Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi-dage for redaktion, kursusudvalg, webmaster og bestyrelsen Kolding torsdag og fredag den 13/ 14-6- 2013 Fagforum for Børnefysioterapi som specialebærende.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi-dage for redaktion, kursusudvalg, webmaster og bestyrelsen Kolding torsdag og fredag den 13/ 14-6- 2013 Fagforum for Børnefysioterapi som specialebærende."— Præsentationens transcript:

1 Strategi-dage for redaktion, kursusudvalg, webmaster og bestyrelsen Kolding torsdag og fredag den 13/ 14-6- 2013 Fagforum for Børnefysioterapi som specialebærende selskab

2 Fra idé til Generalforsamling •Der var behov for styrke den faglige udvikling samt DF´s troværdighed. •Ambition og ønske om at evidensbasere og dermed skabe optimale betingelser for professionens udvikling. •2010 repræsentantskabsbeslutning – at etablere faglige selskaber

3 Styregruppe/ projektgruppe •Projektgruppe har gennemført projekt fra juni 2011 og afsluttet sep. 2012 jf. projektbeskrivelse. •Styregruppen har haft til opgave at følge projektet og sikre gennemførelse samt afrapportere til hovedbestyrelsen. •Styregruppen indkaldte til Stiftende GF den 22. maj i Middelfart.

4 Den stiftende Generalforsamling •Repræsentanter fra fagfora og faglige selskaber mødtes og stiftende Dansk Selskab for Fysioterapi. •Den valgte bestyrelsen:

5 DSF Bestyrelsen

6 Dansk Selskab for Fysioterapi -paraplyorganisationen •Formået er at styrke Danske fysioterapeuters samlede mulighed for troværdigt og kompetent at varetage fysioterapiprofessionens faglige interesser •Ønske om at adskille fag og politik – skabe en tydelig profil •Koordinering på tværs af specialebærende faglige selskaber og faglige selskabers fagområder •Koordinering med DF i forhold til opgaveløsning

7 Faglige Selskaber i Fysioterapi •Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) er en realitet. •Fagforum for Børnefysioterapi bliver et speciale bærende fagligt selskab •1. januar 2014 sker omdannelsen til faglige selskaber og specialebærende selskaber.

8 De specialebærende faglige selskaber og de faglige selskaber. •Formål er at bidrage til at styrke de faglige miljøer i fysioterapi og bidrage til at realisere professionens vision om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi samt sikre faglig legitimitet.

9 De specialebærende faglige selskaber og de faglige selskaber •Formål er at bidrage til at styrke de faglige miljøer i fysioterapien og bidrage til at realisere professionens vision om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi samt sikre faglig legitimitet.

10 Et Specialebærende fagligt selskab •Er et selskab der repræsenterer de fysioterapifaglige specialer •En sammenslutning af fysioterapeuter med faglig viden, interesse, ekspertise, erfaring og tilknytning til et bestemt speciale •Der er en medlemsskare, som bidrager aktivt i forhold til selskabets aktiviteter.

11 Fagforum for Børnefysioterapi Fagligt selskab for pædiatrisk Fysioterapi 1. jan 2014 •Fagforum for børnefysioterapi skal bidrage til at fremme kendskab til vores speciale, og anerkendelse af vores speciale •Fungere som bindeled mellem forskning og praksis.

12 Hovedopgaven for et specialebærende selskab / Fagforum for Børnefysioterapi •At indsamle viden •At bearbejde viden •At formidle viden •At fremme evidensbaseret praksis i fysioterapi til børn •Formidlingsopgave

13 Fagforum for børnefysioterapi •Vi skal være klar til 1. jan 2014 •Ansøge og godkendes af DSF •Arbejder med at drøfte/ beskrive og igangsætte processer og opgaver, der lever op til visionerne. •Vigtigt at det er et samarbejde mellem medlemmerne af Fagforum for børnefysioterapi og bestyrelsen samt DSF.

14 Processer der er i gang… •Organiserer/ fordeler opgaver og roller til kommende opgaver •Sikre systematisk tilgang til og fælles forståelse af opgaverne med at forankre faglig viden, ekspertise og udvikling indenfor det børnefysioterapeutiske speciale via ICF •Formidlingsopgaver løbende •Arbejde med Forskningsnetværk •Arbejde med Praksisnetværk •Arbejde med fokusområder •Nye vedtægter/ ekstraordinær GF •Mødes ved strategi dage i Kolding Etc.….

15 Strategi dage sammen •Fælles verdens billede •Fælles fodslag om rammer og retning •Finde fælles vej •Samarbejde og kende hinanden.

16 Spørgsmål og drøftelse


Download ppt "Strategi-dage for redaktion, kursusudvalg, webmaster og bestyrelsen Kolding torsdag og fredag den 13/ 14-6- 2013 Fagforum for Børnefysioterapi som specialebærende."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google