Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FBUs visionsplan 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FBUs visionsplan 2015."— Præsentationens transcript:

1 FBUs visionsplan 2015

2 Baggrund Med baggrund i DBU og FBUs værdi- og idegrundlag
FBUs spørgeskemaundersøgelse efterår 2009 Møde med tillidsfolk i maj 2009 Bestyrelsens holdninger ... skal kursen for FBUs fremtidige virke fastsættes.

3 At fremme og udvikle dansk fodbold
Udgangspunkt 1 DBUs fælles mission/vision/værdier At fremme og udvikle dansk fodbold Fra leg til landshold – fra bredde til elite

4 At være den mest attraktive sport
Udgangspunkt 2 DBUs fælles mission/vision/værdier At være den mest attraktive sport For interne såvel som eksterne målgrupper

5 DBUs fælles mission/vision/værdier
Udgangspunkt 3 DBUs fælles mission/vision/værdier DBUs værdigrundlag: Vi arbejder sammen mod ambitiøse fælles mål og gør forskelligheder til fælles styrke. Vi fremmer gensidig respekt, forståelse og dialog mellem de involverede i fodbold. Vi drives af passionen for og glæden ved fodbold – fra leg til landshold. Vi stræber efter en ansvarlig udvikling indenfor fodbold og en optimal udnyttelse af potentialet for de involverede i fodbold. Vi skaber sammen en stærk organisation med et dygtigt og synligt lederskab. Her står de så samlet overvej en tilbagemelding på de første indtryk af disse selvom det ofte er svært lige at skulle kommentere på dem.

6 FBUs idegrundlag Dette søges opnået ved:
1. at sikre en kontinuerlig tilgang af børn og unge i aldersgruppen op til 19 år gennem udvikling af initiativer og principper for fastholdelse og derved sikre fodboldens position som den væsentligste fritidsbeskæftigelse. 2. at fastholde og styrke bredden i fynsk voksenfodbold gennem skabelse af attraktive turneringer, stævner og aktiviteter og derigennem sikre fodboldens position som den væsentligste fritidsbeskæftigelse igennem hele livet. 3. at varetage uddannelse af trænere, ledere, dommere, kampledere og udviklere i samarbejde med FLU/DBU til de funktioner, der er knyttet til fodbold på alle niveauer, således at alle tilknyttet fodbold har reelle muligheder for at videreuddanne sig. 4. at sikre, udvikle og koordinere turneringstilbud/stævner/regler/propositioner/aktiviteter på alle niveauer for såvel udendørs- som indendørsturneringer, og sikre gennemførelse af turneringen i overensstemmelse med gældende propositioner.

7 FBUs idegrundlag Dette søges opnået ved:
5. at varetage uddannelse af dommere, kampledere og udviklere i samarbejde med DBU og FFK, samt sikre at det nødvendige antal dommere er til rådighed – herunder sikre, at den nødvendige nyrekruttering finder sted. 6. at sikre en tæt kontakt til unionens klubber for derved at kunne imødekomme klubbernes og FBUs ønsker og behov, samt medvirke til rekruttering, fastholdelse og integration af medlemmer til fynsk fodbold. 7. at orientere og informere FBUs medlemmer og interessenter om alt aktuelt og nyt indenfor fodbold. Endvidere ønsker FBU internt såvel som eksternt at fremme initiativer og nytænkning og at præge dansk fodbold generelt gennem konstruktivt samarbejde. 

8 FBUs interessentmodel

9 Indsatsområder Frem mod 2015 retter FBU fokus mod følgende områder:
Eksternt: Klubudvikling Samarbejde med/i kommuner Fodbold & sundhed Rekruttering og fastholdelse af dommere Internt: HR-strategi: Tiltrækning og fastholdelse af frivillige

10 Visioner og handlinger
Hvad er vores visioner for de fem fokuspunkter, og hvordan arbejder vi hen imod målene via konkrete tiltag

11 Fokus 1: Klubudvikling 2015 Handlinger: 2010 Vision
Individuel klubudvikling - Lettere at være leder/træner 2015 Handlinger: 2010 Specialiseret konsulentbistand/projekter: Klubudvikling (ledelse) Leder/trænerrekruttering IT og regnskabsbistand Tiltrækning af sponsorer og fundraising Klubundersøgelse – opfølgning Teenagemiljø

12 Fokus 2: Samarbejde med/i kommuner
Vision Samarbejde klub/kommune opgraderes Klubnetværk i kommunerne 2015 Handlinger: 2010 Visionsplan FBU Fodboldråd Formandsklubber Træner/spillerudvikling i Fodboldrådsregi Kommunalpolitisk FBU-gruppe -

13 Fokus 3: Fodbold og sundhed
Vision: At sætte fodbold i fokus som en sundhedsfremmende aktivitet 2015 Handlinger: 2010 1. Alternative sundhedsfremmende spilformer 2. Samarbejde med kommuner – integrationsprojekter og skoler 3. Sund kost i klubhuset 4. Attraktiv fodbold for ”de gamle”

14 Fokus 4: Rekruttering og fastholdelse af dommere
Vision: Attraktivt at være dommer = Ingen dommermangel 2015 Handlinger: 2010 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Attraktive dommeruddannelses- og netværkstilbud Nul tolerance overfor voldsmænd Balance krav/ydelser Opgradering af samarbejde FBU/FFK/klubber

15 Fokus 5: HR-strategi (Menneskelige ressourcer)
Vision: Frivillige ledere vælger fodbolden som base 2015 Handlinger: 2010 FBUs HR-hjul Personlig og faglig udvikling Netværk med klubber og interessenter 4. Insights som værktøj

16 Strategier Vision: 2015: 2014: 2013: 2012: 2011: 2010:
FBUs idegrundlag 2015: 2014: 2013: 2012: 2011: 2010:


Download ppt "FBUs visionsplan 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google