Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk De Aktive Generalforsamling 16. maj 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk De Aktive Generalforsamling 16. maj 2012."— Præsentationens transcript:

1 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk De Aktive Generalforsamling 16. maj 2012

2 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Dagsorden 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Godkendelse af regnskab 4.Godkendelse af budget, herunder kontigent fastsættelse 5.Valg til bestyrelse 6.Valg af suppleanter til bestyrelsen 7.Valg af revisor 8.Indkomne forslag (ingen) 9.Eventuelt

3 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Formandens beretning • April: – Stiftende Generalforsamling • Juni: – Skattejagt og grill, Naturskolen • September: – Friday Night Skate, Frederiksberg • Oktober: – Springgymnastik og vinsmagning, Søndervangshallen – Hjemmesiden De-Aktive.dk i luften  • Januar: – Vinterbadning og julefrokost, Rungsted strand og Mantziusgården • Marts: – Aqua-aerobics + Chokolade smagning og –madlavning sammen, Sjælsøskolen • Maj: – Danseevent, Generalforsamling og Fest, Center og Mantziusgården

4 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Formandens beretning • Kommunen; 2 møder afholdt: – Aftale med kommunen om at låne lokaler gratis indtil april/maj 2012 – Herefter skal vi godkendes som Folkeoplysning af Foreningsudvalget hvilket vi forventer snarest – Kommunen er positiv  • Bestyrelsen har haft 4 bestyrelsesmøder – Og et hav af arrangementsmøder  • Vi har medlemsmøder den 2. torsdag i lige måneder • Medlemmer – Efter stiftende generalforsamling: 25 – Indmeldelseblanketter: 40 stk hen over året – Dags dato: 35 betalende medlemmer (2 udmeldt)

5 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Godkendelse af regnskab • Indtægter: 31 medl. x 300,-9.300,- • Udgifter 561,80 • Resultat8.738,20 • Aktiver: – Bankbeholdning8.738,20 • Passiver: – Skyldige til opsætning af hjemmeside-1.441,20 – Anslået til fest/generalforsamling-7.200,- – Resultat 8.738,20 • Egenkapital overskud: 97,- • Balance: 0,-

6 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Godkendelse af budget og kontigent • Indtægter: – 45 medl. x 300,-13.500,- • Udgifter: – Medlemsmøder 500,- – Vedligehold af hjemmeside 1.000,- – Anslået til fest/generalforsamling11.500,- • Overskud: 500,-

7 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Valg til bestyrelse samt suppleanter • 3 poster er på valg • Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændringer inden valget: – Vedtægter ændres fra • ” Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen” – Til: • Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. På førstkommende bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen

8 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Valg af suppleanter og revisor • 2 suppleant poster er på valg • Valg af revisor • Ingen indkommende forslag er modtaget i bestyrelsen

9 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Eventuelt • Visioner for det næste år – hvor mange nye medlemmer kunne vi tænke os – hvor mange aktiviteter; skal vi have flere faste medlemsmøder, skal vi lave et årligt arrangement med børn, en årlig skiferie… – skal vi uddelegere aktiviteterne ……man får det ud af foreningen, som man kaster i det!!! • Datoer fastsat for : – Arrangement: Røgdykker for en dag: 17. juni 2012 – Julefrokost: 12. januar 2013 – Generalforsamling: 20. april 2013 • Medlemsmøder fortsætter som nu

10 De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk Spisning og fest 


Download ppt "De Aktive Kultur Samvær Fitness Netværk De Aktive Generalforsamling 16. maj 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google