Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

STUDIERETNINGSTONING PILOTPROJEKT 2010-2012. DISPOSITION  Indledende kommentarer  Rammerne for pilotprojektet  Det PR skal høres om  Eksempel på en.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "STUDIERETNINGSTONING PILOTPROJEKT 2010-2012. DISPOSITION  Indledende kommentarer  Rammerne for pilotprojektet  Det PR skal høres om  Eksempel på en."— Præsentationens transcript:

1 STUDIERETNINGSTONING PILOTPROJEKT 2010-2012

2 DISPOSITION  Indledende kommentarer  Rammerne for pilotprojektet  Det PR skal høres om  Eksempel på en samarbejdsplan for de 3 år.

3 STUDIERETNINGSTONING  Vi spiller på to heste samtidigt:  Toning af fællesfag  Øget samarbejde i studieretningsfag

4 FORSKELLIGE NIVEAUER FOR SAMARBEJDE  Et fag er støttefag/hjælpefag for et andet fag  Fælles tema (parallelle forløb)  Fælles problemstilling/projekt  Fælles produkt  …  Større eller mindre grad af koordinering  Udgangspunktet er det oplagte samarbejde, og realisering af lærerplanernes mål.

5 PILOTPROJEKTET  Projektet starter efter sommerferien med de nye 1.g-ere, og kører i alle 3 år.  Lærere får mulighed for at ønske at deltage på forårets ønskeskema og influere på den endelig udformning af forsøget.

6 3 STUDIERETNINGER/KLASSER  Sproglig: ENSaps (Typisk a-klasse)  Samfundsfaglig: SAIdMa (Typisk u-klasse)  Naturvidenskabelig: MAFYKe (Typisk x-klasse)

7 TEAMSTRUKTUR  Både smalt og bredt team (som på HF)  Smalt på 3 personer bestående af 2 gennemgående +1 (Én er samtidig klasselærer)  En studieretnings A lærer  Dansk/historielæreren  Endnu en lærer (kan både være en anden studieretningslærer, eller en fællesfagslærer på b eller c niveau.)  Bredt: alle klassens lærere, fungerer som vanligt.

8 RAMMERNE  Hvert år afholdes en planlægnings- og idéudviklingsdag i det brede team  1.g i december måned.  2.g ved skoleårets start  3.g ved skoleårets start.  3 elever valgt af klassen deltager en time ved dagens start, og formidler klassens interesser og forventninger  Dagen afholdes som kursus.

9 OVERORDNEDE TILTAG  En temadag årligt hvor skemaet er ryddet.  Èn årlig ekskursion med studieretningstoning, herunder f.eks. en flerdages ekskursion/studietur i 3.g  Årlig elev-evaluering i Lectio  Dokumentation og udarbejdning af materiale

10 DOKUMENTATION • Der udarbejdes løbende en elektronisk mappe med materialer, fælles opgaveformuleringer, beskrivelse, og evaluering af forløb... Bruges som fremtidig idé- og forløbsmateriale. • Ansvaret og meget af arbejdet ligger hos det smalle team, i samarbejde med studieretningslederen • - Det er især her udviklingsarbejdet ligger

11 TIMER  Formanden for PÆD, TR og rektor finder sammen en timeramme og vurderer den i forhold til skolens ressourcer, når forsøgsbeskrivelsen ligger mere fast

12 SÅDAN KAN PLANEN SE UD UDKAST TIL PLAN FOR MAFYKe studieretning

13 1. Semester  I forvejen krav om samarbejde mellem mat og nv 1. Semester  Mat og ke laver noget 1. Semester  2 aften arrangementer med naturvidenskabeligt indhold (f.eks. UNF, stjernekiggeri..)

14 2. Semester  Dansk og historie fælles forløb om periode valgt af eleverne (f.eks. den industrielle revolution/moderne gennembrud).  Fælles tema/overskrift, behøver ikke indebære fælles produkt eller koordinering af lektioner.  Projekt i samf og mat som indebærer dataindsamling/databearbejdning. Fælles produkt og evaluering.

15 2.G  3 fælles forløb i studieretningsfagene (2 eller 3 fag)  Inklusiv SRO. De to andre skal lede frem mod SRO, og ét skal have et fælles produkt.  Samarbejde mellem historie og matematik (som krævet i mat. Lærerplan)  Klassen deltager i science cup, studieretningsfagene bidrager med et antal timer + fælles produkt med dansk.  Religion toner ét forløb i naturvidenskabelig retning  (f.eks. tro kontra viden(skab)- problematikken). • Der laves ét naturvidenskabeligt produkt på engelsk (begge lærere retter) • Toning af dansk-historieopgaven

16 3.G  Fælles produkt i mat og fys som også rettes af dansklæreren  (SRP træning)  2 ekskursioner i studieretningsfagene  (f.eks. UNI)


Download ppt "STUDIERETNINGSTONING PILOTPROJEKT 2010-2012. DISPOSITION  Indledende kommentarer  Rammerne for pilotprojektet  Det PR skal høres om  Eksempel på en."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google