Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Sundhedsprojektet. 2 Sundhedsprojekt •Projektansøgning 2006 udarbejdet i samarbejde med CVU 2.8mio. fra Familieministeriets pulje til kvalitetsudvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Sundhedsprojektet. 2 Sundhedsprojekt •Projektansøgning 2006 udarbejdet i samarbejde med CVU 2.8mio. fra Familieministeriets pulje til kvalitetsudvikling."— Præsentationens transcript:

1 1 Sundhedsprojektet

2 2 Sundhedsprojekt •Projektansøgning 2006 udarbejdet i samarbejde med CVU 2.8mio. fra Familieministeriets pulje til kvalitetsudvikling

3 3 Formål •At styrke personalets bevidsthed om deres betydning ifht. sund- hedsfremme •At børnene herigennem får en skærpet bevidsthed omkring mad, måltider og bevægelse •At medarbejderne får kendskab til: •metoder til analyse af egen praksis •kan igangsætte sundhedsfremmende voksenstyrede aktiviteter •viden om den fysiske indretnings betydning for børns sundhed •anerkendende og understøttende tilgang til børnene

4 4 Tidsplan Projekttidsplan2007 2008 Jan-juni 2008 Juli-dec 2009 Jan-juni 2009 Juli-dec Fase 1 Forundersøgelse (CVU) x Kick off Projektbeskrivelser i områder x Fase 2 Gennemførelse Projekter i dagtilbud udvikles og realiseres Konsulentbistand (Klippekort) Sundhedsambassadøruddannelse x x x x x x x x Faglige inspirationsarrangementer IT-portal Kommunikation og nyhedsbreve x x x x x x x x x x x x x x x x Fase 3. Evaluering og formidling Afrapportering og udarbejdelse af metode-hæfte og idekatalog x x x

5 5 Organisering •Projektkoordintor: 18½ time ugentlig i 2 år Hanne Larsen: Pædagogisk udviklingskonsulent i Rudersdal kommune •Nedsættelse af styregruppe (dec-jan) •Nedsættelse af projektarbejdsgruppe (jan-febr) •Nye områdeinstitutionsledere og daglige ledere af husene •Projektorganisering på tværs af Huse - første rigtige store opgave for de nye områder

6 6 Fase 1: Forundersøgelse August 2007- december 2007 Afdækning af god sundheds praksis i dagtilbud Projekthåndbog 1. del: Def. af centrale teoretiske begreber (sundhed, sundhedsfremme, mad, måltider og bevægelse) 2. del: Handleplan og beskrivelse af hvordan de enkelte elementer i udv.projektet hænger sammen 3. del: Inspirationsmateriale og værktøjskasse

7 7 Projekthåndbog •Indhold •Projektets organisering •Sundhedsbegreber •Inspirationsmateriale (mad-måltider og bevægelse •Værktøjskassen

8 8 Fase 2. Opstart April 2008 – juli 2008 Kick-off (medarbejdere i dagtilbud) Intro: - lederteams i områder - medarbejdere i huse Indhold: •Definition af sundhedsforståelser •Områdets beslutter tema for deres sundhedsudviklingsprojekt •Mål og delmål for projektet udarbejdes •Handleplan – metoder – succeskriterier- plan for løbende dokumentation •Overvejelser over hvordan projektet kobler sig til virksomheds og lære- plansarbejdet i det enkelte hus N.B. 1. juli 2008 Projektplan udarbejdet og fremsendt til: Projektkoordinator: hla@rudersdal.dk

9 9 Proceskonsulenter Klippekort - et klip kan konverteres til: 1.Sundhedsfaglig ekspertise 2.Projektledelses-bistand 3.Hjælp til tovholder funktionen Målet er løbende i gennem hele forløbet at kunne understøtte projektledelsen i områderne

10 10 CVU-konsulenter kontakter institutioner •Præsentation af områdets konsulent •Brev og opfølgende telefonsamtale i denne uge •Aftale indgås om Kick-off med projektledelsen i det enkelte område

11 11 Sundhedsambassadører •Hvert område sine ambassadører •Undervisning lokalt - i det nye Idrætscenter •Netværksdannelse (Efter udd.forløb faglig refleksions – kvartalsvise møder?) Tænke forankring ind fra start •Mål: At få viden og kompetence indenfor sundhedsfremme ( metoder, inspiration, mad, måltider, bevægelse, lokale tilbud som: Naturskolen, Kulturkonsulenter, landskabsarkitekter - tænke sammenhænge) •Minimum 2-3 ambassadører i hvert område Se mere: http://boernesundhed.rudersdal.dk

12 12 Kommunikationsstrategi •Internetportal •Aktivitetskalender •Det sker i dit område….. •Undervisningsmateriale •Håndbog •Nyhedsbrev Tilmeld dig nyhedsbreve ved at indtaste din private e-mailadresse: http://boernesundhed.rudersdal.dk

13 13 Evaluering og formidling •Udarbejdelse af metode/inspirationshæfte •Evaluering ifht. opstillede mål Metode: Fokusgruppeinterviews Desuden er Rudersdals sundhedsprojekt udpeget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og evalueres eksternt

14 14 Information om http://boernesundhed.rudersdal.dk Eller kontakt projektkoordinator Hanna Larsen hla@rudersdal.dk


Download ppt "1 Sundhedsprojektet. 2 Sundhedsprojekt •Projektansøgning 2006 udarbejdet i samarbejde med CVU 2.8mio. fra Familieministeriets pulje til kvalitetsudvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google