Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde for kontaktpersoner – Høng 10. September 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde for kontaktpersoner – Høng 10. September 2013."— Præsentationens transcript:

1 Møde for kontaktpersoner – Høng 10. September 2013

2  Uddannelsesforløbet er for dig som både vil lære at anvende de praksisnære ledelsesværktøjer og som vil lære om de teorier og metoder, som kan belyse ledelsesmæssige problemstillinger. På denne måde lærer du at træffe endnu bedre beslutninger om, hvordan egen ledelse i praksis skal udføres. Uddannelsesforløbet er for alle som beskæftiger sig med ledelse, projektledelse eller har ledelseslignende opgaver. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i forløbet.

3 Formålet med forløbet er, at du med udgangspunkt i dine styrker, dit talent og dine erfaringer udvikler endnu bedre ledelse ved at du:  Opnår indsigt i egen ledelsespraksis og lærer, at definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring.  Får kendskab til ledelsesfaglige teorier og værktøjer  Får indsigt i dine egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.  Gennem analyse af sammenhæng mellem teori og praksis kan vurdere hvilke redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.  Lærer at anvende en række praksisnære ledelsesværktøjer

4  Inden uddannelsen: ◦ Velkomstbrev med forventningsafstemning og krav om deltagelse ◦ Den digitale logbog  Mellem modulerne ◦ Praksisnær ledelsescase fra egen virksomhed - inddrag egen leder  På sidste modul laver deltagerne en præsentation af de samlede tanker af logbogen  Efter endt kursus, tager underviser og virksomhed en dialog om udbyttet

5  Praksisnær ledelse  Forandringsledelse  Innovation  Læringsstile  DiSC  Tæt dialog med deltagernes organisationer  Opgaver fra kursistens virkelighed  Modulets case  Modulets gæst  Gennemgående projektopgave ◦ transfer, innovation og praksis

6 Forløbet er opbygget af:  Inden uddannelsen – personprofil samt tilbagemelding på samme.  5 moduler svarende til 13 dage Modul 1:Medarbejderinvolvering i ledelse Deltageren kan skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte udviklingsprocesser på det operationelle niveau, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. I jobfunktionen indgår: Kendskab til lederrollens krav under en udviklingsproces, kendskab til motivationsfremmende aktiviteter, bevidsthed om forskellige lederstiles indflydelse på det sociale arbejdsmiljø samt bedre anvendelse af medarbejdernes viden.

7 Modul 2: Ledelses af innovationsprocesser På dette modul får du begreberne på plads og lærer at anvende værktøjer og metoder, som kan sikre en involvering af brugere, medarbejdere og andre interessenter. Du lærer:  Begreber, metoder og modeller for udvikling af innovation  At anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau  At anvende metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger og anvende dem i det praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse

8 Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Deltageren kan igennem valg af den optimale konfliktløsningsmetode løse konflikter på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår: Grundlæggende viden om forskellige konflikttyper i en organisation og konflikters udviklingsforløb, afdækning af kerneproblemstillinger i konflikter og konfliktpotentialet, anvendelse af forskellige konflikthåndteringsmetoder som ledelsesværktøj.

9 Modul 4: Kommunikation som ledelsesværktøj Deltageren kan gennemføre basale konstruktive dialoger i mødet med medarbejder, kollegaer og chefer i hverdagen samt øvrige interessenter, som har relationer til lederens arbejdsområde på det operationelle niveau. I jobfunktionen indgår: Analyser af forskelige kommunikationssituationer, udvikling af egne kommunikative evner, etablering af konstruktive dialoger og anvendelse af kommunikation aktivt i lederrollen

10 Modul 5: Ledelse af teams At udvikle dine kompetencer til rollen som teamkoordinator. Blandt andet ved at være bindeled mellem team og ledelse samt varetageopgaver internt i teamet.  På dette modul vil teamlederen få mulighed for at kvalificere sine evner til at lede teams via praksisnære ledelsesværktøjer  Deltageren vil desuden blive præsenteret for en række redskaber til at optimere arbejdet i teamet og styrke teamsamarbejdet.

11  Ved deltagelse i uddannelserne betales ordinær AMU deltagerbetaling svarende til kr. 178,- pr. dag. Uddannelsen er på 13 dage = 2.314,-  Der kan gives VEU godtgørelsen svarende til 80 % af højeste dagpengesats ca. 7.280

12 Udfyldelse af DISC profil, samt tilbagemelding, aftales med den certificerede konsulent. Processen afsluttes inden start af uddannelse: Modul 1:27. maj – 29. maj Modul 2: 17. juni – 18. juni Modul 3: 19. august – 20. august Modul 4: 9. september – 11. september Modul 5: 2. oktober – 4. oktober

13 Udfyldelse af DISC profil, samt tilbagemelding, aftales med den certificerede konsulent. Processen afsluttes inden start af uddannelse: Modul 1:14. august – 16. august Modul 2: 18. september – 19. september Modul 3: 21. oktober – 22. oktober Modul 4: 04. november – 06. november Modul 5: 16. december – 18. december

14 Modul 1:11. – 13. november 2013 Modul 2: 9. 10. december 2013 Modul 3: 13. – 14. januar 2014 Modul 4: 17. – 19. februar 2014 Modul 5: 17. – 19. marts 2014 Tilmeldingsfrist: 4. november 2013


Download ppt "Møde for kontaktpersoner – Høng 10. September 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google