Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye samarbejdspartnere – nye udfordringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye samarbejdspartnere – nye udfordringer"— Præsentationens transcript:

1 Nye samarbejdspartnere – nye udfordringer
- afdelingsbestyrelserne og det boligsociale samarbejde Per Faurby, boligsocial koordinator i KAB Per Faurby, boligsocial koordinator i KAB

2 Det skal vi tale om Hvad er afdelingsbestyrelsens roller og opgaver i det boligsociale samarbejde? Hvad er boligorganisationens roller og opgaver? Hvordan får man som beboer og afdelingsbestyrelse indflydelse på den boligsociale helhedsplan? Hvordan skaber man et godt samarbejde om indsatsen og forebygger konflikter?

3 Tendenser, der udfordrer beboerdemokratiet
Kommunerne vil sidde med til bords, når helhedsplanerne skrives Farvel til de små helhedsplaner – nye helhedsplaner for hele bydele eller kvarterer Skærpede krav fra Landsbyggefonden til helhedsplanerne - stadig flere beslutninger træffes allerede i planlægningsfasen Færre ‘frie midler’ – Landsbyggefondens tilskud er bundet til konkrete aktiviteter Professionalisering af det boligsociale arbejde – på godt og ondt

4 Mange nye samarbejdspartnere
Helhedsplanens fornemste opgave er at få mange forskellige lokale ressourcer til at arbejde sammen Eksterne ressourcer Fysiske ressour- cer Beboernes egne ressourcer Frivillige fore-ninger Institu- tioner i området

5 De tre centrale samarbejdspartnere
Afdelings-bestyrelse(r) Bolig-organisation(er) Kommune

6 To hurtige spørgsmål til jer
Hvad er afdelingsbestyrelsens vigtigste roller i det boligsociale samarbejde? Hvilke beslutninger er det især vigtigt, at afdelings- bestyrelsen har indflydelse på?

7 Helhedsplanens tilblivelse og gennemførelse
Udarbejdelse af helhedsplan Gennemførelse af helhedsplanen Varig forankring af indsatsen Prækvalitions-ansøgning Hvilke aktiviteter skal videreføres, når helheds- planen slutter – og af hvem? Detailplanlægning af indsatsen. Hvem skal have ansvar og kompetence for de enkelte aktiviteter? Hvordan justerer vi, hvis indsatsen ikke fungerer? Hvordan kommuni- kerer vi undervejs? Hvorfor er det nødvendigt med en boligsocial indsats? Hvilke problemer skal indsatsen løse? Hvilke indsats- områder ønskes prioriteret? Hvor mange penge forventes indsatsen at koste? Hvordan skal ind- satsen gennemføres? Hvilke konkrete aktiviteter skal gennemføres? Hvad er målet med den enkelte indsats? Hvordan skal arbejdet organiseres? Detaljeret budget

8 Konkretisering af helhedsplanens aktiviteter
Landsbyggefondens krav: Hvad er det konkrete mål med aktiviteten – hvilken virkning skal aktiviteten have? Hvad vil vi gøre – skridt for skridt – for at nå målet? Hvad er succeskriterierne, og hvordan vil vi måle, at vi lever op til dem? Hvad er de vigtigste milepæle? Hvilke ressourcer skal indgå i aktiviteten? Hvad skal der ske med aktiviteten, når helhedsplanen er slut?

9 Typisk organisering af en boligsocial helhedsplan
Styregruppe Projektgruppe Projektsekretariat

10 Indflydelse på to forskellige niveauer
Strategisk Udførende Overordnede prioriteringer Ressourcer Principper Den praktiske gennemførelse

11 Samarbejdet om den boligsociale indsats – gode råd
Skab på forhånd en tydelig ansvars- og kompetencefordeling Styregruppen Projektsekretariatet Projektgrupper/arbejdsgrupper Eventuel følgegruppe Formuler spillereglerne i kommissorier og forretningsordener

12 Hvad er styregruppens vigtigste opgaver
Sikre helhedsplanens fremdrift og retning i samarbejde med projektlederen Godkende budgetter og føre tilsyn med, at budgettet holdes Levere ressourcer, beslutninger og mandat til projektledelsen Koordinere i forhold til andre projekter og aktiviteter i området Håndtere konfliktsituationer, når projekter og aktiviteter kommer på tværs af andre interesser Godkende kommissorier for projektgrupper m.fl. Godkende kommunikationsplan Godkende statusrapporter og handleplaner

13 Gode råd om arbejdet i styregruppen
Forhold jer til styregruppens kommissorium - er styre- gruppens ansvar og kompetence klart beskrevet? Sørg for at udstyre afdelingsbestyrelsens medlem af styregruppen med beslutningskompetence Informér løbende jeres bagland og sørg om nødvendigt for opbakning til vigtige beslutninger i styregruppen Tag eventuelt initiativ til faste formøder med projektlederen eller boligorganisationens repræsentant i styregruppen Foreslå, at styregruppen jævnligt, f.eks. en gang årligt, evaluerer sit eget arbejde Tag opgaven alvorligt – vær velforberedt!

14 Tak for nu


Download ppt "Nye samarbejdspartnere – nye udfordringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google