Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It"— Præsentationens transcript:

1 Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It
PI-modellen: fra Projektidé til Innovation Benytte cooperativ learning (CL) til at øge elevernes engagement i undervisningen og derigennem opnå en bedre fastholdelse af eleverne samt et større læringsudbytte. En 1. g klasse med 12 drenge og 12 piger, hvor der undervises ud fra principperne i CL SPIL-principperne fra CL: Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Forskellige strukturer (øvelser) og måder at sammensætte klassen på Kompetenceudvikling Projektkvalificering Konkretisering af værktøj Formidling af værktøj Vejledning i brug af værktøjskasse ??? Formidling om pædagogisk it og værktøjskassens pædagogiske muligheder Veje til implementering i ny praksis Hansen, Jens Jørgen og Dorthe Carlsen

2 SMTTE-modellen

3 Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk it
Projektbeskrivelse og –styring SMTTE-modellen: Titel: Fastholdelse af drenge via cooperativ learning Sammenhæng Hvilke(n) sammenhæng foregår projektet i? Hvad er projektets kontekst? Hvad/hvordan er projektets sammenhæng med ”det store projekt” : Ved at benytte cooperativ learning vil vi forsøge at tilrettelægge en undervisning, der øger elevernes engagement og lyst til at deltage i klassens undervisning og sociale miljø Hvad/ hvordan er projektets sammenhæng med andre ”lokale” projekter: Andre skoler i projektet benytter også CL, hvilket dog hører under ”innovative undervisningsformer” Mål Formål: Vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø, der fremmer elevernes engagement i undervisningen og det sociale miljø i klassen – altså bedre fastholdelse Produktmål: Der er ikke et konkret produktmål, men ønsket er at eleverne opnår et generelt større engagement i klassen og undervisningen Nyttemål: mere aktiv deltagelse og engagement Tegn Vi kan se på det konkrete læringsudbytte, snakke med lærere og elever om undervisningsmiljøet, frafald af elever, klasserumskultur Tiltag Vi benytter de forskellige principper fra CL, herunder indretning af klasseværelset, gruppedannelser og strukturer (øvelser). Yderligere afholder vi et internt kursus for nogle af klassens andre lærer for at øge frekvensen/mængden af undervisning, der baserer sig på CL. Vi har ikke en konkret tidsplan endnu, men vi har en forhåbning om, at vi kunne danne en studiegruppe blandt klassens lærer, hvis formål skulle være vidensdeling. Evaluering og formidling Foreløbigt har vi ingen konkrete planer om evaluering, men et forslag kunne være en kvalitativundersøgelse af elevernes oplevelse af undervisningsmiljøet og klassens sociale habitus. En sådanne undersøgelse kunne der efterfølgende evalueres på.


Download ppt "Anvendelsesorienteret undervisning – Pædagogisk It"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google