Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formandsberetning for SIG-hjerteinsufficiens 2009 under FS K&T

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formandsberetning for SIG-hjerteinsufficiens 2009 under FS K&T"— Præsentationens transcript:

1 Formandsberetning for SIG-hjerteinsufficiens 2009 under FS K&T

2 SIG-hjerteinsufficiens formål
At højne kvaliteten af sygeplejen til hjerteinsufficienspatienter. At tage aktivt del i at udvikle sygeplejen til hjerteinsufficienspatienter på landsplan. At skabe interesse/ekspertgrupper indenfor sygeplejen til hjerteinsufficienspatienter. At studere, udvikle og udveksle informationer, erfaringer og idéer nationalt og internationalt, som kan forbedre sygeplejen til hjerteinsufficienspatienter.

3 Status på medlemmerne Gruppen startede året med at være 10 medlemmer.
Tre medlemmer har forladt gruppen i løbet af året. Derfor søger vi tre nye medlemmer så gruppen igen kan komme på 10 medlemmer.

4 Gruppens status Gruppen består af medlemmer der er fordelt udover landet både fra hjertesvigtsklinikker, kardiologiske sengeafdelinger og privat praksis. Repræsenteret er : Aalborg sygehus, Århus sygehus, Århus universitets hospital Skejby, Odense universitets hospital, Gentofte hospital, Hillerød og Hvidovre hospital.

5 Status over medlemmernes andre poster
Inge Schjødt er formand for den sygeplejefaglige del af NIP hjerteinsufficiens samt medlem af bestyrelsen for FS K&T. Camilla Thomassen er medlem af bestyrelsen for netværk af hjertesvigtklinikker. Jane Hvidberg er medlem af styregruppen for hjertenet.øst. Vivi Nielsen er medlem af CCNAP (Council on cardiovascular nursing and allied professions). 5

6 Status på møde aktivitet
Vi har afholdt et endagsmøde i Odense den 24. marts og et internatmøde i København den 24. og 25. september. Vi har nedsat to arbejdsgrupper som har mødtes flere gange hen over året efter behov. Den ene arbejde med kursus og den anden med træthed. 6

7 Status på økonomien Vi har ikke modtaget sponsor støtte i år.
Vi satser på at få engangsbeløb til at afholde møder hvor vi har et firma ind over som gæsteunderviser. 7

8 Gennemførte aktiviteter i 2009
Vi fik gennemført det planlagte kursus i januar for erfarne sygeplejersker som arbejder på hjertesvigtsklinikker/sengeafdelinger med patienter med hjerteinsufficiens. pga tilslutningen til kurset måtte vi oprette endnu et kursus i april. Begge kurser fik gode evalueringer fra kursisterne. Der arbejdes fortsat på træthed hos patienter med hjerteinsufficiens. Hensigten med vores arbejde vil være at tilvejebringe den viden, der eksisterer vedr. træthed ved hjerteinsufficiens ud fra et sygeplejefagligt perspektiv og ud fra et patientperspektiv. Session her på landkurset om træthed til patienter med hjerteinsufficiens af Inge Schjødt og Irene Sommer. Stand på landskurset. Irene Sommer lavede boganmeldelse af ”Hjertesvigt i klinisk praksis” af Per Hildebrandt og Finn Gustafsson til medlemsbladet for FS K&T. Vivi Lindeborg Nielsen har leveret referat af Spring Meeting 2008 til medlemsbladet som blev overset og i stedet trykt i en let revideret udgave. I næste nummer kommer beskrivelsen af Ålborg hjertesvigtskliniks projekt og dets resultatet. Hanne Rasmussen indsendte referat om vores hjerteinsufficienskurser til medlemsbladet. 8

9 Planlagte aktiviteter i 2010
Vi vil gentage succesen igen fra i år nemlig at lave endnu et kursus for erfarne sygeplejersker som arbejder på hjertesvigtsklinikker/sengeafdelinger med patienter med hjerteinsufficiens. Det afholdes den 20. til den 22. januar 2010. To indlæg til FS K&T medlemsblad. Fortsætte det igangværende arbejde med træthed som er relevant for sygeplejersker som arbejder med patienter med hjerteinsufficiens. Planlægge en temadag for sygeplejerske der arbejder med patienter med hjerteinsufficiens. Vi har ikke emnet endnu. Vi regner med at afholde det i efteråret. 9

10 Møde aktiviteter for 2010 Hjerteinsufficienskursus den 20. til den 22. januar i Hillerød. Internatmøde den 22. til 23. marts. Internatmøde i september (datoen er ikke fastlagt endnu). Temadag i efteråret Landskurset. Mødeaktivitet i de nedsatte arbejdes grupper efter behov. 10

11 Visioner At udbrede kendskabet til SIG hjerteinsufficiens og vore aktiviteter.


Download ppt "Formandsberetning for SIG-hjerteinsufficiens 2009 under FS K&T"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google