Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimal anvendelse af STU i forhold til førtidspension

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimal anvendelse af STU i forhold til førtidspension"— Præsentationens transcript:

1 Optimal anvendelse af STU i forhold til førtidspension

2 Min baggrund Uddannet økonom med speciale i strategisk ledelse og udvikling Ansat i Landsforeningen LEV som politisk konsulent Arbejder med uddannelse og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning Deltaget i baggrundsgruppen der udformede udkastet til lov om ungdomsuddannelse Deltaget i udviklingsprojekter om anvendelsen af STU i forhold til beskæftigelse og førtidspension Bror til en voksen mand med udviklingshæmning.

3 Mit afsæt er Loven om ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov Lov om førtidspension Førtidspensionsreformen Mit udgangspunkt er ikke En kommunal selvfortolkning af muligheder for begrænsninger i lovgivningen Kommunale regler, der ikke er juridisk forankret

4 Den gode STU starter i folkeskolen
Den gode STU starter i folkeskolen med dialogen om, hvad den unge godt kunne tænke sig at blive Det betyder, at ungdommens uddannelsesvejledning skal være aktivt involveret Det betyder, at den unge bør gives mulighed for at benytte sig af erhvervspraktik i 8 klasse Det er ikke en uddannelsespraktik, men en erhvervspraktik til at skabe billeder på, hvad man kan blive

5 Jeg vil være pilot, men det er svært, når…
…jeg ikke kan læse, …jeg ikke kan skrive, …jeg ikke taler engelsk, …og når jeg måske har brug for briller Skal pilotdrømmen så afskrives ? Claus, 23 år og udviklingshæmmet

6 Det bliver nok ikke pilot, men drømmen er pilot…
Det vi i Claus’ netværk skal forstå er, hvorfor Claus siger pilot frem for noget, der måske er mere realistisk Det handler om den ”indre referenceramme”, så som: Lufthavn Store maskiner Noget vigtigt Der sker altid noget Og det skal i hvert fald ikke være et ”pigejob” (stewardesse)

7 Fang drømmen… Vi skal hjælpe Claus med at oversætte drømmen til noget han kan matche og magte, det kunne være: Laste/losse på standpladsen Rengøring i lufthavnen Bagagehåndteringscentral Cargocentralen Indsamling af trolleyvogne osv.

8 Lovgivningen er på plads…
Det handler om at bruge lovgivningen aktivt Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tildeling af førtidspension Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Handleplan jf. lov om Social service

9 Det helt normale forløb
Hvor: Specialbørnehave Specialskole Særlig ungdoms- uddannelse Førtidspension Beskyttet værksted Hvem: Socialforvaltning Skoleforvaltning Ungdommens uddannelses- vejledning Arbejdsmarkedsafdeling Hver forvaltning optimerer ud fra sin egen algoritme

10 Der er en anden måde: Helhedstilgangen
Handicapafdeling Skolen og uddannelsessystemet Viden om udviklings-hæmning Viden om eksisterende tilbud Faglig ekspertise Langt kendskab til borgeren Førtidspension Særligt design af en uddannelses-plan, der imødekommer ønskerne til voksenlivet Praktik, forlagt undervisning og udviklingsmuligheder Det hele liv Skole Uddannelse Arbejde Bolig Far og Mor Tryghed om barnet klarer sig Viden om kompetencer Socialt netværk for den unge Kommunalt beskæftigelsescenter Job med løntilskud Personlig assistance

11 Behov for nytænkning… I forhold til de unge mennesker handler det om at starte med et helhedsorienteret tankesæt I forhold til landets beskyttede værksteder hand- ler det ikke om at se job med løntilskud som en trussel, men som en mulighed, som en udviklings- platform. STU er ikke et legitimt afklaringsforløb i forhold til førtidspension

12 Den enkelte vej Det unge menneske Arbejdsevne Jobafklaring Jobcenter
Uddannelses-vejlning Førtids-pension Nej Ja Måske Aktivering af ressourcer i rehabiliterings team Målsætning: jobaktivering

13 Det står der om førtidspension
”Personer, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension. Det kan fx være borgere med en betydelig nedsat funktionsevne som følge af udviklings-hæmning, personer med en alvorlig hjerneskade eller en person med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte eller formålsløse, og hvor prognosen er kort levetid, eller at sygdommen er hastigt accelererende”

14 Intet vokser ind i himlen

15 Det handler om at…. Kombinere viden fra folkeskolen om den enkeltes interesser og forudsætninger Den individuelle uddannelsesplan skal også i virke- ligheden være individuel, målbar og præcis Bruge ungdomsuddannelsen som specifik og mål- rettet kompetenceudviklingsplatform, der skal give adgang til et job tættest muligt på det ordinære arbejdsmarked, eventuelt via job med løntilskud


Download ppt "Optimal anvendelse af STU i forhold til førtidspension"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google