Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde med KKR den 28. august 2012 Oplæg v/ Johannes Flensted-Jensen & Harald Mikkelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde med KKR den 28. august 2012 Oplæg v/ Johannes Flensted-Jensen & Harald Mikkelsen."— Præsentationens transcript:

1 Møde med KKR den 28. august 2012 Oplæg v/ Johannes Flensted-Jensen & Harald Mikkelsen

2

3 STRATEGI FOR REGIONAL UDDANNELSESDÆKNING 2010-2012 Den regionale uddannelsesdækning varetages bedst ved at samle uddannelser og aktiviteter i flerfaglige campusser VIA skal balancere fire hensyn  regional dækning  flerfaglige studiemiljøer  driftsmæssige rationaler  kvalitet i uddannelserne

4 SYV CAMPUSBYER OTTE CAMPUSSER VIAs campus definition: et geografisk centrum og et fællesskab for flere uddannelser og aktiviteter En campus er flerfaglig med  grunduddannelser  efter- og videreuddannelse  servicefaciliteter som f.eks. reception, studieadministration, bibliotek, studentervæksthus. Den ideelle campus: en samling af flere uddannelser og aktiviteter koncentreret på én adresse i en samlet bygningsmasse.

5 CAMPUS AARHUS C ILLUSTRERET AF ARKITEMA 5

6 HER ER VIA S STUDERENDE

7 Læreruddannelsen i VIA udbydes fra Nr. Nissum, Skive, Silkeborg og Aarhus, jf. bestyrelsens beslutning af 12. december 2011. Formål med processen:  at sikre den optimale faglige, økonomiske og regionale bæredygtighed for uddannelsen på lang sigt  at den række kvalitetskriterier omkring antal studerende og mulighed for at udbyde linjefag, som bestyrelsen har opstillet for de to udbud i Nr. Nissum og Skive fortsat er opfyldt. BESTYRELSESBESLUTNING OM LÆRERUDDANNELSEN 7

8

9 REKRUTTERINGSBILLEDET FREMGANG FRA 2008-2012 Årligt optag af studerende 9 Højskole20082009201020112012Ændring 2011-2012 i % Ændring 2008-2012 i % Pædagogisk- Socialfaglig 17922232239825782714551 Sundhedsfaglig11021331139014371495436 Teknisk- Merkantil 4466648699589964123 Design, Media, Animation og Business 38142144761580030110 VIA i alt37214648510455886005761

10 VIA S VISION - HVORFOR Visionen giver:  Retning for VIAs langsigtede udvikling  Grundlag for VIAs ressourceprioritering  Udgangspunkt for meningsskabelse i VIA Det er også et budskab til VIAs interessenter om vores ambitioner 10

11 VIAs første gennemarbejdede vision Udløb af strategiperioden for det institutionsgrundlag, der har ligget til grund for fusionen og de første konsolideringsår Udløb af udviklingskontrakten pr. 31. december 2012 indgået med det tidl. Undervisningsministerium Sektoropdelingen – en fastholdelse af adskillelsen mellem offentlig og privat sektor Nye politiske initiativer - senest om ”mere sammenhæng i uddannelsessystemet” og 60 % - målsætningen AFSÆT FOR VIA S VISION 11

12 Operationen er en gentænkning af den måde VIA opererer på og at gøre det smartere ved fx at prioritere, optimere samt se på snitflader og arbejdsgange.  Generelle økonomiske udfordringer kontra store forventninger til VIA  Underfinansiering af forsknings-, innovations- og udviklingsområdet  Uholdbart at fortsætte de politiske besparelser efter ”salami-metoden”  I konsolideringsfasen (efter fusionen) er der behov for løbende tilpasninger. VIAS OPERATION - HVORFOR 12

13 SAMMENHÆNG MELLEM VISION OG OPERATION To sider af samme sag:  VIAs vision er netop forudsætningen for at VIAs Operation ikke bliver tilfældig hvor visionen er retningen for VIAs udvikling, skal Operationen gøre det muligt at komme der hen 13

14 1.Vi uddanner til praksis sammen med praksis 2.Vi skaber muligheder for den studerende 3.Vi udvikler viden, udfordrer og inspirerer sammen med praksis 4.Vi engagerer os globalt med lokalt afsæt 5.Vi handler med mod, passion og nysgerrighed VIA S VISION - 5 INTENTIONER 14

15 Som en guide for beslutninger og handlinger: 1.Bæredygtighed gennem bevidsthed om mennesker og ressourcer 2.Bevægelse gennem anerkendelse af foretagsomhed og potentialer 3.Kvalitet gennem ambition og fokusering af indsats VIA S VISION - 3 PRINCIPPER 15

16 STRATEGISKE UDFORDRINGER 2013-2014 16


Download ppt "Møde med KKR den 28. august 2012 Oplæg v/ Johannes Flensted-Jensen & Harald Mikkelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google