdigelse af informationsmateriale Uge Vidensopsamling Uge Formidling af projektresultater Uge Evaluering af projektet Uge 48 – 51 Dokumentation og forberedelse af revision


Download ppt "’Afklaring om valg af erhvervsuddannelse via frivillig brobygning’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google