Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UU Center Kolding Mentorprojekt i UU Kolding •Ide og finansiering •Ungepakke II •Samarbejdspartnere Taxameter - institutionsuafhængig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UU Center Kolding Mentorprojekt i UU Kolding •Ide og finansiering •Ungepakke II •Samarbejdspartnere Taxameter - institutionsuafhængig."— Præsentationens transcript:

1

2 UU Center Kolding Mentorprojekt i UU Kolding •Ide og finansiering •Ungepakke II •Samarbejdspartnere Taxameter - institutionsuafhængig

3 UU Center Kolding Udvælgelse af mentees Målgruppen er elever i 9. og 10. klasse som • Har store fraværsproblemer •Har ringe faglige kompetencer •Har ringe sociale kompetencer •Som stadig er uafklarede op til d. 1.3. •Som vælger ungdomsuddannelse efter 15.3. •Andet (Vejlederen har argumenter, som ligger uden for ovenstående)

4 UU Center Kolding Mentorbank Vi forventer at du: •Er over 18 år •Er i gang med arbejde eller videregående uddannelse •Du kan lide og har interesse i at være sammen med unge mennesker •Du har overskud til at gøre en forskel for et ungt menneske Vi tilbyder at du: •Bliver aflønnet •Indgår i et netværk af mentorer •Bliver inviteret til: fyraftensmøder, foredrag og kursus

5 UU Center Kolding Status 23.11.2010 •Ansat ca. 40 mentorer •Ca. 30 unge fik en mentor pr. 1.5.2010 •Ca. 15 unge en mentor efter 1.5.2010 •45 mentorordninger blev afsluttet i løbet af november måned 2010

6 UU Center Kolding De 45 unge som har fået hjælp og støtte til en ny start fordeler sig således : 13 unge er startet i 10.kl. 22 er startet på en erhvervsuddannelse (heraf 13 på teknisk skole,7 på SOSU og 4 på MKT) 1 på PA og 9 på en gymnasial uddannelse (heraf 1 på HHX,3 på HTX og 5 på STX) 3 unge er faldet fra deres uddannelse ! 94% har gennemført = fastholdt i uddannelse.

7 Nye tiltag •Mentorerne skal kontakte den unge, i den første uge på deres nye uddannelsessted. •Mentorerne skal mødes med den unge i løbet af de første 14 dage eller 3 uger på uddannelsen. •Mentorerne har ansvaret for kontakten. Der skal være jævnlig kontakt. •Forsøg med gruppementoring – fx at elever på samme uddannelse deles om en mentor. De unge lærer hinanden at kende og får et netværk ! •Mentor og mentee får større frihed til at bestemme afviklingen af forløbet. Fx et kort og koncentreret forløb – starthjælp! eller et forløb som strækker sig over længere tid. Dog senest frem til marts 2012. •Ellen er fra nu af også mentorkoordinator, på lige fod med…………… •Målgruppen er udvidet, så vi også tilbyder mentorer til EGU elever og produktionsskoleelever under 18 år.

8 Match •Ansættelse af mentorer •Lærere i grundskolen, studerende på Syddansk, Ucsyd (lærer- og pædagog stud.), andre ( fx folk med alm. arbejde ) •Match finder sted på baggrund af uddannelse, interesser samt erfaringer fra eget ungdomsliv ( skilsmisser, dødsfald, alkohol/misbrug, ensomhed, mobning m.v. ) •Tilfældigheder ( kultur og etnisk herkomst ) •Hvem er til rådighed / bankens kapital. ( læse i udlandet, barsel, krise i eget liv, flytning o.s.v. )


Download ppt "UU Center Kolding Mentorprojekt i UU Kolding •Ide og finansiering •Ungepakke II •Samarbejdspartnere Taxameter - institutionsuafhængig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google