Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014

2 Fokus i arbejdet med skolereformen er reformens 3 klare mål:
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Fokus i arbejdet med skolereformen er reformens 3 klare mål: folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan det betyder at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater andelen af elever med dårlige resultater i nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis elevernes trivsel skal øges

3 Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Målet er, at skabe En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Det betyder 30 timer (på Herningvej Skole årgang) 33 timer (på Herningvej Skole årgang) 35 timer (på Herningvej Skole årgang) årgang) fag-opdelt undervisning i længere og mere sammenhængende forløb Understøttende undervisning der kan styrke faglighed (og trivsel). Det betyder mere tid til differentierende læringsformer, bevægelse, faglig fordybelse, lektiecafeer

4 være innovative og entreprenante, udvikle og iværksætte
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Vi skal inddrage ny viden være innovative og entreprenante, udvikle og iværksætte øge anvendelsen af it lave ny og bedre udskoling med linjer etablere et nyt ressourcecenter

5 Fra august 2014 gælder, at der
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Fra august 2014 gælder, at der kun er klokketimer, ingen lektionsopdelinger ikke ringes ind og ud, ”pause-klokker” afskaffes, ligesom pauser varieres og differentieres … indføres særlige forløb for (de yngste) elever omkring de gode klassevaner og en god start på dagen, da vi er forpligtet på øget trivsel og fællesskaber (klasseledelse og forudsigelighed) kan arbejdes med fag over flere timer, eller flere dage, der er fag-timer med plads til faglig fordybelse, eller tværfaglige forløb, i hold, grupper eller årgange, alt efter mål med forløbet f.eks. faglige, sociale … overvejes en model for morgenmadscafe, da god ernæring skal i fokus, da det er betydende for udvikling og læring

6 Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Fra august 2014 gælder at der skabes øget læring hos alle elever, faglighed – og læring – skal være centralt, i alle fag at relationer styrkes lærer/pædagog og elev imellem at der skal være særlig fokus på læsning, i alle fag at der arbejdes efter nye – forenklede – Fælles Mål, og der skal være individuelle læringsmål for alle elever i alle fag, der løbende evalueres og udvikles at der indføres fag-timer, hvor der indarbejdes praksis med bevægelse og pauser efter behov at der dagligt er min. 45 min. bevægelse, koncentration mm. at der tilknyttes pædagoger i alle team årgang, med størst vægt i de første år af skoleforløbet. Det betyder bl.a. at lærere og pædagoger i klasse dækker hele dagens aktiviteter, uanset om det MA, FBP eller FBFA at der er kontaktpersoner (lærer eller pædagog)

7 Vi opererer med følgende betegnelser for fag og aktiviteter
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Vi opererer med følgende betegnelser for fag og aktiviteter FBP: Fagtime-Bevægelse-Pause MMC: Morgen-Mad-Café MA: Morgen-Aktivitet FT: Fællesskaber-Trivsel FBFA:Fag-Baseret-Fritids-Aktivitet

8 … en helt ny skole fra august …
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 … en helt ny skole fra august … Nyt læringssyn og helhedstænkning En skole, én institution … ikke længere skole og DUS! Aktiviteter, bevægelse, læring, trivsel og høj faglighed

9 Herningvej Skole er stadig skolen hvor
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Herningvej Skole er stadig skolen hvor Vi har en anerkendende tilgang ”Vi har en lav tolerance i forhold til ikke acceptabelt sprog og adfærd og en høj tolerance i forhold til forskelligheder” ”Elevernes ansvar er, at overholde regler, udvise omsorg og møde undervisningsparate” ”Vi forventer, alle taler pænt til hinanden, til voksne og at konflikter løses ved samtale” Et værdigrundlag der indeholder Demokrati (fællesskab, ansvarlighed, ligeværdighed og respekt Åbenhed, tillid, omsorg og glæde (tryghed) Motivation og faglighed Kultur og traditioner (verdensborger) En ny hjemmeside er underudarbejdelse

10 Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 På Herningvej Skole forventer vi også efter fra august 2014 at vores forældre er - engagerede, interesserede og positive - medvirker til hjælp til selvhjælp, sender skole- og undervisningsparate elever - understøtter forskellen på voksen/barn - konstant arbejder på, at vi skaber tillid til hinanden - skole-forældre - forældre-forældre - elev/elev - støtter op om ”Den gode klasse” - taler med skolen (men ikke om morgenen )

11 Se eksempel på et ugeskema …
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Se eksempel på et ugeskema … 0.-1. årgang 2.-3. årgang 4.-6. årgang 7.-9. årgang

12 Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 Fra august 2014 gælder Når alle er forskellige … elever, forældre og medarbejdere Nye teamdannelser, nye lærere og pædagoger allerede fra august 2014 og måske igen fra 2015 Medarbejdere har fast arbejdstid på skolen, træffetid ... Forældremøder og kontaktgrupper Dialog mellem skole-forældre sidste tirsdag i måneden kl.

13 På gensyn til en ny skole!
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014 På gensyn til en ny skole!

14 Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1
Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1. maj En ny skole fra august 2014


Download ppt "Forældremøde Herningvej Skole, torsdag den 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google