Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser"— Præsentationens transcript:

1 Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser
Et projekt finansieret af Region Syddanmark

2 Projektets organisering
Svendborg Gymnasium er projektholder I projektet indgår desuden: SOSU Fyn Grindsted Erhvervsskole EUC Syd Projektet ledes af Studievalg Sydjylland i tæt samarbejde med Studievalg Fyn Der er etableret en styregruppe med repræsentanter fra ovenstående organisationer

3 Projektets to spor Spor 1: At udvikle og afprøve brobygningsmodeller for elever på erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser Spor 2: Gennem understøttende aktiviteter på udvalgte gymnasier at øge udbyttet af den traditionelle brobygning til de videregående uddannelser

4 Gennemførte forløb SOSU området:
Efteråret 2009 – SOSU Fyn Foråret 2010 – SOSU Fyn Merkantilt forløb for seks vestjyske handelsskoler til Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg EUD Study, Esbjerg til Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg

5 Planlagte forløb SOSU området:
Efteråret 2010 – SOSU Fyn Efteråret 2010 – SOSU Syd, Aabenraa 2011 – SOSU Esbjerg og SOSU Fredericia Gentagelse af forbedret HG forløb for seks vestjyske erhvervsskoler til Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg i 2011 Udvikling af nye HG forløb i Sønderjylland, Trekantområdet og på Fyn – vinteren 2011/2012 Udvikling af tekniske forløb i Trekantområdet og på Fyn i efteråret 2011

6 Evaluering SOSU Meget stor elevtilfredshed
Større afklaring af fremtidsmuligheder (14 ud af 20 vil fortsætte med videregående uddannelse) Øget selvtillid, undervisningen blev afdramatiseret og mange havde en oplevelse af stor faglig ballast fra SOSU uddannelsen - større tilfredshed med egen uddannelse og dagligdag Indblik i andre undervisningsformer og større tilfredshed med undervisningen på SOSU uddannelsen Øget motivation til videregående uddannelse efter endt SOSU uddannelse

7 Projektets udfordringer - SOSU
At få den tidsmæssige koordinering mellem erhvervsskolerne og de videregående uddannelser til at matche Det er et valgfag – hvad vælges fra? Det ligger meget tidligt på uddannelsen Det matcher ikke de videregående uddannelser planlægning At skaffe praktikpladser i praksis – vigtigt Rent praktisk at koordinere tilmeldingerne

8 Evaluering merkantilt
Meget svært at se uddannelsesmulighederne – for langt fra HG via elevtid til afsluttet EUD og ind i de videregående uddannelser Den lange udsigt vil betyde, at de mister interessen for at tage en videregående uddannelse For få uddannelser at vælge imellem OK at opleve uddannelserne For nogle var niveauet (for) højt, andre kunne fint følge med, seriøst, mere gruppearbejde, lærerne vidste hvad de talte om 

9 Projektets udfordringer – merkantilt
At skabe et relevant forløb hvor eleverne kan få et indblik i uddannelserne Den tidsmæssige forskydning – der er meget langt fra HG til videregående uddannelse HG’erne har ikke valgt et speciale endnu – svært at vælge mellem de forskellige uddannelser – ufokuseret Svært at få et tilstrækkeligt udbud af brobygningsforløb – geografiske udfordringer

10 Projektets udfordringer - teknisk
At finde et tidspunkt på hovedforløbet for flere grupper af elever (uddannelsestyper, uddannelsessteder) der kan skabe volumen At skabe et bredt nok brobygningstilbud/-udbud uden at få for store transportudfordringer At anskueliggøre at uddannelsesmulighederne er mange og ikke kun de lokale

11 Et spændende forløb – EUD Study
En del af det forløb alle elever skal igennem Oplæg fra Studievalg om uddannelsesmuligheder – herunder forventningsafstemning 2 dage på erhvervsakademiet med direkte relevante uddannelser Opfølgende gruppevejledning/opsamling med skolens vejledere og Studievalg Mulighed for yderligere individuelle forløb med brobygning på ingeniøruddannelserne eller i praktik i virksomhed Afklaring af om eleven skal fortsætte i en erhvervsuddannelse eller på htx

12 Betingelser for succes
At både erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser og Studievalg vil det og prioriterer det (både ledelser, vejledere og undervisere) Integration i elevernes dagligdag på erhvervsuddannelserne Grundig forberedelse forud for forløbet Oplæg fra studerende/ambassadører Oplæg/gruppevejledningerne med Studievalg – forventningsafstemning Understøttende aktiviteter fra skolens side Efterbehandling/evaluering (skolen og/eller Studievalg) At det forankres hos de nuværende aktører, så det bliver ”selvkørende”


Download ppt "Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google