Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune,"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen på Sygehus Lillebælt. Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut

2 Kvalificering af træningstilbud til børn og unge med svære handicap
Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2008 blev der afsat 6,5 mio. kr. over to år, , til en ansøgningspulje til kvalificering af den konventionelle fysio- og ergoterapeutiske trænings- og optræningsindsats for børn og unge med svære handicap. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmodede Sundhedsstyrelsen om at administrere puljen.

3 Baggrund for projektet og beskrivelse af de lokale problemstillinger
Rapporten fra den regionale børnegruppe under følgegruppen for genoptræning i Region Syddanmark, juni 2009: ”Region Syddanmark : Børn – Habilitering – Rehabilitering” Aktuelt store regionale og lokale forskellige fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser til børn med cerebral parese. Implementering af CPOP protokollerne for neuropædiater og fysioterapeuter i Region Syddanmark fra efteråret 2009.

4 Satspuljeprojektet CPOP- I, 2010-2012
Forberedelse Pilotfase 0-6 år Justering Projektfase 0-15 år Evaluering ? Maj August 2010 December 2010 Januar November Januar2012

5 Vejle, Fredericia og Kolding kommune
Region Syddanmark 1,2 mio. indbyggere (22 % af befolkningen) Ca indbyggere i de tre kommuner Årgang Børn i alt 48 , 12 børn m CP 50.000, 19 børn m CP 90.000, 17 børn m CP 5

6 Lovgivning vedr. træning/genoptræning
Regional opgave Kommunal skal opgave Kommunal kan opgave Sundhedsloven §5 Genoptræning under indlæggelse § 140 Genoptræning §67 Vederlagsfri fysioterapi § 120 Forebyggelse §123 og 124 Forebyggelse Serviceloven §11 stk.3 Rådgivning, Vejledning Og behandling § 52 Stk. 3,10 Anden hjælp §86 Genoptræning § 32 Ergo-og fysioterapi i særlige daginstitutioner/ hjemmetræning Folkeskoleloven § 20 Vidtgående specialundervisning

7 Sundhedsfaglige tilbud til børn med CP
Regionale myndighedsområde Læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter Børneafdelinger Ortopædkirurgiske afdelinger Terapi afdelinger Kommunale myndighedsområde Fysioterapeuter og evt. ergoterapeuter Specialinstitutioner PPR Privat Praktiserende terapeuter Sundhedsafdelinger (Genoptræningsplaner) Ridefysioterapi

8 Opgaver i CPOP-I: Fungere som bindeled mellem barnets neuropædiater og børneortopædkirurg på Sygehus Lillebælt og de behandlende fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi. Deltage i tværfaglige konferencer på Sygehus Lillebælt og være medansvarlige for formidling af opfølgende indsatsplaner til lokal fysioterapeut og ergoterapeut. Planlægge og afholde undervisningsmøder og kurser for forældre og andre i barnets netværk. Bidrage til kompetenceudviklingen af fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunalt og privat regi ved afholdelse af kurser, samt gennem faglig sparring og vejledning. Koordinere opfølgning og indsats i forhold til enkeltintegrerede børn uden tilknytning til fysioterapeuter eller ergoterapeuter i kommunalt eller privat regi. Evaluering af og udarbejdelse af skriftlig evalueringsrapport til dokumentation af forløb, processen og resultater af projektet, i samarbejde med den koordinerende fysioterapeut i CPOP og styregruppen bag CPOP. CPOP hjemmesiden: CPOP databasen 8

9 CPOP-I forløb - for barnet med cerebral parese
Tværfaglig CPOP konsultation Barn - Forældre Neuropædiater CPOP-I Fysioterapeut CPOP-I Ergoterapeut Evt. Ortopædkirurg Evt. røntgen Fysioterapeut Ergoterapeut CPOP Protokoller udfyldes af Fysioterapeut Ergoterapeut Evt med hjælp af CPOP-Fysioterapeut CPOP-I Ergoterapeut Mål for indsatsen sættes i samarbejde mellem Fysioterapeut Ergoterapeut Forældre CPOP Protokoller udfyldes af Fysioterapeut Ergoterapeut 0 – 3 mdr. 6 mdr. Indsats plan : - for KROPSFUNKTION - for AKTIVITETS OG DELTAGELSE - for OMGIVELSER 9

10 Ergoterapeutisk og Fysioterapeutisk CPOP protokoller
Ergoterapeutisk og Fysioterapeutisk CPOP protokoller Klassifikation: MACS og House i fht. håndfunktion GMFCS og FMS i fht. grovmotorik Ledmålinger: Over og underekstremiteter


Download ppt "Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese - organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google