Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samspil med den offentlige sektor er afgørende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samspil med den offentlige sektor er afgørende"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Miljøportals Strategi 2013-2017 v/ bestyrelsesformand Søren Reeberg Nielsen, GST

2 Samspil med den offentlige sektor er afgørende
Udviklingen i den offentlige sektor: Færre ressourcer -> større effektivitet Fællesoffentlige løsninger Digital forvaltning

3

4 Lovgivning og digital forvaltning
tilrettelæggelse af sagsflow / workflow m.h.p. digitalisering identifikation af aktører, roller og ansvar hvilke data skal anvendes?

5

6 Den teknologi-udvikling har betydning for DMP

7 Hvad er der sket siden sidst?

8 Drøftelser af indsatser i strategien i forhold til ideer
Brugerseminar 2012: 250 forskellige ideer 21.Juni Juli Formandsmøde: Kategorisering af ideerne Følgegrupperne: Prioritering af ideerne Oktober Bestyrelsen: Drøftelse af strategi og ”dilemmaer” Fællesmøde: Præsentation af følgegruppernes prioriteringer Januar Stabsgruppen: Drøftelser af indsatser i strategien i forhold til ideer April Juli Bestyrelsen: Vedtager ”Strategi ” 23. September Brugerseminar 2013: Strategien præsenteres

9 Strategien Overordnede overvejelser:
DMP passer sammen med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Brug for fortsat konsolidering af fagsystemer Fortsat brug for fokus på tilgængeligheden af natur og miljødata Behov for justering af strategien - men ikke en helt ny strategi

10 Missionen Danmarks Miljøportal skal:
Udstille miljødata fra myndighederne og andre relevante parter efter behov Lette miljømyndighedernes opgaveløsning gennem fælles digitale løsninger, der tager udgangspunkt i de fælles miljødata Bidrage aktivt til gennemførelse af den offentlige digitaliseringsstrategi

11 5 strategiske indsatsområder
Datagrundlag System- og driftsmiljø Nye data og fagområder Digital effektivisering af arbejdsgange Information af offentligheden

12 1. Datagrundlag Understøtte myndighedernes ajourføring af data gennem formidling af ajourføringsproces og rollefordeling Styrke anvendelsen af systemer til ajourføring gennem support, vejledninger mv. Sikre at ajourføring af datagrundlaget bliver en transparent og enkel arbejdsgang Indgå i myndighedernes initiativer med at ensarte grundbegreber på miljøområdet Sikre ensartede miljødata i de fællesoffentlige databaser Give klar og tydelig deklaration af miljødata

13 2. System- og driftsmiljø
Sikre kvalitet og besparelser på drift via opfølgning på kontrakter og aftaler Sikre opfyldelse af lovgivning og kvalitet til færrest ressourcer gennem udbud på driften Sikre standardisering og overholdelse af offentlige standarder Sikre test af alle leverancer gennem etablerede testmiljøer for system-leverandører            Sikre nem adgang til support Sikre sikkerhedsstyring, fejlhåndtering og overvågning

14 3. Nye data og fagområder Optage og udstille eksterne data i eksisterende fagsystemer fra kilder uden for partnerskabet Udstille flere miljødata på Danmarks Arealinformation Udvikle infrastruktur til at udstille data på nye fagområder, der ikke er på DMP i dag

15 4. Digital effektivisering af arbejdsgange
Udstille miljødata via kort og anvende fagdatavinduer på tværs af myndighedsgrænser og fagområder Understøtte private IT-udvikleres og leverandørers udvikling af brugergrænseflader gennem udvikling af webservices Udvikle brugergrænseflader med basisfunktionalitet Fastholde dialog med myndighederne om deres behov for data og funktionalitet Understøtte og implementere automatisk og manuel kvalitetskontrol i systemer

16 5. Information af offentligheden
Forbedre informationsmateriale, etablere samarbejdsrelationer og skabe dialog med nye og kommende brugere Motivere private IT-udviklere og leverandører til at udvikle applikationer Involvere brugerne i formidling af miljødata ved a anvende tidssvarende web-teknologier Etablere samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at benytte miljødata fra DMP i undervisningen Løbende forbedre Danmarks Arealinformation og etablere en søgefunktion

17 Danmarks Miljøportal DMP fortsætter i samme retning Fokus på at skabe værdi for myndigheder og samfundet Der er brug Danmarks Miljøportal Samarbejde er en forudsætning for, at vi sammen kan skabe resultater

18 Danmarks Miljøportal Tak for ordet


Download ppt "Samspil med den offentlige sektor er afgørende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google