Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktivitet – hvor/hvornår: Videns- og erfaringsseminar i Middelfart, lørdag den 19. marts. MKR var der sammen med Pia fra Herredsåsen og Claus fra Rynkevangen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktivitet – hvor/hvornår: Videns- og erfaringsseminar i Middelfart, lørdag den 19. marts. MKR var der sammen med Pia fra Herredsåsen og Claus fra Rynkevangen."— Præsentationens transcript:

1 Aktivitet – hvor/hvornår: Videns- og erfaringsseminar i Middelfart, lørdag den 19. marts. MKR var der sammen med Pia fra Herredsåsen og Claus fra Rynkevangen. Formål: Formålet med seminaret var at drøfte hvordan vi som skolebestyrelse kan være med til at påvirke og arbejde med de trends der er på skoleområdet Udbytte af aktiviteten: Meget informativt indlæg af professor Niels Egelund; Hvad kan skolebestyrelserne bruge PISA – og andre undersøgelser – til på egen skole? *Ro i klassen (faktor 0,86) *Feedback-ift barnets svar (faktor 0,72) *skolelederen *Time on task (tid man bestiller noget) * Lærens tilrettelæggelse af undervisningen *Forældre/skole-hjem Der var på seminaret flere forskellige workshops, hvor jeg deltog i nedenstående 3 (se tillægsside) * Lærenes metodefrihed: * Test i skolen/elevplaner * Undervisningens indhold/klare mål og læseplaner Hvordan kan vi bruge det i Skolebestyrelsen: Vi kan sætte princip op for hvordan vi vil bruge læseplaner og nationaltests, samt hvordan vi vil følge op på dem (dels ift elever men også lærer) Skolebestyrelsen kan indstille ekstra til læseplanen – fx Røsnæs natur fokus Principper: Lærer krav til 8.15 Must Be Ready, Ingen kaffekopper fx Fuld fokus. Hvordan vil vi arbejde med vores Tilsyns pligt? Vi bør have en Gruppe op at stå til 2011/2012 (årsberetning)

2 Udbytte af aktiviteten - TILLÆGSSIDE: Der var på seminaret flere forskellige workshops, hvor jeg deltog i nedenstående 3 * Lærenes metodefrihed: Metodefrihed er meget omdiskuteret – lærerne mener at det er kernen i deres arbejde, andre mener at de dårlige PISA undersøgelser skyldes at lærerne underviser efter det der føles rigtigt i den enkelte klasse. Indenfor frihed til at undervise drøftede vi bla følgende: Folketinget (Folkeskoleloven), Kommunen (Læseplaner), Skolebestyrelsen (principper), Lederen (frihed indenfor det der ikke er opsat lov, planer eller principper for). Skolebestyrelsen kan indstille ekstra til læseplanen (indstille forslag til ændring til kommunen – fx at vi vil have Miljø/energi-rigtig skole, Røsnæs fokus etc). Skolebestyrelsen har tilsynspligt – hvordan vil vi arbejde målrettet med den? Vi kan lave principper om at vi synes at det er i orden at lærer kommer med kaffekoppen til klassen, at lærer starter 10 min før for at bakke op om at der er KLAR TIL LÆRING kl 8.15, antal temauger, antal fællesarrangements, eller fx 20 min løb hver morgen for at VÆRE KLAR TIL LÆRING? GOD MORGEN´- påvirker straks ”ro i klassen”. Aktuelt på Nyrupskolen: Har vi stillet forventninger til hvordan der følges op på elevens aftale ved Skole hjem? Hvordan laver vi (skolebestyrelsen) med at skolens børn/lærer når Trinmål/Slutmål? (Mkgh: Æ, Ø, Å). Skal lærerne tage løbende notering gennem året (og hvad ligger der i det), eller er det i orden at når lærerne indhenter data til en elev, så er det baseret på det der huskes om eleven indenfor den seneste uge?

3 Udbytte af aktiviteten - TILLÆGSSIDE: Der var på seminaret flere forskellige workshops, hvor jeg deltog i nedenstående 3 * Test i skolen/elevplaner Nationale tests er kommet pga dårlige PISA resultater. Hvert 3. år udarbejdes der på verdensplan en undersøgelse af hvert lands faglige niveau (Pisa). Danmark ligger desværre ikke i toppen af denne (Læsning nr. 18, matematik nr. 12, Naturfag nr. 19) Der testes på 3 profilområder (ud af mange) – det er kun et smalt område af alt det eleven skal lære. Vi kan lave princip for hvordan vi vil arbejde med nationale resultater i skolebestyrelsen. Vi kan ikke få resultatet udleveret, men kan spørge ind til det der giver os mening at arbejde ud fra. * Undervisningens indhold/klare mål og læseplaner Undervisningspligt – ikke skolepligt. Ansvaret er forældrenes! Formål, Trinmål, Slutmål (gerne i april evaluere, og princip om at sætte ind resten af året for at nå målet). Opfølgningsdel: Hvad har læren, eleven, forældre tænkt sig at gøre (Fremadrettet – kort og præcist). Opfølgningsdelen er VIGTIG! Lære/Leder: Mål/krav – tilrettelægge undervisningen – måling – evaluering (v. skole/hjem - vi kan så definere i skoleestyrelsen, hvor mange Xér der må være i IKKE OK) – afslutte mål for året.


Download ppt "Aktivitet – hvor/hvornår: Videns- og erfaringsseminar i Middelfart, lørdag den 19. marts. MKR var der sammen med Pia fra Herredsåsen og Claus fra Rynkevangen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google