Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen Trivsel Faglighed Læring.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen Trivsel Faglighed Læring."— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen Trivsel Faglighed Læring

2 Kontaktforældre og bestyrelse
17.00 velkomst og intro til skolereform Oplæg omkring skolereformen Spisepause Forældrerollen ind i skolereformen Gruppearbejde – 3 spørgsmål Fælles opsamling af gruppearbejde Afslutning – og den videre proces

3 skolereform kan bidrage med ?
Skolereformen Hvad drømmer du om at skolereform kan bidrage med ?

4 Ny skolereform – hvorfor?
Vi skal blive den bedst uddannede generation i danmarkshistorien. Folkeskolen skal være en skole indrettet efter nutidens børn, så de trives og kan lide at gå i skole Udfordring: Børnene lærer ikke nok igennem deres skoletid Alle børn har lyst til at lære, og medarbejderne har lyst til skabe læring for børnene. Med det udgangspunkt skal vi udvikle skolen. Men hvordan skal vi gøre dette på Bjerregrav Skole?

5 Folkeskolens fremtidige mål
Målet med reformen er, at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for følgende tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Målene skal bidrage til at sætte en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

6 Folkeskole - indsatsområder
For at opfylde disse tre mål skal reformen af folkeskolen basere på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden, og som kan bidrage til at forbedre elevernes faglige niveau:  En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring  Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere  Få klare mål og regelforenklinger

7 En længere dag i skole I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. klasse 30 timer om ugen klasse 33 timer om ugen klasse 35 timer om ugen

8 ex. på Indhold i skolereformen
Understøttende undervisning Den åbne skole Motion og bevægelse Sprogundervisning Valgfag Håndværk & design Læring og evaluering IT i undervisningen

9 Procesplan for 2013-2014 vedrørende mål, strategi, folkeskolereform og nye overenskomster
Hvad KAN vi ? Afklaring at de vi gør allerede og de kompetencer, der findes November – januar 2014 Hvad SKAL vi? Hvad skal vi gøre for at når vores mål og implementere skolereformen Januar – april 2014 Hvad VIL vi? Afklaring af Bjerregrav Skoles visioner og mål April – juni 2014 DATO – oversigt

10 En skole bygget på viden
John Hattie (2013) •Cooperative learning 0,42 •Elevformidling 0,55 •Stærkt lærerstyret undervisning 0,59 •Acceleration for de dygtigste 0,68 •Feedback 0,75 •Selvrapporterede karakterer/elevforventninger. 1,44

11 Bjerregrav Skole – 5 år • Hvordan ser elevernes varierede og motiverende skoledag ud på Bjerregrav skole om fem år? – hvad er de første skridt? • Hvordan skal de fysiske rammer ændres eller anvendes på en anden måde for at fremme elevernes læring og trivsel? Hvordan kan man se det om fem år? – hvad er de første skridt? Hvordan er fysiske aktiviteter en del af elevens læring og trivsel? Hvordan kan vi se det om 5 år – hvad er første skridt?


Download ppt "Skolereformen Trivsel Faglighed Læring."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google