Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gamle universitetslov: Formål §1, stk 2: •at drive forskning og give uddannelse •værne om forskningsfriheden •bidrage til at udbrede kendskabet til.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gamle universitetslov: Formål §1, stk 2: •at drive forskning og give uddannelse •værne om forskningsfriheden •bidrage til at udbrede kendskabet til."— Præsentationens transcript:

1 Den gamle universitetslov: Formål §1, stk 2: •at drive forskning og give uddannelse •værne om forskningsfriheden •bidrage til at udbrede kendskabet til videnskabens arbejdsmetoder og resultater

2 Den nye universitetslov: Formål §2, stk 1-4 •drive forskning og give forskningsbaseret undervisning •samspil mellem forskning og uddannelse •værne om forskningsfrihed og videnskabsetik •Udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater

3 Den nye universitetslov: Formål •udvælgelse, prioritering og udvikling af forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder •samarbejde med det omgivende samfund •udvikling af det internationale samarbejde •fremme vækst, velfærd og udvikling •tilskynde medarbejdere til deltagelse i den offentlige debat

4 Gamle universitetslov: Styrelse

5 Nye universitetslov: Styrelse

6 Styrelse Gamle universitetslov: •Konsistorium •Fakultetsråd •Institutbestyrelse •Studienævn Nye universitetslov: •Bestyrelse •Akademisk råd •Institutleder •Studienævn

7 Konsistorium (§3) •Øverste kollegiale organ •Varetager interesserer, fastlægger retningslinjer for langsigtet virksomhed •Godkender institutionens organisation •Godkender institutionens bugdet •Godkender forslag til statut

8 Konsistorium •Består af 1 formand og 14 medlemmer: Rektor er født formand 2 udefrakommende medlemmer 5 repræsentanter for ledelsen (dekaner) 2 videnskabenlige medarbejdere/lærere 2 fra teknisk/administrativt personale 3 studerende

9 Bestyrelse (§10-13) •Øverste myndighed for universitetet •Varetager interesser og fastlægger retningslinjer for langsigtet virksomhed •Godkender universitetets bugdet •Udarbejder universitetets vedtægt •Ansætter og afskediger rektor

10 Bestyrelsen •Flertal af udefrakommende medlemmer. Udpeges af universitetet i deres personlige egenskaber for en periode på 4 år. •Videnskabeligt personale •Teknisk-administrativt personale •Studerende (mindst 2) •Formanden er udefra kommende.

11 Rektor Gamle universitetslov •Vælges blandt professorer og lektorer •Vælges af universitetets medarbejde og studerende •Regler for valg fastsættes i statutten Nye universitetslov •Ansat af bestyrelsen •Anerkendt forsker •Indsigt i uddannelse •Erfaring med ledelse og organisering af forskningsmiljøer •Insigt i et universitets virke og samspil med omgivende samfund

12 Styrelse Gamle universitetslov: •Konsistorium •Fakultetsråd •Institutbestyrelse •Studienævn Nye universitetslov: •Bestyrelse •Akademisk råd •Institutleder •Studienævn

13 Fakultetsråd (§5) •Godkender fakultetets udviklingsplan og budget •Godkender studieordninger (foreslået af studienævn) •tildeler ph.d-. og doktorgrader

14 Fakultetsråd •Består af 1 formand og indtil 14 medlemmer •Dekanen er født formand •2 udefrakommende medlemmer •Videnskabelige medarbejdere/lærere, teknisk-administative medarbejdere og studerende i forholdet 2 til 1 til 1

15 Akademisk råd •Nedsat for hvert hovedområde (fakultet) •Udtale sig om fordeling af bevillinger mm. (rådgivende) •Tildele ph.d.- og doktorgrader •Dekan er født formand •Sammensat af videnskabeligt personale, teknisk-administrativt personale samt studerende. Regler fastsættes i vedtægten

16 Dekaner Gamle universitetslov •Vælges blandt professorer og lektorer •Vælges af fakultetets medarbejde og studerende •Godkendes af rektor Nye universitetslov •Ansættes og afskediges af rektor •Anerkendt forsker •Indsigt i uddannelse •Erfaring med ledelse og et universitets samspil med samfundet

17 Styrelse Gamle universitetslov: •Konsistorium •Fakultetsråd •Institutbestyrelse •Studienævn Nye universitetslov: •Bestyrelse •Akademisk råd •Institutleder •Studienævn

18 Institutbestyrelse •Fastlægger retningslinjer for instituttets virksomhed, godkender instituttets bugdet •1 formand og 4 medlemmer: •Institutleder er født formand •2 videnskabelige medarbejdere •1 teknisk-administrativ medarbejder •1 studerende

19 Institutleder Gamle universitetslov •Vælges blandt professorer og lektorer •Vælges af videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere •Godkendes af dekan Nye universitetslov •Ansat af dekan •Anerkendt forsker •Undervisningserfaring

20 Institutleder Gamle universitetslov •Varetager daglig ledelse •Kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for deres frie valg af viden- skabelige metoder Nye universitetslov •Varetager daglig ledelse •Kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver.

21 Studienævn •Godkender undervisningsplan •Forslag til studieordning •Udtale sig om forhold, der vedrører undervisningen •Dispensation •Består af lærere og studerende.

22 Universitetets ide •Tæt forbindelse mellem forskning og uddannelse •Undervisningsfrihed •Forskningsfrihed •Selvstyre •Videnskabens enhed


Download ppt "Den gamle universitetslov: Formål §1, stk 2: •at drive forskning og give uddannelse •værne om forskningsfriheden •bidrage til at udbrede kendskabet til."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google